?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Izmaiņas iepirkumu informācijas publicēšanā

Par izmaiņām iepirkumu norisē un informācijas publicēšanā par iepirkumiem no 2019.gada 1.janvāra

2019. gada 1. janvārī ir stājušies spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, kas nosaka, ka turpmāk informācija par iepirkumiem, kas veido pircēja profilu, tiks ievietota TIKAI Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS).

Šī norma ir attiecināma uz visiem iepirkumiem neatkarīgi no piedāvājumu/pieteikumu iesniegšanas veida (elektroniski vai papīra formātā). Līdz ar to informācija par Dobeles novada pašvaldības un to iestāžu iepirkumiem turpmāk pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas profilā.

Komersantiem, kuri aktīvi piedalās mazajos iepirkumos un vēl nav sākuši izmantot EIS elektronisku piedāvājumu iesniegšanai, iesakām iepazīties ar EIS video pašapmācības materiālu komplektu (sk. http://paligs.eis.gov.lv/piegadatajiem/) un savlaicīgi reģistrēties EIS, lai turpmāk varētu iesniegt piedāvājumus elektroniski.