?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Izsoles

Informācija ievietota 14.11.2022.

Dobeles novada pašvaldība 2022. gada 14.decembrī plkst. 14.00

 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā atklātā  mutiskā izsolē  pārdod ar augšupejošu soli:

 

·  dzīvokli Nr.8 Bērzes iela 16, Dobelē, Dobeles novadā, 72,6 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 726/8590 domājamās daļas no  būves, kadastra numurs 46019003050, par sākumcenu 4700 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 470 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. 63722463.

·  dzīvokli Nr.9 Bērzes iela 28, Dobelē, Dobeles novadā, 81,4 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 814/13676 domājamās daļas no  būves, kadastra numurs 46019003049, par sākumcenu 4900 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 490 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. 63722463.

·  dzīvokli Nr.12 Priežu iela 9, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 92,6 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 926/8514 domājamās daļas no  būves un zemes, kadastra numurs 46469000612, par sākumcenu 6600 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 660 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. 63722463.

· zemesgabalu Tērvetes iela 39B, Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46010155582, platība 0,1424 ha (kadastra apzīmējums 46010155582) par sākumcenu 11400 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1140  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28.februāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu Brīvības iela 29A, Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46010047810, platība 0,245 ha (kadastra apzīmējums 46010047810), par sākumcenu 8000 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 800  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28.februāris. Informācija par īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu Tilta iela 3, Aucē, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46050373714, platība 0,5319 ha, (kadastra apzīmējums 46050373714) par sākumcenu 8500 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 850  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu Līvānu iela 1, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46520060101, platība 0,1627 ha, (kadastra apzīmējums 46520060101) par sākumcenu 5500 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 550  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Saulīši”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46520050538, platība 0,2868 ha, (kadastra apzīmējums 46520050537) par sākumcenu 5400 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 540  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Grantiņi”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46800020147, platība 1,46 ha, (kadastra apzīmējums 46800020147) par sākumcenu 22800 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 2280  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāriss. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Vienības”, Augstkalnes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46440020063, platība 2,03 ha, (kadastra apzīmējums 46440020063) par sākumcenu 8000 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 800  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Murri”, Bēnes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46500010422, platība 0,46 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,38  ha, (kadastra apzīmējums 46500010201) par sākumcenu 2800 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 280  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Maliņas”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46600010375, platība 1,1701 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,1163 ha, (kadastra apzīmējums 46600010374) par sākumcenu 6000 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada125. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 600  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Astītes”, Vītiņu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46940050253, platība 3,02 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2,95 ha, (kadastra apzīmējums 46940050253) par sākumcenu 14700 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1470  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Nomas līguma termiņš noteikts 2024.gada 31.decembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

 

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties ŠEIT un Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 15 Dobelē,  darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63707249.

Drošības nauda un dalības maksa ieskaitāma:

Dobeles novada pašvaldība

Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Reģ.Nr.LV90009115092

 

Norēķinu konts SEB banka AS

Nr. LV94UNLA0050014267180

kods UNLALV2X

 

Norēķinu konts “Swedbank” AS

Nr. LV28HABA0001402050427

kods HABALV22


Informācija ievietota 04.11.2022.

Dobeles novada pašvaldība 2022. gada 7.decembrī plkst. 14.00

 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā atklātā  mutiskā izsolē  pārdod ar augšupejošu soli:

 

·  dzīvokli Nr.1 Gardenes iela 15, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 37,4 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 374/1351 domājamās daļas no  būves un zemes, kadastra numurs 46469000652, par sākumcenu 1800 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 180 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. 63722463.

·  dzīvokli Nr.4 Gardenes iela 15, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 39,9 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 399/1351 domājamās daļas no  būves un zemes, kadastra numurs 46469000653, par sākumcenu 2000 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 200 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. 63722463.

·  dzīvokli Nr.42 Priežu iela 24, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 25,7 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 257/25578 domājamās daļas no  būves un zemes, kadastra numurs 46469000650, par sākumcenu 1500 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 150 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. 63722463.

·  dzīvokli Nr.1 Bērzes iela 32, Dobelē, Dobeles novadā, 59 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 590/13710 domājamās daļas no  būves, kadastra numurs 46019003064, par sākumcenu 3700 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 370 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. 63722463.

·  dzīvokli Nr.5 Bērzes iela 32, Dobelē, Dobeles novadā, 76,1 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 761/13710 domājamās daļas no  būves, kadastra numurs 46019003066, par sākumcenu 5700 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 570 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. 63722463.

·  dzīvokli Nr.6 Bērzes iela 32, Dobelē, Dobeles novadā, 83,2 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 818/13710 domājamās daļas no  būves, kadastra numurs 46019003063, par sākumcenu 5000 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 500 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. 63722463.

·  dzīvokli Nr.9 Bērzes iela 32, Dobelē, Dobeles novadā, 79,4 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 794/13710 domājamās daļas no  būves, kadastra numurs 46019003062, par sākumcenu 3900 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 390 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. 63722463.

·  dzīvokli Nr.10 Bērzes iela 32, Dobelē, Dobeles novadā, 97,1 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 971/13710 domājamās daļas no  būves, kadastra numurs 46019000816, par sākumcenu 4500 EUR, solis 400 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 450 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. 63722463.

·  nekustamo īpašumu kopību – dzīvokļus Liepu ielā 15, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā:

Nr.1 Liepu iela 15, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 30,4 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 304/1365 domājamās daļas no  būves un zemes, kadastra numurs 46529000323;

-  Nr.2 Liepu iela 15, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 25,1 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 251/1365 domājamās daļas no  būves un zemes, kadastra numurs 46529000327;

Nr.3 Liepu iela 15, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 25,5 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 255/1365 domājamās daļas no  būves un zemes, kadastra numurs 46529000325;

Nr.4 Liepu iela 15, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 31,3 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 313/1365 domājamās daļas no  būves un zemes, kadastra numurs 46529000326 par sākumcenu 7700 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 770 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. 63722463.

· dzīvokli Nr.2 “Kaķenieki 1”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 23 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 230/2177 domājamās daļas no būves un zemes, kadastra numurs 46429000265, par sākumcenu 700 EUR, solis 50 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 70 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. 63722463.

· dzīvokli Nr.5 “Kaķenieki 1”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 25,3 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 253/2177 domājamās daļas no būves un zemes, kadastra numurs 46429000264, par sākumcenu 750 EUR, solis 50 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 75 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. 63722463.

· dzīvokli Nr.7 “Kaķenieki 1”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 39,8 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 398/2177 domājamās daļas no būves un zemes, kadastra numurs 46429000263, par sākumcenu 1200 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 120 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. 63722463.

· dzīvokli Nr.3 “Pilskalni”, Tērvetē, Tērvetes pagastā, Dobeles novadā, 38,2 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 382/2908 domājamās daļas no 2 būvēm un zemes, kadastra numurs 46889000431, par sākumcenu 2300 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 230 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar pārvaldes vadītāju M.Berlandu, zvanot pa mob. tel. 26552303.

· dzīvokli Nr.8 “Pilskalni”, Tērvetē, Tērvetes pagastā, Dobeles novadā, 28,1 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 281/2908 domājamās daļas no 2 būvēm un zemes, kadastra numurs 46889000430, par sākumcenu 1700 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 170 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar pārvaldes vadītāju M.Berlandu, zvanot pa mob. tel. 26552303.

· dzīvokli Nr.8 Dārza iela 2, Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 42 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 401/12155 domājamās daļas no būves un zemes, kadastra numurs 46809000230, par sākumcenu 2700 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 270 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. 63722463.

· dzīvokli Nr.17 Dārza iela 3, Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 36,1 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 345/13648 domājamās daļas no būves un zemes, kadastra numurs 46809000231, par sākumcenu 2000 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 270 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. 63722463.

· zemesgabalu Zemgales iela 2C, Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46010110023, platība 0,2059 ha (kadastra apzīmējums 46010110008) par sākumcenu 16500 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1650  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28.februāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu Dārza iela 1A, Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46010110014, platība 0,1758 ha (kadastra apzīmējums 46010110003), par sākumcenu 15000 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1500  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28.februāris. Informācija par īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Jaunzemnieki 23”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46460120652, platība 0,1174 ha, (kadastra apzīmējums 46460120651) par sākumcenu 3500 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 350  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Jaunzemnieki 198”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46460120204, platība 0,0594 ha, (kadastra apzīmējums 46460120204) par sākumcenu 1700 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 170  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Jaunzemnieki 338”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46460120343, platība 0,1191 ha, (kadastra apzīmējums 46460120650) par sākumcenu 3600 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 360  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Jaunzemnieki 385”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46460120390, platība 0,1269 ha, (kadastra apzīmējums 46460120654) par sākumcenu 3800 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 380  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāriss. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Veczemnieki 254”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46460110267, platība 0,0933 ha, (kadastra apzīmējums 46460110400) par sākumcenu 2800 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 280  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu Rūtas iela 4B, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46460010215, platība 2,078 ha, (kadastra apzīmējums 46460010214) par sākumcenu 40000 EUR, solis 4000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 4000  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Kadiķu mala”, Vītiņu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46940020183, platība 4,05 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,61  ha, meža zeme 1,17 ha (kadastra apzīmējums 46940020183) par sākumcenu 8000 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 800  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Kaņepes”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46520050490, platība 10,29 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 9,62 ha, (kadastra apzīmējums 46520050490) par sākumcenu 90000 EUR, solis 5000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 9000  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējiem nomniekiem. Nomas līguma termiņš noteikts 2025.gada 30.septembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Zeme pie Sējām”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46600010114, platība 2,72 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2,65 ha, (kadastra apzīmējums 46600010114) par sākumcenu 22000 EUR, solis 2000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 2200  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Nomas līguma termiņš noteikts 2025.gada 30.septembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Saules”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46540050291, platība 3,99 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 3,97 ha, (kadastra apzīmējums 46540050290) par sākumcenu 24000 EUR, solis 2000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 2400  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Nomas līguma termiņš noteikts 2025.gada 30.septembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Pie Lamberģiem”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46980040220, platība 3,68 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,96 ha, (kadastra apzīmējums 46980040220) par sākumcenu 15000 EUR, solis 1500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1500  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Nomas līguma termiņš noteikts 2025.gada 30.septembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu Brīvības iela 3, Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46010021910, platība 0,1916 ha un uz tā esošās trīs nedzīvojamās ēkas par sākumcenu 25000 EUR, solis 2500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 2500  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

 

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties šeit un Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 15 Dobelē,  darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63707249.

Drošības nauda un dalības maksa ieskaitāma:

Dobeles novada pašvaldība

Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Reģ.Nr.LV90009115092

 

Norēķinu konts SEB banka AS

Nr. LV94UNLA0050014267180

kods UNLALV2X

 

Norēķinu konts “Swedbank” AS

Nr. LV28HABA0001402050427

kods HABALV22


Informācija ievietota 31.10.2022.

Mutiskas  izsoles ar augšupejošu soli:

 • Dobeles novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības „Pašvaldības Putni”, Augstkalnes  pagastā, Dobeles novadā ar kadastra apzīmējumu 46440030102, platība 1,8 ha, nomas tiesību izsole.

Izsoli organizē Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija), Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, mazajā zālē, 2022. gada 30.novembrī, plkst. 14:00.

Izsoles noteikumi

 • Dobeles novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības „Pašvaldības Putni”, Augstkalnes  pagastā, Dobeles novadā ar kadastra apzīmējumu 46440060048, platība 2,5 ha, (turpmāk – Izsoles objekts) nomas tiesību izsole.

Izsoli organizē Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija), Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, mazajā zālē, 2022. gada  30.novembrī, plkst. 14:00.

Izsoles noteikumi

 


Informācija ievietota 10.10.2022.

Mutiskas nomas tiesību izsoles ar augšupejošu soli:

 • Dobeles novada pašvaldības nedzīvojamās telpas nr.10 Centrālais laukums 3b, Bēnē, Bēnes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējums 4650 001 0037 003, platība 37,8 m2, pie telpas piederošās kopīpašuma 378/12294 domājamās daļas no ēkas un funkcionāli piesaistītās zemes, nomas tiesību izsole.

Izsoli organizē Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija), Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, zālē (3.stāvā), 2022.gada 26.oktobrī, plkst.14.00

Izsoles noteikumi

 • Dobeles novada pašvaldības nedzīvojamās telpas Nr.11 Centrālais laukums 3B, Bēnē, Bēnes pagastā, Dobeles novadā ar kadastra apzīmējums 4650 001 0037 003, platība 43,1 m2, pie telpas piederošās kopīpašuma 431/12294 domājamās daļas no ēkas un funkcionāli piesaistītās zemes, (turpmāk – Izsoles objekts) nomas tiesību izsole.

Izsoli organizē Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija), Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, zālē (3.stāvā), 2022.gada 26.oktobrī, plkst.14.00

Izsoles noteikumi


 

Informācija ievietota 04.10.2022.

 

Dobeles novada pašvaldība 2022. gada 9.novembrī plkst. 14.00

 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā atklātā  mutiskā izsolē  pārdod ar augšupejošu soli:

 

·  dzīvokli Nr.2 “Imantas”, Īles pagastā, Dobeles novadā, 46,7 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 467/5256 domājamās daļas no divām būvēm un zemes, kadastra numurs 46649000055, par sākumcenu 1200 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 7. novembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 120 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31. janvāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Auces komunālie pakalpojumi” namu pārzini, zvanot pa mob.tel. 27234102.

· dzīvokli Nr.11 Teodora Celma ielā 14, Bēnē, Bēnes pagastā, Dobeles novadā, 41 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 374/11690 domājamās daļas no būves un zemes, kadastra numurs 46509000409, par sākumcenu 2500 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 7. novembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 250 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31. janvāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Auces komunālie pakalpojumi” namu pārzini, zvanot pa mob.tel. 27234102.

· zemesgabalu “Svēteļi”, Bukaišu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46560050168, platība 1,24 ha (kadastra apzīmējums 46560050087) par sākumcenu 10000 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 7. novembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1000  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31.janvāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Vecskola”, Bukaišu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46560050177, platība 0,2381 ha (kadastra apzīmējums 46560050170) un uz tā esošo būvi ar kadastra apzīmējumu 46560050086003, par sākumcenu 22000 EUR, solis 2000 EUR. Objekts apgrūtināts ar telpu nomas līgumiem. Nomas līguma termiņš noteikts 2028.gada 31.augusts uz platību 45 m2 un 2031.gada 14.jūnijs uz platību 77.8 m2. Dalībniekiem līdz 2022. gada 7. novembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 2200  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31.janvāris. Informācija par īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu 1.maija iela 6, Aucē, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46050141412, platība 0,1855 ha (kadastra apzīmējums 46050141412) un uz tā esošo būvi ar kadastra apzīmējumu 46050141412001, par sākumcenu 5000 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 7. novembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 500  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31.janvāris. Informācija par īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Krauklīši”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46460100228, platība 1,69 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,67 ha,  (kadastra apzīmējums 46460100228) par sākumcenu 15000 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 7. novembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1500  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31. janvāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Jaunzemnieki 322”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46460120327, platība 0,056 ha, (kadastra apzīmējums 46460120327) par sākumcenu 1600 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 7. novembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 160  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31. janvāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Jaunzemnieki 531”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46460120538, platība 0,0657 ha, (kadastra apzīmējums 46460120538) par sākumcenu 1900 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 7. novembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 190  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31. janvāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Pokaiņi 170”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46720090170, platība 0,0594 ha, (kadastra apzīmējums 46720090170) par sākumcenu 1900 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 7. novembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 190  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31. janvāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Parūķīši”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46980040426, platība 1,12 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,05 ha,  (kadastra apzīmējums 46980040426) par sākumcenu 5000 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 7. novembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 500  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31. janvāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Rudzīši”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46980040219, platība 0,81 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,71 ha,  (kadastra apzīmējums 46980040219) par sākumcenu 4200 EUR, solis 400 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 7. novembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 420  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31. janvāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Zeme pie Ceļmalām”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46600030058, platība 1,38 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,36 ha,  (kadastra apzīmējums 46600030058) par sākumcenu 11000 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 7. novembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1100  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31. janvāris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Nomas līguma termiņš noteikts 2025.gada 30.septembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Maizītes”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46420040181, platība 3,13 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 3,10 ha,  (kadastra apzīmējums 46420040058) par sākumcenu 20000 EUR, solis 2000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 7. novembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 2000  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31. janvāris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Nomas līguma termiņš noteikts 2025.gada 30.septembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

zemesgabalu “Lācīši”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46460100316, platība 0,6492 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,6492 ha,  (kadastra apzīmējums 46460100203) par sākumcenu 5500 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 7. novembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 550  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31. janvāris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Nomas līguma termiņš noteikts 2025.gada 30.septembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

zemesgabalu “Lāči”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46460100227, platība 2,15 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2,13 ha,  (kadastra apzīmējums 46460100227) par sākumcenu 18000 EUR, solis 1500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 7. novembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1800  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31. janvāris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Nomas līguma termiņš noteikts 2027.gada 30.septembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

 

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties ŠEIT un Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 15 Dobelē,  darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63707249.

Drošības nauda un dalības maksa ieskaitāma:

Dobeles novada pašvaldība

Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Reģ.Nr.LV90009115092

 

Norēķinu konts SEB banka AS

Nr. LV94UNLA0050014267180

kods UNLALV2X

 

Norēķinu konts “Swedbank” AS

Nr. LV28HABA0001402050427

kods HABALV22


Informācija ievietota: 19.09.2022.

Dobeles novada pašvaldība 2022. gada 19.oktobrī, plkst. 14:00 Dobeles novada pašvaldības zālē (3.stāvā), Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā organizē Dobeles novada pašvaldības nedzīvojamo telpu Stacijas iela 6, Aucē, Dobeles novadā, kadastra apzīmējumiem 4605 056 5604 001 001 un 4605 056 5604 001 002, kopplatība 162,7 m2 nomas tiesību izsoli.

Izsoles noteikumi


Informācija ievietota: 19.09.2022.

Dobeles novada pašvaldība 2022. gada 19.oktobrī, plkst. 14:00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā organizē Dobeles novada pašvaldības zemes “Pūriņi” Bikstu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu 46540050154, platība 3,9582 ha, nomas tiesību izsoli.

Izsoles noteikumi


Informācija ievietota 02.09.2022.

Dobeles novada pašvaldība 2022. gada 12.oktobrī plkst. 14.00

Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā atklātā  mutiskā izsolē  pārdod ar augšupejošu soli:

 

·  dzīvokli Nr.4 Stacijas ielā 6, Aucē, Dobeles novadā, 64,9 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 649/5004 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 46059000603, par sākumcenu 2000 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 10. oktobrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 200 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. decembris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Auces komunālie pakalpojumi” namu pārzini, zvanot pa mob.tel. 27234102.

· zemesgabalu “Pie Jaunzemjiem”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46980040119, platība 4,78 ha (kadastra apzīmējums 46980040119) par sākumcenu 21500 EUR, solis 2000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 10. oktobrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 2150  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31.decembris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Čakšu lauks”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46980040216, platība 5,87 ha (kadastra apzīmējums 46980040329) par sākumcenu 30000 EUR, solis 3000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 10. oktobrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 3000  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. decembris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

 

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties šeit un Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 15 Dobelē,  darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63707249.

Drošības nauda un dalības maksa ieskaitāma:

Dobeles novada pašvaldība

Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Reģ.Nr.LV90009115092

 

Norēķinu konts SEB banka AS

Nr. LV94UNLA0050014267180

kods UNLALV2X

 

Norēķinu konts “Swedbank” AS

Nr. LV28HABA0001402050427

kods HABALV22


Informācija ievietota: 05.08.2022.

Dobeles novada pašvaldība 2022. gada 25.augustā plkst. 14.00  
Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā organizē Dobeles novada pašvaldības nedzīvojamo telpu Ceriņu iela 2, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4668 003 0255 001 003, platība 43,9 m2, (turpmāk – Izsoles objekts) nomas tiesību izsoli.

Izsoles noteikumi


Informācija ievietota: 04.08.2022.

Dobeles novada pašvaldība
2022. gada 14.septembrī plkst. 14.00  
Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā atklātā  mutiskā izsolē  pārdod ar augšupejošu soli:

·  dzīvokli Nr.4 Robežu ielā 23, Dobelē, Dobeles novadā, 29,4 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 294/1570 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra numurs 4601 900 3059, par sākumcenu 2200 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 220 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot tel. 63722463.

· zemesgabalu “Aiz kalts” Lielauces pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4676 003 0141, platība 8,4 ha (kadastra apzīmējums 4676 003 0141) par sākumcenu 33500 EUR, solis 3000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 3350  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Kraujas” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 010 0215, platība 1,03 ha (kadastra apzīmējums 4646 010 0215) par sākumcenu 8500 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 850  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Misiņi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 010 0231, platība 0,89 ha (kadastra apzīmējums 4646 010 0231) par sākumcenu 8000 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 800  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Panākumi” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 010 0216, platība 3,1 ha (kadastra apzīmējums 4646 010 0216) par sākumcenu 25000 EUR, solis 2000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 2500  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Kārkliņi” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 010 0214, platība 0,82 ha (kadastra apzīmējums 4646 010 0214) par sākumcenu 7500 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 750  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Maišeļi” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4668 003 0706, platība 4,45 ha (kadastra apzīmējums 4668 003 0202) par sākumcenu 35000 EUR, solis 3000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 3500  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Jaunsaknes” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4668 003 0731, platība 7,91 ha (kadastra apzīmējums 4668 003 0208) par sākumcenu 66000 EUR, solis 5000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 6600  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Innas” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4660 005 0301, platība 1,56 ha (kadastra apzīmējums 4660 005 0301) par sākumcenu 11000 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1100  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Pakalni” Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4698 004 0251, platība 2,19 ha (kadastra apzīmējums 4698 004 0251) par sākumcenu 8000 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 800  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Edvīnas”, Tērvetes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4688 005 0178, platība 2,25 ha (kadastra apzīmējums 4688 005 0178) par sākumcenu 20000 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 2000  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Mazberķene”, Augstkalnes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4644 003 0096, platība 2,11 ha (kadastra apzīmējums 4644 003 0096) par sākumcenu 10000 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1000  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Mazberķene” Augstkalnes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4644 003 0095, platība 5,31 ha (kadastra apzīmējums 4644 003 0095) par sākumcenu 41000 EUR, solis 3000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 4100  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Maliņas”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4660 001 0375, platība 1,1701 ha (kadastra apzīmējums 4660 001 03740) par sākumcenu 6000 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 600  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Astras”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4642 004 0054, kopplatība 3,03 ha (kadastra apzīmējums 4642 004 0054) par sākumcenu 19000 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1900  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Rudzi” Annenieku pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4642 001 0873, platība 2,04 ha (kadastra apzīmējums 4642 001 0294) par sākumcenu 11000 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1100  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Vienības”, Augstkalnes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4644 002 0063, platība 2,03 ha (kadastra apzīmējums 4644 002 0063) par sākumcenu 8000 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 800  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Miķelīši”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4698 001 0161, platība 0,8247 ha (kadastra apzīmējums 4698 001 0161) par sākumcenu 3000 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 300  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu Lauku iela 27, Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4601 004 4418, platība 2,5307 ha (kadastra apzīmējums 4601 004 4418) par sākumcenu 63800 EUR, solis 5000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. Septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 6380  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris.  Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu Brīvības iela 3, Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4601 002 1910, platība 0,1916 ha (kadastra apzīmējums 4601 002 1910) un uz tā esošās trīs nedzīvojamās ēkas – bibliotēku ar kadastra apzīmējumu 4601 002 1910 001, garžāzu ar kadastra apzīmējumu 4601 002 1910 002, šķūni ar kadastra apzīmējumu 4601 002 1910 003 par sākumcenu 36000 EUR, solis 2000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 3600  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

 

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties šeit un Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 15 Dobelē,  darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63707249.

Drošības nauda un dalības maksa ieskaitāma:

Dobeles novada pašvaldība

Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Reģ.Nr.LV90009115092

 

Norēķinu konts SEB banka AS

Nr. LV94UNLA0050014267180

kods UNLALV2X

 

Norēķinu konts “Swedbank” AS

Nr. LV28HABA0001402050427

kods HABALV22


 

Informācija ievietota: 08.07.2022.

Dobeles novada pašvaldība 2022. gada 10.augustā plkst. 14.00

 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā atklātā  mutiskā izsolē  pārdod ar augšupejošu soli:

·  dzīvokli Nr.4 Ezera ielā 1, Bēnē, Bēnes pagastā, Dobeles novadā, 31,9 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 319/1489 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4650 900 0407, par sākumcenu 1200 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 120 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Auces komunālie pakalpojumi” namu pārzini, zvanot tel. 27234102.

·  dzīvokli Nr.12 Priežu ielā 9, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 92,6 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 926/8514 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4646 900 0612, par sākumcenu 6600 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 660 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot tel. 63722463.

· zemesgabalu Tilta iela 3, Aucē, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4605 037 3714, platība 0,5319 ha (kadastra apzīmējums 4605 037 3714) par sākumcenu 8500 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 850  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Jaunzemnieki 88”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 012 0099, platība 0,0722 ha (kadastra apzīmējums 4646 012 0099) par sākumcenu 2000 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 200  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Jaunzemnieki 153”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 012 0162, platība 0,0603 ha (kadastra apzīmējums 4646 012 0162) par sākumcenu 1800 EUR, solis 150 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 180  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Veczemnieki 38”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 011 0059, platība 0,050 ha (kadastra apzīmējums 4646 011 0059) par sākumcenu 1500 EUR, solis 150 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 150  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu Brīvības iela 29A, Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4601 004 7810, platība 0,245 ha (kadastra apzīmējums 4601 004 7810) par sākumcenu 8000 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 800  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

·  zemesgabalu Upes iela 12, Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4601 012 4339, platība 0,0467 ha (kadastra apzīmējums 4601 012 4339) un uz tā esošo  dzīvojamo ēku, kadastra apzīmējums 4601 012 4339 002 par sākumcenu 8000 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 800  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Grotas”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 002 0027, kopplatība 13,57 ha (kadastra apzīmējums 4646 002 0027) par sākumcenu 60000 EUR, solis 3000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 6000  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Saules” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 002 0030, platība 16,89 ha (kadastra apzīmējums 4646 002 0030) par sākumcenu 75000 EUR, solis 3000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 7500  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Pie Mackiem”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4654 006 0139, platība 3,21 ha (kadastra apzīmējums 4654 006 0139) par sākumcenu 20000 EUR, solis 2000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 2000  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Aiz Počām”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4698 004 0217, platība 1,93 ha (kadastra apzīmējums 4698 004 0217) par sākumcenu 10000 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1000  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Jaunzeltiņi”, Vītiņu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4694 002 0082, platība 7,08 ha (kadastra apzīmējums 4694 002 0082) par sākumcenu 35800 EUR, solis 2000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 3580  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Mežpļavnieku pļava”, Vītiņu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4694 005 0380, platība 1,22 ha (kadastra apzīmējums 4694 005 0380) par sākumcenu 2500 EUR, solis 250 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 250  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Aiz Tenīšiem”, Lielauces pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4676 004 0167, platība 1,21 ha (kadastra apzīmējums 4676 004 0167) par sākumcenu 5200 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 520  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Astītes”, Vītiņu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4694 005 0253, platība 3,02 ha (kadastra apzīmējums 4694 005 0253) par sākumcenu 14700 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1470  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Lejiņas”, Lielauces pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4676 004 0006, platība 2,57 ha (kadastra apzīmējums 4676 004 0232) par sākumcenu 11800 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1180  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Mežābeles”, Lielauces pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4676 003 0229, platība 4,26 ha (kadastra apzīmējums 4676 003 0159) par sākumcenu 15200 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1520  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Pie Tālavām”, Lielauces pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4676 003 0145, platība 3,9044 ha (kadastra apzīmējums 4676 003 0145) par sākumcenu 16200 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1620  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Salas”, Lielauces pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4676 004 0104, platība 1,68 ha (kadastra apzīmējums 4676 004 0229) par sākumcenu 7200 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1520  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Skābenes”, Bēnes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4650 001 0323, platība 2,3 ha (kadastra apzīmējums 4650 001 0323) par sākumcenu 9200 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 920  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Pienenes”, Bēnes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4650 001 0398, platība 0,9428 ha (kadastra apzīmējums 4650 001 0395) par sākumcenu 4800 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 480  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Murri”, Bēnes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4650 001 0422, platība 0,46 ha (kadastra apzīmējums 4650 001 0201) par sākumcenu 2800 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 480  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Sudrabvītoli”, Tērvetes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4688 005 0341, platība 1,75 ha (kadastra apzīmējums 4688 005 0341) par sākumcenu 14800 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1480  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Brekši”, Tērvetes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4688 005 0335, platība 1,84 ha (kadastra apzīmējums 4688 005 0335) par sākumcenu 13000 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1300  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Pūlīši”, Tērvetes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4688 001 0404, platība 0,3223 ha (kadastra apzīmējums 4688 001 0159) par sākumcenu 2000 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 200  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Eglīši”, Tērvetes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4688 005 0405, platība 1,2 ha (kadastra apzīmējums 4688 005 0343) par sākumcenu 9500 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 950  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Skaras”, Lielauces pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4676 004 0146, platība 3,3 ha (kadastra apzīmējums 4676 004 0146) par sākumcenu 11500 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 200  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

 

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties ŠEIT vai Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 15 Dobelē,  darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63707249.

Drošības nauda un dalības maksa ieskaitāma:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ.Nr.LV90009115092

Norēķinu konts SEB banka AS
Nr. LV94UNLA0050014267180
kods UNLALV2X

Norēķinu konts “Swedbank” AS
Nr. LV28HABA0001402050427
kods HABALV22

 

07.06.2022.

Dobeles novada pašvaldība 2022. gada 13.jūlijā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā atklātā  mutiskā izsolē  pārdod ar augšupejošu soli:

·  dzīvokli Nr.3 Priežu ielā 10, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 42,2 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 422/8962 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4646 900 0644, par sākumcenu 2700 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. jūlijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 270 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. septembris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tālr.: 63722463.

·  dzīvokli Nr.12 Priežu ielā 10, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 40,1 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 401/8962 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4646 900 0641, par sākumcenu 2800 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. jūlijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 280 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. septembris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tālr.: 63722463.

·  dzīvokli Nr.20 Priežu ielā 10, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 28,2 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 282/8962 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4646 900 0642, par sākumcenu 2000 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. jūlijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 200 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. septembris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tālr.: 63722463.

·  dzīvokli Nr.19 Priežu ielā 19, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 38,7 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 387/9134 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4646 900 0643, par sākumcenu 2500 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. jūlijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 250 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. septembris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tālr.: 63722463.

·  dzīvokli Nr.42 Priežu ielā 22, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 25,4 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 254/26051 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4646 900 0646, par sākumcenu 1800 EUR, solis 150 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. jūlijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 180 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. septembris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tālr.: 63722463.

· dzīvokli Nr.8 Bērzes ielā 16, Dobelē, Dobeles novadā, 72,6 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 726/8590 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra numurs 4601 900 3050, par sākumcenu 4700 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. jūlijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 470 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30.septembris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tālr.: 63722463.

· dzīvokli Nr.9 Bērzes ielā 28, Dobelē, Dobeles novadā, 81,4 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 814/13676 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra numurs 4601 900 3049, par sākumcenu 4900 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. jūlijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 490 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30.septembris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tālr.: 63722463.

· nekustamo īpašumu kopību – dzīvokļus Bērzes ielā 32 Dobelē, Dobeles novadā,

Nr.13 Bērzes ielā 32, Dobelē, Dobeles novadā,, 59,8 m2  platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 598/13710 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra Nr.4601 900 3055;

Nr. 14 Bērzes ielā 32, Dobelē, Dobeles novadā, 73,6 m2  platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 736/13710 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra Nr.4601 900 3053;

Nr. 15 Bērzes ielā 32, Dobelē, Dobeles novadā, 80,3 m2  platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 803/13710 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra Nr.4601 900 3057;

Nr. 16 Bērzes ielā 32, Dobelē, Dobeles novadā, 61,8 m2  platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 618/13710 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra Nr.4601 900 2517;

Nr. 17 Bērzes ielā 32, Dobelē, Dobeles novadā, 80,9 m2  platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 781/13710 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra Nr.4601 900 3056;

Nr. 18 Bērzes ielā 32, Dobelē, Dobeles novadā, 78,6 m2  platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 786/13710 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra Nr.4601 900 3052, par sākumcenu 23900 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. jūlijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 2390 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30.septembris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tālr.: 63722463.

·  dzīvokli Nr.1 “Aptieka” Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 21,5 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 215/2500 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4672 900 0209, par sākumcenu 1200 EUR, solis 50 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. jūlijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 120 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. septembris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tālr.: 63722463.

· zemesgabalu Skolas iela 10, Kaķeniekos, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4642 001 0229, platība 0,8792 ha (kadastra apzīmējums 4642 001 0892) un uz tā esošās trīs būves – skolu ar kadastra apzīmējumu 4642 001 0229 001, saimniecības ēku ar kadastra apzīmējumu 4642 001 0229 002, saimniecības ēku ar kadastra apzīmējumu 4642 001 0229 003 par sākumcenu 58000 EUR, solis 3000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. jūlijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 5800  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2024. gada 31. augusts. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249.

· zemesgabalu Priežu iela 8, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 001 0076, platība 0,3 ha (kadastra apzīmējums 4646 001 0076) un uz tā esošo divstāvu dzīvojamo māju ar 12 dzīvokļu īpašumiem, kadastra apzīmējums 4646 001 0076 001 par sākumcenu 4400 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. jūlijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 440  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. septembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249.

· zemesgabalu Brīvības iela 3, Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4601 002 1910, platība 0,1916 ha (kadastra apzīmējums 4601 002 1910) un uz tā esošās trīs nedzīvojamās ēkas – bibliotēku ar kadastra apzīmējumu 4601 002 1910 001, garžāzu ar kadastra apzīmējumu 4601 002 1910 002, šķūni ar kadastra apzīmējumu 4601 002 1910 003 par sākumcenu 45000 EUR, solis 2000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. jūlijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 4500  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. septembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249.

· zemesgabalu “Akači” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4672 007 0099, kopplatība 17,24 ha (kadastra apzīmējums 4672 007 0099 un 4672 007 0097) par sākumcenu 129000 EUR, solis 5000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. jūlijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 12900  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. septembris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249.

· zemesgabalu “Taciņas” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 010 0249, platība 4,16 ha (kadastra apzīmējums 4646 010 0249) par sākumcenu 32300 EUR, solis 3000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. jūlijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 3230  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. septembris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249.

· zemesgabalu “Liesmas” Naudītes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4680 002 0094, platība 22,35 ha (kadastra apzīmējums 4680 002 0094) par sākumcenu 156000 EUR, solis 5000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. jūlijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 15600  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. septembris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249.

· zemesgabalu “Jugla” Naudītes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4680 002 0093, platība 16,34 ha (kadastra apzīmējums 4680 002 0093) par sākumcenu 112700 EUR, solis 5000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. jūlijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 11270  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. septembris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249.

· zemesgabalu “Rodēni” Bikstu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4654 002 0029, platība 18,19 ha (kadastra apzīmējums 4654 002 0029) par sākumcenu 109600 EUR, solis 5000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. jūlijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 10960  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. septembris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249.

 

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties ŠEIT un Dobeles novada pašvaldībā (Brīvības ielā 15 Dobelē),  darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63707249.

Drošības nauda un dalības maksa ieskaitāma:

Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ.Nr.LV90009115092

Norēķinu konts AS “SEB banka”
Nr. LV94UNLA0050014267180
kods UNLALV2X

Norēķinu konts AS “Swedbank”
Nr. LV28HABA0001402050427
kods HABALV22

 

17.05.2022.

Dobeles novada pašvaldība 2022. gada 8.jūnijā plkst. 14.00  Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā atklātā  mutiskā izsolē  pārdod ar augšupejošu soli:

·  dzīvokli Nr.21 Priežu ielā 10, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 41,2 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 412/8962 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4646 900 0639, par sākumcenu 4300 EUR, solis 400 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 6. jūnijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 430 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. augusts. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot tel. 63722463.

·  dzīvokli Nr.27 Priežu ielā 26, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 49 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 469/25509 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4646 900 0640, par sākumcenu 4300 EUR, solis 400 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 6. jūnijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 430 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. augusts. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot tel. 63722463.

·  dzīvokli Nr.7 “Imantas”, Īles pagastā, Dobeles novadā, 46,3 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 463/5256 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, šķūņa, noliktavas un zemes, kadastra numurs 4664 900 0065, par sākumcenu 1900 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 6. jūnijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 190 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. augusts. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Auces komunālie pakalpojumi” namu pārzini, zvanot mob.tel. 27234102.

· dzīvokli Nr.2 Bērzes ielā 24, Dobelē, Dobeles novadā, 72,2 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 722/8491 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra numurs 4601 900 3051, par sākumcenu 14000 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 6. jūnijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1400 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31.augusts. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot tel. 63722463.

· zemesgabalu Skolas iela 2, Bēnē, Bēnes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4650 005 0303, platība 0,1312 ha (kadastra apzīmējums 4650 005 0303) par sākumcenu 1800 EUR, solis 150 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 6. jūnijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 180  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. augusts. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu Lauku iela 27, Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4601 004 4418, platība 2,5307 ha (kadastra apzīmējums 4601 004 4418) par sākumcenu 70900 EUR, solis 5000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 6. jūnijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 7090  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. augusts.  Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu Lauku iela 25B ar kadastra numuru 4601 004 0008, platība 7,6249 ha, kadastra apzīmējums 4601 004 0006, un uz tā esošu ēku/būvju īpašumu Gaurata iela 20, Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4601 504 4453, par sākumcenu 175400 EUR, solis 5000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 6. jūnijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 17540  EUR un dalības maksu 50 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. augusts. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Grantiņi” Naudītes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4680 002 0147, platība 1,46 ha (kadastra apzīmējums 4680 002 0147) par sākumcenu 22800 EUR, solis 2000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 6. jūnijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 2280  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. augusts. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Dzīsliņas” Tērvetes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4688 004 0139, platība 2,28 ha (kadastra apzīmējums 4688 004 0115) par sākumcenu 18900 EUR, solis 1500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 6. jūnijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1890  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. augusts. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Vakari” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 009 0061, platība 2,9 ha (kadastra apzīmējums 4646 009 0061) par sākumcenu 23800 EUR, solis 2000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 6. jūnijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 2380  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. augusts. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Jaundimzas” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 008 0416, platība 1,9 ha (kadastra apzīmējums 4646 008 0416) par sākumcenu 16500 EUR, solis 1500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 6. jūnijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1650  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. augusts. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir piegulošo zemesgabalu īpašniekiem. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Čiekuri” Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4652 001 0062, platība 1,44 ha (kadastra apzīmējums 4652 001 0062) par sākumcenu 11200 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 6. jūnijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1120  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. augusts. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

 

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties šeit vai Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 15 Dobelē,  darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63707249.

Drošības nauda un dalības maksa ieskaitāma:

Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ.Nr.LV90009115092

Norēķinu konts SEB banka AS
Nr. LV94UNLA0050014267180
kods UNLALV2X

Norēķinu konts “Swedbank” AS
Nr. LV28HABA0001402050427
kods HABALV22

 

13.04.2022.

Dobeles novada pašvaldība 2022. gada 18.maijā plkst. 14.00
Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē,
Dobeles novadā

atklātā  mutiskā izsolē  pārdod ar augšupejošu soli:

· zemesgabalu “Sudmaļi” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 008 0303, platība 1,44 ha (kadastra apzīmējums 4646 008 0303), par sākumcenu 10000 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 16. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1000  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Vidi” Penkules pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4684 006 0053, platība 17,36 ha (kadastra apzīmējums 4684 006 0053), par sākumcenu 117200 EUR, solis 5000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 16. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 11720  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Tauriņi” Bukaišu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4656 005 0148, platība 0,2472 ha (kadastra apzīmējums 4656 005 0148), par sākumcenu 1700 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 16. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 170  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63726001.

· zemesgabalu “Zirņi” Bukaišu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4656 006 0513, platība 1,5998 ha (kadastra apzīmējums 4656 006 0607), par sākumcenu 11900 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 16. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1190  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63726001.

· zemesgabalu “Stropi” Īles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4664 001 0058, platība 4,26 ha (kadastra apzīmējums 4664 001 0058), par sākumcenu 10000 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 16. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1000  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63745362.

· zemesgabalu “Ošlejas” Lielauces pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4676 004 0145, platība 3,46 ha (kadastra apzīmējums 4676 004 0231), par sākumcenu 9000 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 16. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 900  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63745362.

· zemesgabalu “Mazzeltiņi” Vītiņu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4694 002 0218, platība 0,9894 ha (kadastra apzīmējums 4694 002 0218), par sākumcenu 3000 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 16. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 300  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63745362.

· zemesgabalu “Ķirši” Vītiņu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4694 005 0447, platība 0,2701 ha (kadastra apzīmējums 4694 005 0567), par sākumcenu 800 EUR, solis 50 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 16. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 80  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. . Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63745362.

· zemesgabalu “Dzidras” Lielauces pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4676 003 0137, platība 3,18 ha (kadastra apzīmējums 4676 003 0137), par sākumcenu 10000 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 16. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1000  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63745362.

· zemesgabalu “Draviņas” Ukru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4690 005 0210, platība 5,19 ha (kadastra apzīmējums 4690 005 0208), par sākumcenu 20000 EUR, solis 2000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 16. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 2000  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63745362.

· zemesgabalu “Alberti” Lielauces pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4676 004 0206, platība 5,08 ha (kadastra apzīmējums 4676 004 0230), par sākumcenu 14000 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 16. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1400  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties šeit vai Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 15 Dobelē,  darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63707249.

Drošības nauda un dalības maksa ieskaitāma:

Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ.Nr.LV90009115092
Norēķinu konts SEB banka AS
Nr. LV94UNLA0050014267180
kods UNLALV2X

Norēķinu konts “Swedbank” AS
Nr. LV28HABA0001402050427
kods HABALV22

 

04.04.2022.

Dobeles novada pašvaldība 2022. gada 11.maijā plkst. 14.00

Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā atklātā  mutiskā izsolē  pārdod ar augšupejošu soli:

  dzīvokli Nr.12 Priežu ielā 9, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 92,6 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 926/8514 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4646 900 0612, par sākumcenu 6600 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 9. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 660 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot tel. 63722463.

  dzīvokli Nr.23 Priežu ielā 30, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 25,1 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 251/25578 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4646 900 0637, par sākumcenu 2300 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 9. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 230 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot tel. 63722463.

 dzīvokli Nr.13 “Gaismas”, Tērvetes pagastā, Dobeles novadā, 74,3 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 743/12105 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, būves  un zemes, kadastra numurs 4688 900 0112, par sākumcenu 2200 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 9. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 220 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams, zvanot tel.  63726001.

nekustamais īpašums Priežu iela 8, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 001 0076, sastāvošs no zemesgabala 0,3 ha platībā (kadastra apzīmējums 4646 001 0076) un uz tā esošas divstāvu dzīvojamās mājas ar 12 dzīvokļu īpašumiem, par sākumcenu 4400 EUR, solis 400 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 9.maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 440  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

zemesgabalu “Jaunzemnieki 201” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 012 0207, platība 0,0597 ha (kadastra apzīmējums 4646 012 0207) par sākumcenu 1400 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 9. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 140  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

zemesgabalu “Jaunzemnieki 209” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 012 0215, platība 0,1121 ha (kadastra apzīmējums 4646 012 0648), par sākumcenu 2200 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 9. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 220  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

zemesgabalu “Jaunzemnieki 273” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 012 0280, platība 0,1160 ha (kadastra apzīmējums 4646 012 0649), par sākumcenu 2200 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 9. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 220  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

zemesgabalu “Jaunzemnieki 376” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 012 0382, platība 0,0583 ha (kadastra apzīmējums 4646 012 0382), par sākumcenu 1500 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 9. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 150  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

zemesgabalu “Jaunzemnieki 389” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 012 0394, platība 0,0426 ha (kadastra apzīmējums 4646 012 0394), par sākumcenu 700 EUR, solis 70 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 9. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 70  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

zemesgabalu “Jaunzemnieki 394” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 012 0399, platība 0,0558 ha (kadastra apzīmējums 4646 012 0399), par sākumcenu 1400 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 9. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 140  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

zemesgabalu “Jaunzemnieki 456” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 012 0462, platība 0,1339 ha (kadastra apzīmējums 4646 012 0643), par sākumcenu 2900 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 9. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 290  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Uz zemesgabala atrodas Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nenoskaidrotas piederības būve. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

zemesgabalu “Jaunzemnieki 498” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 012 0504, platība 0,0560 ha (kadastra apzīmējums 4646 012 0504), par sākumcenu 1300 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 9. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 130  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

zemesgabalu “Galenieki 138” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4660 006 0138, platība 0,1263 ha (kadastra apzīmējums 4660 006 0236), par sākumcenu 3000 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 9. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 300  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

zemesgabalu “Galenieki 148” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4660 006 0148, platība 0,0678 ha (kadastra apzīmējums 4660 006 0148), par sākumcenu 1400 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 9. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 140  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

zemesgabalu “Pokaiņi 12” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4672 009 0058, platība 0,0688 ha (kadastra apzīmējums 4672 009 0058), par sākumcenu 1900 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 9. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 190  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

zemesgabalu “Daces” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4672 005 0162, platība 1.83 ha, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4672 005 0162 0,59 ha platībā un 4672 005 0163 1,24 ha platībā, par sākumcenu 9600 EUR, solis 400 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 9. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 960  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

zemesgabalu Tērvetes iela 39B Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4601 015 5582, platība 0,1424 ha (kadastra apzīmējums 4601 015 5582), par sākumcenu 11400 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 9. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1140  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

zemesgabalu Tērvetes iela 51 Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4601 015 5551, platība 0,1192 ha (kadastra apzīmējums 4601 015 5551), par sākumcenu 7500 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 9. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 750  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Pie izsoles objekta nav nodrošināta piebraukšana. Izsoles dalībnieks, kurš reģistrējis īpašuma tiesības zemesgrāmatā, nepieciešamības gadījumā pa saviem līdzekļiem nodrošina piebraukšanu no Tērvetes ielas pie nekustamā īpašuma Tērvetes iela 51 Dobelē, Dobeles novadā. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

zemesgabalu “Saulīši” Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4652 005 0538, platība 0,2868 ha (kadastra apzīmējums 4652 005 0537), par sākumcenu 5400 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 9. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 540  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

zemesgabalu “Grāviņi” Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4652 005 0535, platība 1,7945 ha (kadastra apzīmējums 4652 005 0534), par sākumcenu 14400 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 9. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1440  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties šeit vai Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 15 Dobelē,  darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63707249.

Drošības nauda un dalības maksa ieskaitāma:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ.Nr.LV90009115092

Norēķinu konts SEB banka AS
Nr. LV94UNLA0050014267180
kods UNLALV2X

Norēķinu konts “Swedbank” AS
Nr. LV28HABA0001402050427
kods HABALV22

18.03.2022.

Dobeles novada pašvaldības nedzīvojamās telpas Nr.2 Centrālais laukums 3b, Bēnē, Bēnes pagastā, Dobeles novadā, nomas tiesību izsole.
Izsoli organizē Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija), Centrālajā laukumā 3, Bēnē, Bēnes pagastā, Dobeles novadā, Bēnes pagasta pārvaldē, 2022.gada 31.martā, plkst.14.00, saskaņā ar šiem Izsoles noteikumiem
Izsoles dalībniekus reģistrē Dobeles novada pašvaldībā klientu apkalpošanas centros rakstveidā vai elektroniski apic@dobele.lv, līdz 2022.gada 29.martam plkst.17.00. 

03.03.2022.

Nedzīvojamo telpu izsole:

- Dobeles novada pašvaldības nedzīvojamo telpu „Atpūtas”, Bērzē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4652 002 0281, platība 44,5 m2, nomas tiesību izsole.
Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, zālē (3.stāvā), 2022.gada 17.martā, plkst.15.00, saskaņā ar šiem noteikumiem.

02.03.2022.

Dobeles novada pašvaldība 2022. gada 13.aprīlī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā atklātā  mutiskā izsolē  pārdod ar augšupejošu soli:

·  dzīvokli Nr.24 Priežu ielā 10, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 29,1 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 291/8962 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4646 900 0636, par sākumcenu 2300 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. aprīlim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 230 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. jūnijs. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot tel. 63722463.

·  dzīvokli Nr.15 “Dzelmes”, Lielaucē, Lielauces pagastā, Dobeles novadā, 68,3 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 650/13362 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra numurs 4676 900 0044, par sākumcenu 2000 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. aprīlim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 200 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. jūnijs. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Auces komunālie pakalpojumi” namu pārzini, zvanot mob.tel. 27234102.

· dzīvokli Nr.3 Jelgavas ielā 8, Bēnē, Bēnes pagastā, Dobeles novadā, 31,8 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 318/3927 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4650 900 0406, par sākumcenu 1000 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. aprīlim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 100 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. jūnijs. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Auces komunālie pakalpojumi” namu pārzini, zvanot mob.tel. 27234102.

· dzīvokli Nr.5 “Prinči”, Īlē, Īles pagastā, Dobeles novadā, 30,8 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 308/13221 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4664 900 0014, par sākumcenu 700 EUR, solis 50 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. aprīlim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 70 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. jūnijs. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Auces komunālie pakalpojumi” namu pārzini, zvanot mob.tel. 27234102.

· dzīvokli Nr.5 “Liesmas”, Bukaišos, Bukaišu pagastā, Dobeles novadā, 73 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 681/7277 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4656 900 0083, par sākumcenu 2700 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. aprīlim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 270 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. jūnijs. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams, zvanot tel. 63726001.

· zemesgabalu “Slokas” Īles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4664 002 0240, platība 0,54 ha (kadastra apzīmējums 4664 002 0083) par sākumcenu 800 EUR, solis 80 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. aprīlim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 80  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. jūnijs. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Griezes” Vītiņu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4694 003 0143, platība 4,19 ha (kadastra apzīmējums 4694 003 0142) par sākumcenu 15000 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. aprīlim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1500  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. jūnijs. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Neimane” Vītiņu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4694 003 0051, platība 2,79 ha (kadastra apzīmējums 4694 003 0051) par sākumcenu 9500 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. aprīlim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 950  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. jūnijs. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Amoliņi” Vītiņu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4694 005 0204, platība 2,13 ha (kadastra apzīmējums 4694 005 0584) par sākumcenu 4800 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. aprīlim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 480  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. jūnijs. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Apiņi” Ukru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4690 002 0169, platība 9,47 ha (kadastra apzīmējums 4690 002 0168) par sākumcenu 36000 EUR, solis 2000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. aprīlim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 3600  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. jūnijs. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Pieceriņu 5” Vītiņu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4694 005 0470, platība 0,2905 ha (kadastra apzīmējums 4694 005 0470) par sākumcenu 900 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. aprīlim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 90  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. jūnijs. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu - starpgabalu “Piemuita” Vītiņu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4694 005 0476, platība 0,22 ha (kadastra apzīmējums 4694 005 0476) par sākumcenu 500 EUR, solis 50 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. aprīlim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 50  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. jūnijs. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir piegulošo zemesgabalu īpašniekiem. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Veczemnieki 344” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 011 0353, platība 0,046 ha (kadastra apzīmējums 4646 011 0353) par sākumcenu 1100 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. aprīlim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 110  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. jūnijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Ķirsīši” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 008 0409, platība 0,0966 ha (kadastra apzīmējums 4646 008 0409), par sākumcenu 900 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. aprīlim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 90  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. jūnijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties šeit vai Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 15 Dobelē,  darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63707249.

Drošības nauda un dalības maksa ieskaitāma:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ.Nr.LV90009115092

Norēķinu konts SEB banka AS
Nr. LV94UNLA0050014267180
kods UNLALV2X

Norēķinu konts “Swedbank” AS
Nr. LV28HABA0001402050427
kods HABALV22

07.02.2022.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2022. gada 16. martā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā,

ar augšupejošu soli pārdos:

 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 130” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 012 0138, platība 0,1718 ha, kadastra apzīmējums 4646 012 0647, par sākumcenu 2900 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 14. martam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 290  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 442” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 012 0448, platība 0,0587 ha (kadastra apzīmējums 4646 012 0448) par sākumcenu 1100 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 14. martam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 110  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 467” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 012 0473, platība 0,0600 ha (kadastra apzīmējums 4646 012 0473) par sākumcenu 1300 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 14. martam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 130  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 548” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 012 0555, platība 0,1205 ha (kadastra apzīmējums 4646 012 0646), par sākumcenu 2200 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 14. martam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 220  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Zeikatas” Bēnes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4650 001 0289, platība 11,31 ha, tai skaitā, 3,43 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 6,7 ha meža zeme ar mežaudzi un bijusī karjera teritorija (kadastra apzīmējums 4650 001 0289), par sākumcenu 34800 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 14. martam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 3480  EUR un dalības maksu 50 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 25451657.
 • zemesgabalu “Galenieki 32” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4660 006 0032, platība 0,0545 ha, (kadastra apzīmējums 4660 006 0032), par sākumcenu 2000 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 14. martam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 200  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Pokaiņi 6” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4672 009 0042, platība 0,0653 ha, (kadastra apzīmējums 4672 009 0042), par sākumcenu 1800 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 14. martam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 180  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

ar lejupejošu soli pārdos:

 • zemesgabalu “Līdumnieki” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 001 0120, platība 16,8 ha, tai skaitā,6,7 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 2,9 ha meža zeme ar mežaudzi (kadastra apzīmējums 4646 001 0120), par sākumcenu 35750 EUR, solis 3000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 14. martam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 3575  EUR un dalības maksu 50 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

Izsoles noteikumi pieejami šeit>

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 15 Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63707249.

Drošības nauda un dalības maksa ieskaitāma:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ.Nr.LV90009115092
Norēķinu konts SEB banka AS
Nr. LV94UNLA0050014267180
kods UNLALV2X
Norēķinu konts “Swedbank” AS
Nr. LV28HABA0001402050427
kods HABALV22

12.01.2022.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2022. gada 9. februārī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, ar augšupejošu soli pārdos:

 • dzīvokli Nr.4 Priežu ielā 15 Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 40,8 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 408/9191 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4646 900 0632, par sākumcenu 2200 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 7. februārim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 220 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. jūnijs. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.11 Priežu ielā 20 Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 36,6 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 366/25891 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4646 900 0633, par sākumcenu 1900 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022.gada 7.februārim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 190 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. jūnijs. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.3 Uzvaras ielā 29 Dobelē, Dobeles novadā, 15,2 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 152/913 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4601 900 3041, par sākumcenu 1500 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022.gada 7.februārim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 150 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. jūnijs. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.2 1.maija ielā 1 Aucē, Dobeles novadā, 16,3 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 163/2819 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, šķūņa un zemes, kadastra numurs 4605 900 0600, par sākumcenu 400 EUR, solis 50 EUR. Dalībniekiem līdz 2022.gada 7.februārim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 40 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. jūnijs. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļu, zvanot 25451657.
 • dzīvokli Nr.7 “Dzelzgaļi” Vecauces pagastā, Dobeles novadā, 47,2 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 472/3523 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra numurs 4625 900 0279, par sākumcenu 1800 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022.gada 7.februārim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 180 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. jūnijs. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļu, zvanot  25451657.
 • dzīvokli Nr.2 Īles ielā 13 Bēnē, Bēnes pagastā, Dobeles novadā, 84,6 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 846/1216 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4650 900 0376, par sākumcenu 400 EUR, solis 50 EUR. Dalībniekiem līdz 2022.gada 7.februārim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 40 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. jūnijs. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļu, zvanot 25451657.
 • dzīvokli Nr.7 “Irši 3” Bēnes pagastā, Dobeles novadā, 26,3 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 263/2276 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4650 900 0402, par sākumcenu 800 EUR, solis 50 EUR. Dalībniekiem līdz 2022.gada 7.februārim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 80 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. jūnijs. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļu, zvanot 25451657.
 • zemesgabalu “Dēliņi” Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4652 001 0071, platība 0,57 ha, kadastra apzīmējums 4652 001 0071 un uz tā esošās būves – dzīvojamo māju un klēti, par sākumcenu 2700 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 7. februārim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 270  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. jūnijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 115” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 012 0124, platība 0,1540 ha (kadastra apzīmējums 4646 012 0644) par sākumcenu 2600 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 7. februārim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 260  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. jūnijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu – starpgabalu “Pieši” Vītiņu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4694 005 0512, platība 0,13 ha (kadastra apzīmējums 4694 005 0513) par sākumcenu 300 EUR, solis 50 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 7. februārim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 30  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. jūnijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 25451657.
 • zemesgabalu “Vinbergi” Bukaišu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4656 005 0175, platība 0,27 ha (kadastra apzīmējums 4656 005 0169) un uz tā esošām ēkām – skolas, katlu mājas un darbnīcas, par sākumcenu 29500 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 7. februārim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 2950  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. jūnijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 27825804.
 • zemesgabalu “Kvietes” Bukaišu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4656 003 0053, platība 1,186 ha (kadastra apzīmējums 4656 003 0053) un uz tā esošām ēkām – divstāvu dzīvojamās ēkas ar 8 dzīvokļu īpašumiem, saimniecības ēkas, par sākumcenu 3800 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 7. februārim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 380  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. jūnijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 27825804.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties ŠEIT vai zvanot pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas speciālistiem 63707249, 25451657, 27825804 darba dienās no 8.00 līdz 17.00. 

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
reģ. Nr. 90009115092
norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”,  kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

30.11.2021.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2022. gada 12. janvārī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

ar augšupejošu soli pārdos:

Izsoles noteikumi pieejami šeit>

 • dzīvokli Nr.2 “Lejasstrazdi 12” Lejasstrazdos, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 49,8 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 498/2026 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4660 900 0288, par sākumcenu 900 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 10. janvārim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 90 EUR un dalības maksu 20,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. aprīlis. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.21 Dārza ielā 3 Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 68 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 644/13648 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4680 900 0226, par sākumcenu 2300 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022.gada 10.janvārim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 230 EUR un dalības maksu 20,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. aprīlis. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • zemesgabalu Līvānu iela 1 Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4652 006 0101, platība 0,1627 ha, kadastra apzīmējums 4652 006 0101, par sākumcenu 5500 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 10. janvārim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 550  EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. aprīlis. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Veczemnieki 132” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 011 0152, platība 0,0483 ha (kadastra apzīmējums 4646 011 0152) par sākumcenu 1600 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 10. janvārim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 160  EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. aprīlis. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Galenieki 32” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4660 006 0032, platība 0,0545 ha (kadastra apzīmējums 4660 006 0032) par sākumcenu 2000 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022.gada 10.janvārim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 200 EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. aprīlis. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties tīmekļa vietnē www.dobele.lv vai zvanot pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas speciālistam 63707249 darba dienās no 8.00 līdz 16.00. 

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
reģ. Nr. 90009115092
norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”,  kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

20.12.2021.

Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija 2022. gada 5. janvārī plkst. 14:00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, mazajā zālē organizēs izsoli:

 • “Lielapgulde”, Naudītes pagastā, kadastra apzīmējums   46800040004.

 Izsoles paziņojums un noteikumi " Lielapgulde" 

 • “Lielapgulde” Naudītes pagastā,  kadastra apzīmējums   46800040005.

Izsoles paziņojums un noteikumi "Lielapgulde" 

 • “Ezernieki” Naudītes pagastā, kadastra apzīmējums  46800040010.

Izsoles paziņojums un noteikumi "Ezernieki" 

 • “Ezernieki” Naudītes pagastā, kadastra apzīmējums   46800040011.  

Izsoles paziņojums un noteikumi "Ezernieki"  

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
reģ. Nr. 90009115092
norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”,  kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

01.11.2021.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2021. gada 15. decembrī, plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē 

ar augšupejošu soli pārdos:

Izsoles noteikumi pieejami šeit>

 • dzīvokli Nr.6 Priežu ielā 13 Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 60,4 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 580/15997 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes,  kadastra numurs 4646 900 0631par sākumcenu 3300 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 13. decembrim rakstveidā pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 330 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. jūnijam. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.4 Brīvības ielā 9 Dobelē, Dobeles novadā, 44,2 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 442/3317 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes,  kadastra numurs 4601 900 2972 par sākumcenu 4500 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 13. decembrim rakstveidā pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 450 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. jūnijam. Dzīvokļa apskates laiks  saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 352” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 012 0357, platība 0,1763 ha, kadastra apzīmējums 4646 012 0642 par sākumcenu  3400 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 13. decembrim rakstveidā pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 340 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. jūnijam. Informācija par zemesgabaliem www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Veczemnieki 317” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 011 0326, platība 0,0383 ha, par sākumcenu 1300 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 13. decembrim rakstveidā pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 130 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. jūnijam.  Informācija par zemesgabaliem www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Pokaiņi 297” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4672 009 0297, platība 0,0597 ha (kadastra apzīmējums 4672 009 0297) 0642 par sākumcenu  2000 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 13. decembrim rakstveidā pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 200 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. jūnijam. Informācija par zemesgabaliem www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē, 18. kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30 vai tīmekļa vietnē www.dobele.lv. Uzziņas par tālruni 63723430 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
reģ. Nr. 90009115092
norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”,  kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

03.11.2021.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2021. gada 14. decembrī Auces administrācijas ēkā (zālē, 2.stāvā) Jelgavas ielā 1, Aucē, Dobeles novadā

ar augšupejošu soli pārdos pašvaldības nekustamos īpašumus:

 • Dzīvokļa īpašums ”Dzelmes”-21, Lielaucē, Lielauces pagastā, Dobeles novadā, kadastra numurs 4676 900 0042, kas sastāv no trīs istabu dzīvokļa 68,9 m2 platībā un 654/13362 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Nosacītā sākumcena – 1500 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Izsole notiks 2021. gada 14. decembrī plkst. 10.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 150 EUR Auces administrācijas norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem. Izsoles noteikumi pieejami šeit>
 • Dzīvokļa īpašums Ezera ielā 13-1, Bēnē, Bēnes pagastā, Dobeles novadā, kadastra numurs 4650 900 0392, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 30,6 m2 platībā un 306/5361 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemesgabala. Nosacītā sākumcena – 1000 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Izsole notiks 2021. gada 14. decembrī plkst. 10.15. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 100 EUR Auces administrācijas norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem. Izsoles noteikumi pieejami šeit>
 • Dzīvokļa īpašums ”Ozoliņi”-5, Īles pagastā, Dobeles novadā, kadastra numurs 4664 900 0058, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 40,8 m2 platībā un 408/5490 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemesgabala. Nosacītā sākumcena – 1200 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Izsole notiks 2021. gada 14. decembrī plkst. 10.30. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 120 EUR Auces administrācijas norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem. izsoles noteikumi pieejami šeit>
 • Dzīvokļa īpašums ”Prinči”-5, Īlē, Īles pagastā, Dobeles novadā, kadastra numurs 4664 900 0014, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 33,7 m2 platībā un 308/13221 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemesgabala. Nosacītā sākumcena – 1000 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Izsole notiks 2021. gada 14. decembrī plkst. 10.45. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 100 EUR Auces administrācijas norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem. Izsoles noteikumi pieejami šeit>
 • Dzīvokļa īpašums ”Prinči”-10, Īlē, Īles pagastā, Dobeles novads, kadastra numurs 4664 900 0059, kas sastāv no četristabu dzīvokļa 89,3 m2 platībā un 840/13221 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemesgabala. Nosacītā sākumcena – 2600 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Izsole notiks 2021. gada 14. decembrī plkst. 11.15. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 260 EUR Auces administrācijas norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem. Izsoles noteikumi pieejami šeit>
 • Nekustamais īpašums “Zaķīši”, Bēnes pagastā, Dobeles novadā, kadastra numurs 4650 004 0094, kas sastāv no vienas dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 4650 004 0094 001, divām nedzīvojamām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 4650 004 0094 002 un 4650 004 0094 003, un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4650 004 0094, platība 0,25 ha. Nosacītā sākumcena – 1500 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Izsole notiks 2021. gada 14. decembrī plkst. 11.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 150 EUR Auces administrācijas norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem. Izsoles noteikumi pieejami šeit>
 • Nekustamais īpašums Bēnes iela 24, Aucē, Dobeles novadā, kadastra numurs 4605 022 2225, kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4605 022 2225, platība 0,2667 ha. Nosacītā sākumcena – 2600 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Izsole notiks 2021. gada 14. decembrī plkst. 11.30. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 260 EUR Auces administrācijas norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem. Izsoles noteikumi pieejami šeit>
 • Nekustamais īpašums Liepu iela 10A, Aucē, Dobeles novadā, kadastra numurs 4605 049 4910, kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4605 049 4910, platība 0,1459 ha. Nosacītā sākumcena – 2300 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Izsole notiks 2021. gada 14. decembrī plkst. 11.45. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 230 EUR Auces administrācijas norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem. Izsoles noteikumi pieejami šeit>
 • Nekustamais īpašums Tehnikas iela 7A, Aucē, Dobeles novadā, kadastra numurs 4605 049 4912, kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4605 049 4912, platība 0,1317 ha. Nosacītā sākumcena – 2100 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Izsole notiks 2021. gada 14. decembrī plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 230 EUR Auces administrācijas norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem. Izsoles noteikumi pieejami šeit>

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Auces Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2021. gada 13. decembrim plkst. 12.00.

Norēķini par īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsoles noteikumi pieejami pašvaldības mājaslapā www.dobele.lv, sadaļā „Izsoles”, vai Auces Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Jelgavas ielā 1, Aucē, Dobeles novadā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 (pirmdienās līdz plkst.18.00; piektdienās līdz plkst.14.00).

Tālr. uzziņām vai nekustamā īpašuma apskates saskaņošanai 63744787 vai 26432523.

Izsoles nodrošinājums ir iemaksājams:
Dobeles novada Auces administrācija
Jelgavas iela 1, Auce, Dobeles novads, LV-3708
Reģ. Nr. 90009116331
PVN Nr. LV90009116331
norēķinu konts LV86UNLA0050014275278
AS SEB Banka, UNLALV2X
norēķinu konts LV23HABA0551016927752
AS Swedbank, HABALV22
norēķinu konts LV40PARX0012447740001
AS Citadele banka, PARXLV22

04.10.2021. (01.11.2021. Izsole pārcelta no 10. novembra uz 1. decembri.)

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2021. gada 1. decembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, 

ar augšupejošu soli pārdos:

Izsoles noteikumi pieejami šeit>

 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 109” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 012 0118, platība 0,0633 ha par sākumcenu 1350 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 8. novembrim rakstveidā pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības nauda 135 EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. marts. Informācija par zemesgabaliem www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 166” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 012 0175, platība 0,0698 ha par sākumcenu 1850 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021.gada 8.novembrim rakstveidā pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības nauda 185 EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. marts. Informācija par zemesgabaliem www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 286” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 012 0293, platība 0,1254 ha, kadastra apzīmējums 4646 012 0641 par sākumcenu 2950 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021.gada 8.novembrim rakstveidā pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības nauda 295 EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. marts. Informācija par zemesgabaliem www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 441” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 012 0447, platība 0,0556 ha par sākumcenu 1450 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021.gada 8.novembrim rakstveidā pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības nauda 145 EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. marts. Informācija par zemesgabaliem www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Pokaiņi 387” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4672 009 0387, platība 0,0581 ha (kadastra apzīmējums 4672 009 0387) par sākumcenu 1850 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 8. novembrim rakstveidā pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības nauda 185 EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. marts. Informācija par zemesgabaliem www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17, Dobelē,  18. kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30 vai tīmekļa vietnē www.dobele.lv. Uzziņas pa tālruni 63723430 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
reģ. Nr. 90009115092
norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”,  kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

08.10.2021.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2021. gada 16. novembrī Auces administrācijas ēkā (zālē, 2.stāvā) Jelgavas ielā 1, Aucē, Dobeles novadā,

ar augšupejošu soli pārdos pašvaldības nekustamos īpašumus:

 • Dzīvokļa īpašums ”Dzelmes”-14, Lielaucē, Lielauces pagastā, Dobeles novads, kadastra numurs 4676 900 0045, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 34,5 m2 platībā un 329/13362 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Nosacītā sākumcena – 1500 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Izsole notiks 2021. gada 16. novembrī plkst. 10.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 150 EUR Auces administrācijas norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem. Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Auces Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2021. gada 15. novembrim plkst. 12.00. Norēķini par īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles noteikumi pieejami šeit>
 • Dzīvokļa īpašums ”Dzelmes”-15, Lielaucē, Lielauces pagastā, Dobeles novads, kadastra numurs 4676 900 0045, kas sastāv no trīs istabu dzīvokļa 68,3 m2 platībā un 650/13362 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Nosacītā sākumcena – 2100 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Izsole notiks 2021. gada 16. novembrī plkst. 10.15. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 210 EUR Auces administrācijas norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem. Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Auces Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2021. gada 15. novembrim plkst. 12.00. Norēķini par īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles noteikumi pieejami šeit>
 • Dzīvokļa īpašums ”Imantas”-2, Īles pagastā, Dobeles novads, kadastra numurs 4664 900 0055, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 46,7 m2 platībā un 467/5256 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, šķūņa, noliktavas un zemesgabala. Nosacītā sākumcena – 1200 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Izsole notiks 2021. gada 16. novembrī plkst. 10.30. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 120 EUR Auces administrācijas norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem. Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Auces Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2021. gada 15. novembrim plkst. 12.00. Norēķini par īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles noteikumi pieejami šeit>
 • Nekustamo īpašumu 1.maija 6, Auce, Dobeles novads, kadastra numurs 4605 014 1412, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4605 014 1412, platība 0,1855 ha, un vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4605 014 1412 001. Nosacītā sākumcena – 8000 EUR, izsoles solis – 500 EUR. Izsole notiks 2021. gada 16. novembrī plkst. 10.45. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 800 EUR Auces administrācijas norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem. Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Auces Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2021. gada 15. novembrim plkst. 12.00. Norēķini par īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles noteikumi pieejami šeit>
 • Nekustamo īpašumu Oskara Kalpaka iela 8, Auce, Dobeles novads, kadastra numurs 4605 016 0006, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4605 016 0005, platība 0,4763 ha. Nosacītā sākumcena – 4000 EUR, izsoles solis – 250 EUR. Izsole notiks 2021. gada 16. novembrī plkst. 10.45. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 400 EUR Auces administrācijas norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem. Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Auces Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2021. gada 15. novembrim plkst. 12.00. Norēķini par īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles noteikumi pieejami šeit>

Izsoles noteikumi pieejami pašvaldības mājaslapā www.dobele.lv, sadaļā „Izsoles”, vai Auces Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Jelgavas ielā 1, Aucē, Dobeles novadā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 (pirmdienās līdz plkst.18.00; piektdienās līdz plkst.14.00). Tālr. uzziņām vai nekustamā īpašuma apskates saskaņošanai 63744787 vai 26432523.

Izsoles nodrošinājums ir iemaksājams:
Dobeles novada Auces administrācija
Jelgavas iela 1, Auce, Dobeles novads, LV-3708
Reģ. Nr. 90009116331
PVN Nr. LV90009116331
norēķinu konts LV86UNLA0050014275278
AS SEB Banka, UNLALV2X
norēķinu konts LV23HABA0551016927752
AS Swedbank, HABALV22
norēķinu konts LV40PARX0012447740001
AS Citadele banka, PARXLV22

12.10.2021.

Dobeles novada pašvaldība mutiskā izsolē 2021. gada 11. novembrī plkst 14.00 Tērvetes administrācijas sēžu zālē, “Zelmeņi”, Tērvetes pagastā, Dobeles novadā,

ar augšupejošu soli pārdos pašvaldības nekustamo īpašumu:

 • "Vinbergi", Bukaišu pagasts, Dobeles novads, kadastra numurs 4656 005 0175, sastāvošu no vienas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4656 005 0169, kopējā zemes platība 0,27 ha, un uz tās atrodošām ēkām – skolas ēkas, kadastra apzīmējums 4656 005 0086 001, katlu mājas, kadastra apzīmējums 4656 005 0086 005, un darbnīcas, kadastra apzīmējums 4656 005 006 010 .

Pieteikumu reģistrācija pie Tērvetes administrācijas lietvedes, “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, no šī sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2021. gada 10. novembra plkst. 12.00. Nosacītā sākuma cena ir 36 800 EUR, nodrošinājuma summa ir 10% no izsoles sākuma cenas – 3680 EUR, izsoles solis – 500 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Tērvetes administrācijas lietvedes kabinetā, “Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.30, vai elektroniski Dobeles novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. Objekta apskate saskaņojama pa tālruni 26552303 (Tērvetes administrācijas vadītājs Māris Berlands).

Izsoles nodrošinājums ir iemaksājams:
Tērvetes administrācija
reģistrācijas numurs 90001465562
AS SEB Banka, kods UNLALV2X konts LV98UNLA0006011130654
AS Swedbank, kods HABALV22, konts LV55HABA0551020477861

Maksājuma mērķī jānorāda: „izsoles nodrošinājums „Vinbergi” , Bukaišu pagasts.
Nosolītā summa pircējam jāsamaksā divu mēnešu laikā no izsoles dienas.

12.10.2021.

Dobeles novada pašvaldība mutiskā izsolē 2021. gada 4. novembrī plkst. 11.00 Tērvetes administrācijas sēžu zālē, “Zelmeņi”, Tērvetes pagastā, Dobeles novadā,

ar augšupejošu soli pārdos pašvaldības nekustamo īpašumu:

 • "Sanatorija 2" - 26, Tērvete, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, kadastra numurs 4688 900 0423, sastāvošu no vienas istabas dzīvokļa ar kopējo platību 16,6 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 1660/83420 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala.

Pieteikumu reģistrācija pie Tērvetes administrācijas lietvedes, “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads līdz 2021. gada 3. novembra plkst. 12.00. Nosacītā sākuma cena ir 410 EUR, nodrošinājuma summa ir 10 % no izsoles sākuma cenas – 41 EUR, izsoles solis – 40 EUR. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Tērvetes administrācijas  lietvedes kabinetā, “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.30, vai elektroniski Tērvetes administrācijas tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. Objekta apskate saskaņojama pa tālruni 26552303 (Tērvetes administrācijas vadītājs Māris Berlands). Informācija pa tālruņiem 63726012, 28389997 vai e-pastu: tervetesnd@tervetesnd.lv

Izsoles nodrošinājums ir iemaksājams:
Tērvetes administrācija
reģistrācijas numurs 90001465562
AS SEB Banka, kods UNLALV2X konts LV98UNLA0006011130654
AS Swedbank, kods HABALV22, konts LV55HABA0551020477861

Maksājuma mērķī jānorāda: „ izsoles nodrošinājums „Sanatorija 2” - 26”.
Nosolītā summa pircējam jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas.

27.08.2021.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2021. gada 13. oktobrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē,

ar augšupejošu soli pārdos:

Izsoles noteikumi pieejami šeit>

 • zemesgabalu Elektrības iela 4 Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4601 009 8502, platība 0,8765 ha (kadastra apzīmējums 4601 009 8502) par sākumcenu 33 485 EUR, solis 500,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 11. oktobrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 3349 EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. decembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • nekustamo īpašumu “Lejasstrazdi 2” Lejasstrazdos, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra Nr. 4660 005 0166, platība 0,09 ha un uz tā esošās divu stāvu dzīvojamās ēkas ar astoņiem dzīvokļu īpašumiem par sākumcenu 4420 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 11. oktobrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 442 EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. decembris. Informācija par īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Pokaiņi 174” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4672 009 0174, platība 0,0861 ha (kadastra apzīmējums 4672 009 0174) par sākumcenu 2435 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 11. oktobrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 244 EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. decembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
reģ. Nr. 90009115092
norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”,  kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

06.09.2021.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2021. gada 12. oktobrī plkst. 10.00 Auces administrācijas ēkā (zālē, 2.stāvā), Jelgavas ielā 1, Aucē, Dobeles novadā,

ar augšupejošu soli pārdos pašvaldības nekustamo īpašumu:

Izsoles noteikumi pieejami šeit>

 • 1. maija iela 1-2, Auce, Dobeles novads, kadastra numurs 4605 900 0600, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 16,3 m2 platībā un 163/2819 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, šķūņa un zemesgabala. Nosacītā sākumcena – 470 EUR, izsoles solis – 30 EUR. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 47 EUR Auces administrācijas norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem. Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Auces Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2021. gada 11. oktobrim plkst. 12.00. Norēķini par īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsoļu noteikumi pieejami pašvaldības mājaslapā www.dobele.lv, sadaļā „Izsoles”, vai Auces Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Jelgavas ielā 1, Aucē, Dobeles novadā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 (pirmdienās līdz plkst.18.00; piektdienās līdz plkst.14.00).

Tālrunis uzziņām vai nekustamā īpašuma apskates saskaņošanai 63744787 vai 26432523.

Izsoles nodrošinājums ir iemaksājams:
Dobeles novada Auces administrācija
Jelgavas iela 1, Auce, Dobeles novads, LV-3708
Reģ. Nr. 90009116331
PVN Nr. LV90009116331
norēķinu konts LV86UNLA0050014275278
AS SEB Banka, UNLALV2X
norēķinu konts LV23HABA0551016927752
AS Swedbank, HABALV22
norēķinu konts LV40PARX0012447740001
AS Citadele banka, PARXLV22
 

30.07.2021.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2021. gada 8. septembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē,

ar augšupejošu soli pārdos:

Izsoles noteikumi pieejami šeit>

 • zemesgabalu “Galenieki 74”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4660 006 0074, platība 0,0851 ha platībā (kadastra apzīmējums 4660 006 0074) par sākumcenu 2100,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 6. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 210,00 EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. decembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Pokaiņi 244” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4672 009 0244, platība 0,0527 ha, kadastra apzīmējums (Nr. 4672 009 0244) par sākumcenu 1700,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 6. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 170,00 EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. decembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
   

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
reģ. Nr. 90009115092
norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”,  kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

02.07.2021.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2021. gada 11. augustā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, 

ar augšupejošu soli pārdos:

Izsoles noteikumi pieejami šeit>

 • dzīvokli Nr.1 Lauku ielā 5 Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 49,2 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 492/8959 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4672 900 0190 par sākumcenu 2500,00 EUR, solis 500,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 9. augustam rakstveidā pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 250,00 EUR un dalības maksu 20,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš -2021. gada 31. decembris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.7 Bērzes ielā 14 Dobelē, Dobeles novadā, 79,8 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 798/8460 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra numurs 4601 900 3005 par sākumcenu 8000,00 EUR, solis 500,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 9. augustam rakstveidā pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 800,00 EUR un dalības maksu 20,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. decembris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • zemesgabalu Veczemnieki 175” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 011 0196, platība 0,0524 ha (kadastra apzīmējums 4646 011 0196) par sākumcenu 1600,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 9. augustam rakstveidā pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 160,00 EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. decembris. Informācija par zemesgabaliem www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Veczemnieki 218” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 011 0238, platība 0,0388 ha (kadastra apzīmējums 4646 011 0238) par sākumcenu 1300,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 9. augustam rakstveidā pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 130,00 EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. decembris. Informācija par zemesgabaliem www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Irbenāji” Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4652 002 0247, platība 0,1336 ha (kadastra apzīmējums 4652 002 0247), par sākumcenu 3100,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 9. augustam rakstveidā pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 310,00 EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. decembris. Uz zemesgabala atrodas Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā reģistrētas nenoskaidrotas piederības būves. Izsoles nosolītājam ir tiesības šīs būves nojaukt vai iegūt īpašumtiesības uz tām. Informācija par zemesgabaliem www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

  ar lejupejošu soli pārdos:

 • zemesgabalu “Līdumnieki” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 001 0120, platība 16,8 ha par sākumcenu 35 750 EUR, solis 3000 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 7. jūnijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 3575 EUR un dalības maksu 50 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. jūlijs. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē, 19.kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30 vai tīmekļa vietnē www.dobele.lv. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
reģ. Nr. 90009115092
norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”,  kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

05.07.2021.

Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija 2021. gada 6. augustā  plkst. 13.00, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā lielajā zālē 3. stāvā rīko atklātu mutisku izsoli apbūves tiesībai ar augšupejošu soli:

Izsoles noteikumi pieejami šeit>

 • zemesgabalam Spodrības ielā 8, Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra numuru 46010098601, 3,103 ha platībā saules elektrostacijas izveidošanai, par sākumcenu 2000 EUR gadā bez pievienotās vērtības nodokļa, solis 200 EUR, apbūves tiesības izlietošanas termiņš 30 gadi, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 16. augusts. Nosacījumi: būvniecības ieceres dokumentācijas ievietošana Būvniecības informācijas sistēmā līdz 2022. gada 31. decembrim, būvniecības uzsākšana ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. maijam, nodošana ekspluatācijā līdz 2024. gada 31. decembrim. Dalībniekiem līdz 2021. gada 30. jūlijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokuments par pašvaldības norēķinu bankas kontā AS SEB LV94UNLA0050014267180 vai AS Swedbankas LV28HABA0001402050427 samaksāto drošības naudu 200 EUR un dalības maksu 50 EUR. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalam Lauku ielā 2, Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra numuru 46010044402, 6,7458 ha platībā saules elektrostacijas izveidošanai, par sākumcenu 4000 EUR gadā bez pievienotās vērtības nodokļa, solis 400 EUR, apbūves tiesības izlietošanas termiņš 30 gadi, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 16. augusts. Nosacījumi: būvniecības ieceres dokumentācijas ievietošana Būvniecības informācijas sistēmā līdz 2022. gada 31. decembrim, būvniecības uzsākšana ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. maijam, nodošana ekspluatācijā līdz 2024. gada 31. decembrim. Dalībniekiem līdz 2021. gada 30. jūlijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokuments par pašvaldības norēķinu bankas kontā AS SEB LV94UNLA0050014267180 vai AS Swedbankas LV28HABA0001402050427 samaksāto drošības naudu 400 EUR un dalības maksu 50 EUR. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
reģ. Nr. 90009115092
norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”,  kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

31.05.2021.

Dobeles novada pašvaldība 2021. gada 14. jūlijā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē atklātā mutiskā izsolē pārdos:

Izsoles noteikumi pieejami šeit>

ar augšupejošu soli

 • dzīvokli Nr.24 Dārza ielā 1 Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 60,9 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 591/12263 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4680 900 0222 par sākumcenu 2200,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 12. jūlijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 220,00 EUR un dalības maksu 20,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. oktobris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • zemesgabalu “Daces” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4672 005 0162, kopplatība 1,83 ha, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4672 005 0162 ar platību 0,59 ha un 4672 005 0163 ar platību 1,24 ha par sākumcenu 10 000,00 EUR, solis 500,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 12. jūlijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1000,00 EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. augusts. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Pokaiņi 471” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4672 009 0471, platība 0,1298 ha (kadastra apzīmējums 4672 009 0471)par sākumcenu 2800,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 12. jūlijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 280,00 EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
reģ. Nr. 90009115092
norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”,  kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

17.06.2021.

2021. gada 7. jūlijā plkst. 15.00 Dobeles novada pašvaldībā notiks nekustamo īpašumu nomas maksas tiesību izsole:

 • “Pokaiņi 295” , Krimūnu pagastā nomas maksas tiesību izsole.

Izsoles paziņojums un noteikumi pieejami šeit>

31.05.2021.

Izsoles noteikumi pieejami šeit> Grafiskais pielikums pieejams šeit>

Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija 2021. gada 16. jūnijā plkst. 16.00, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā lielajā zālē 3. stāvā rīko atklātu mutisku izsoli apbūves tiesībai ar augšupejošu soli zemesgabala Brīvības ielā 11A, Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra apzīmējumu 46010032015 daļai 2918 m2 platībā publiskas autostāvvietas izveidei, par sākumcenu 300 EUR, solis 100 EUR, apbūves tiesības izlietošanas termiņš 20 gadi.

Dalībniekiem līdz 2021. gada 14. jūnijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokuments par pašvaldības norēķinu bankas kontā AS SEB LV94UNLA0050014267180 vai AS Swedbankas LV28HABA0001402050427 samaksāto drošības naudu 30 EUR un dalības maksu 50 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 29. jūnijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249, (pielikumā zemesgabala robežu plāns).

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
reģ. Nr. 90009115092
norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”,  kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

05.05.2021.

Dobeles novada pašvaldība atklātā  mutiskā izsolē 2021. gada 9. jūnijā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

Izsoles noteikumi pieejami šeit>

ar augšupejošu soli

 • dzīvokli Nr.50 Priežu ielā 30 Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 59,9 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 579/25578 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4646 900 0624 par sākumcenu 3200,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 7. jūnijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 320,00 EUR un dalības maksu 20,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. oktobris. Dzīvokļa apskates laiks  saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 144” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 012 0153, platība 0,058 ha (kadastra apzīmējums 4646 012 0153) par sākumcenu 1600,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 7. jūnijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 160,00 EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Galiņi” Bikstu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4654 006 0004, platība 0,77 ha (kadastra apzīmējums 4654 006 0093) par sākumcenu 4200,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 7. jūnijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 420,00 EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Bērzmalas” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4660 003 0071, platība 1,14 ha (kadastra apzīmējums 4660 003 0099) par sākumcenu 2500,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 7. jūnijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 250,00 EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021.gada 31.oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

ar lejupejošu soli

 • zemesgabalu “Līdumnieki” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 001 0120, platība 16,8 ha par sākumcenu  35 750 EUR, solis 3000 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 7.j ūnijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības  naudu 3575 EUR un dalības maksu 50 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. jūlijs. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
reģ. Nr. 90009115092
norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”,  kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

08.04.2021.

2021. gada 21. aprīlī plkst. 15.00 Dobeles novada pašvaldībā notiks nekustamo īpašumu nomas maksas tiesību izsole:

Izsoles noteikumi pieejami šeit>

 • Nedzīvojamā telpa (šķūnis) “Kodoli” Krimūnu pagastā nomas maksas tiesību izsole.
 • “Lauks aiz novadgrāvja” Zebrenes pagastā nomas maksas tiesību izsole.
 • Nedzīvojamās telpas “Liepziedi” Bikstu pagastā nomas maksas tiesību izsole.

 

31.03.2021.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2021. gada 12. maijā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

Izsoles noteikumi pieejami šeit>

 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 142” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 012 0151, platība 0,0515 ha (kadastra apzīmējums 4646 012 0151), par sākumcenu 1400,00 EUR, solis 200,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2021. gada 10. maijam jāiesniedz pašvaldībā rakstisks iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 140,00 EUR un dalības maksu 40,00 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 30. septembris.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 190” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 012 0196, platība 0,0584 ha (kadastra apzīmējums 4646 012 0196), par sākumcenu 1400,00 EUR, solis 200,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2021. gada 10. maijam jāiesniedz pašvaldībā rakstisks iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 140,00 EUR un dalības maksu 40,00 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 30. septembris.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 260” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 012 0267, platība 0,1358 ha (kadastra apzīmējums 4646 012 0640), par sākumcenu 2800,00 EUR, solis 200,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2021. gada 10. maijam jāiesniedz pašvaldībā rakstisks iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 280,00 EUR un dalības maksu 40,00 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 30. septembris.
 • zemesgabalu “Pokaiņi 44” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4672 009 0044, platība 0,0705 ha (kadastra apzīmējums 4672 009 0044), par sākumcenu 1800,00 EUR, solis 200,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2021. gada 10. maijam jāiesniedz pašvaldībā rakstisks iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 180,00 EUR un dalības maksu 40,00 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 30. septembris.

Informācija par zemesgabaliem www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, 19. kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

12.03.2021.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2021. gada 21. aprīlī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, 3.stāvā, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

AR LEJUPEJOŠU SOLI

Izsoles noteikumi pieejami šeit>

 • zemesgabalu “Līdumnieki” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 001 0120, platība 16,8 ha, par sākumcenu 35 750 EUR, solis 3000 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2021. gada 19. aprīlim pašvaldībā jāiesniedz rakstisks pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 3575 EUR un dalības maksu 50 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. maijs.
  Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Ružas” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 005 0052, platība 33,14 ha, par sākumcenu 82875 EUR, solis 5000 EUR. Uz zemesgabala atrodas 2009. gadā slēgta un rekultivēta sadzīves atkritumu izgāztuve “Lemkini”, kurai uzturēšana un vides stāvokļa monitorings ir jāveic līdz 2028. gadam atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” 5. pielikuma prasībām un izstrādātajai monitoringa programmai, t. sk. veicot pazemes ūdeņu monitoringu četros gruntsūdens novērošanas urbumos, slēdzot līgumu ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru.
  Dalībniekiem līdz 2021. gada 19. aprīlim pašvaldībā jāiesniedz rakstisks pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 8288 EUR un dalības maksu 50 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. maijs.
  Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, 19.kabinetā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”,  kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

26.02.2021.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2021. gada 14. aprīlī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

Izsoles noteikumi pieejami šeit.

 • dzīvokli Nr.1 Robežu ielā 7, Dobelē, Dobeles novadā, 40,5 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 405/1627 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra numurs 4601 900 3001, par sākumcenu 2000,00 EUR, solis 200,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2021. gada 12. aprīlim pašvaldībā jāiesniedz rakstveida pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 200,00 EUR un dalības maksu 20,00 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. oktobris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.3 Robežu ielā 7, Dobelē, Dobeles novadā, 45,6 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 456/1627 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra numurs 4601 900 3002, par sākumcenu 1900,00 EUR, solis 200,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2021. gada 12. aprīlim pašvaldībā jāiesniedz rakstveida pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 190,00 EUR un dalības maksu 20,00 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. oktobris.  Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.4 Robežu ielā 7, Dobelē, Dobeles novadā, 34 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 340/1627 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra numurs 4601 900 3000, par sākumcenu 1700,00 EUR, solis 200,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2021. gada 12. aprīlim pašvaldībā jāiesniedz rakstveida pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 170,00 EUR un dalības maksu 20,00 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. oktobris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • zemesgabalu Ķirpēnu iela 15A Ķirpēnos, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 010 0311, platība 0,1147 ha (kadastra apzīmējums 4646 010 0308) par sākumcenu 2500,00 EUR, solis 200,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2021. gada 12. aprīlim pašvaldībā jāiesniedz rakstveida pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 250,00 EUR un dalības maksu 40,00 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Galenieki 143” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4660 006 0143, platība 0,0511 ha (kadastra apzīmējums 4660 006 0143), par sākumcenu 1400,00 EUR, solis 200,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2021. gada 12. aprīlim pašvaldībā jāiesniedz rakstveida pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 140,00 EUR un dalības maksu 40,00 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

01.02.2021.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2021. gada 10. martā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, 3.stāvā, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

AR LEJUPEJOŠU SOLI

Izsoles noteikumi pieejami šeit.

 • zemesgabalu “Dzeguzes” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 001 0127, platība 50,06 ha, par sākumcenu 156 000 EUR, solis 10 000 EUR. Dalībniekiem līdz 2021.gada 8. martam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 15 600 EUR un dalības maksu 50 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 30. aprīlis. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Līdumnieki” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 001 0120, platība 16,8 ha, par sākumcenu 35 750 EUR, solis 3000 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 8. martam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 3575 EUR un dalības maksu 50 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 30. aprīlis. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Maliņas” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 001 0130, platība 39,71 ha, par sākumcenu 110 500 EUR, solis 10 000 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 8. martam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 11 050 EUR un dalības maksu 50 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 30. aprīlis. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Kārkli” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 001 0129, platība 41,48 ha, par sākumcenu 171 925 EUR, solis 10 000 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 8. martam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 17 193 EUR un dalības maksu 50 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 30. aprīlis. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Ružas” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 005 0052, platība 33,14 ha, par sākumcenu 82875 EUR, solis 5000 EUR. Uz zemesgabala atrodas 2009. gadā slēgta un rekultivēta sadzīves atkritumu izgāztuve “Lemkini”, kurai uzturēšana un vides stāvokļa monitorings ir jāveic līdz 2028. gadam atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” 5. pielikuma prasībām un izstrādātajai monitoringa programmai, t.sk. veicot pazemes ūdeņu monitoringu četros gruntsūdens novērošanas urbumos, slēdzot līgumu ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru. Dalībniekiem līdz 2021. gada 8. martam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 8288 EUR un dalības maksu 50 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 30. aprīlis. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
   

AR AUGŠUPEJOŠU SOLI

 • dzīvokli Nr.7 Bērzes ielā 14, Dobelē, Dobeles novadā, 79,8 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 798/8460 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra numurs 4601 900 3005, par sākumcenu 8000 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 8. martam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 800 EUR un dalības maksu 30 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 30. aprīlis. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
   

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, 19.kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

30.12.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2021. gada 10. februārī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • zemesgabalu Sanatorijas iela 18 Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4601 016 6110, platība 1187 kv.m., par sākumcenu 7500,00 EUR, solis 500,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 8. februārim rakstveidā pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 750,00 EUR un dalības maksu 50,00 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. marts.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 125” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 012 0637, platība 1627 kv.m. (kadastra apzīmējums 4646 012 0639), par sākumcenu 2800,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 8. februārim rakstveidā pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 280,00 EUR un dalības maksu 30,00 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. marts.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 149” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 012 0158, platība 1764 kv.m. (kadastra apzīmējums 4646 012 0638), par sākumcenu 3300,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 8. februārim rakstveidā pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 330,00 EUR un dalības maksu 30,00 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. marts.
 • zemesgabalu  “Pokaiņi 127” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4672 009 0127, platība 0,0591 ha (kadastra apzīmējums 4672 009 0127), par sākumcenu 1600,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 8. februārim rakstveidā pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 160,00 EUR un dalības maksu 30,00 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. marts.
 • zemesgabalu  “Galenieki 111” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4660 006 0111, platība 0,0618 ha (kadastra apzīmējums 4660 006 0111), par sākumcenu 1400,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 8. februārim rakstveidā pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 140,00 EUR un dalības maksu 30,00 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. marts.

  Informācija par zemesgabaliem www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
  Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, 19.kabinetā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

27.11.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2021. gada 13. janvārī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.5 Tērvetes ielā 5, Dobelē, Dobeles novadā, 14,8 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 148/1322 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4601 900 2982, par sākumcenu 1250,00 EUR, solis 100,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2021. gada 11. janvārim rakstiski jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 125,00 EUR un dalības maksa 20,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. marts. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.4 “Kūlēs”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, 30,4 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 304/1967 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra numurs 4668 900 0243, par sākumcenu 300,00 EUR, solis 100,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2021. gada 11. janvārim rakstiski jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 30,00 EUR un dalības maksa 20,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. janvāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.2 “Ezermaļos”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 43,6 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 436/1573 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4642 900 0258, par sākumcenu 1500,00 EUR, solis 100,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2021. gada 11. janvārim rakstiski jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 150,00 EUR un dalības maksa 20,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. marts. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • nekustamo īpašumu “Kalniņi” Annenieku pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4642 003 0109, kas sastāv no zemesgabala 0,35 ha platībā, kadastra apzīmējums 4642 003 0176, un uz tā esošo četru būvju īpašuma par sākumcenu 3500,00 EUR, solis 200,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2021. gada 11. janvārim rakstiski jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 350,00 EUR un dalības maksa 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 30. aprīlis. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”,  kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

30.10.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2020. gada 9. decembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.12 Priežu ielā 9, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 92,6 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 926/8514 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes,  kadastra numurs 4646 900 0612 par sākumcenu 4800,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 7.decembrim rakstveidā jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 480,00 EUR un dalības maksa 20,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021.gada 31.marts. Dzīvokļa apskates laiks  saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463. 
 • dzīvokli Nr.17 Dārza ielā 2, Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 31,3 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 294/12155 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4680 900 0216 par sākumcenu 1300,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 7.decembrim rakstveidā jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 130,00 EUR un dalības maksa 20,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021.gada 31.marts. Dzīvokļa apskates laiks  saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463. 
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 292” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 012 0299, platība 0,0594 ha (kadastra apzīmējums 4646 012 0299) par sākumcenu 1600,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 7.decembrim rakstveidā jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 160,00 EUR un dalības maksa 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021.gada 31.marts. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Veczemnieki 222” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 011 0242, platība 0,0961 ha (kadastra apzīmējums 4646 011 0398) par sākumcenu 2100,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 7.decembrim rakstveidā jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 210,00 EUR un dalības maksa 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021.gada 31.marts. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Zenteņi” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4660 005 0067, platība 2,35 ha par sākumcenu 13400,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 7.decembrim rakstveidā jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 1340,00 EUR un dalības maksa 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021.gada 31.marts. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Pokaiņi 70” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4672 009 0070, platība 0,0622 ha, kadastra apzīmējums 4672 009 0070 par sākumcenu 1600,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 7.decembrim rakstveidā jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 160,00 EUR un dalības maksa 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021.gada 31.marts. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • nekustamo īpašumu "Rosmes" Naudītē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no  zemesgabala, ar kadastra Nr. 4680 003 0240, platība 1,0754 ha, kadastra apzīmējums 4680 003 0239 un uz tā esošajām trīs būvēm par sākumcenu 5000,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 7.decembrim rakstveidā jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 500,00 EUR un dalības maksa 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021.gada 31.marts. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, 19. kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

20.11.2020.

2020. gada 2. decembrī plkst. 15.00 Dobeles novada pašvaldībā notiks nekustamo īpašumu nomas maksas tiesību izsoles:

 • “Lauks aiz novadgrāvja” Zebrenes pagastā nomas maksas tiesību izsole.

 Izsoles paziņojums un noteikumi "Lauks aiz novadgrāvja"  

 • “Pretī Sprīdīšiem” Zebrenes pagastā nomas maksas tiesību izsole.

Izsoles paziņojums un noteikumi "Pretī Sprīdīšiem" 

 • “Saimn.ēka Skujiņas” Zebrenes pagastā nomas maksas tiesību izsole.

Izsoles paziņojums un noteikumi "Saimn. Ēka Škujiņas” 

 • “Nierīšu lauks” Zebrenes pagastā nomas maksas tiesību izsole.

Izsoles paziņojums un noteikumi "Nierīšu lauks" 

 • “Aiz Jakšpēteriem” Zebrenes pagastā nomas maksas tiesību izsole.

Izsoles paziņojums un noteikumi "Aiz Jakšpēteriem" 

 • “Peles” Zebrenes pagastā nomas maksas tiesību izsole.

Izsoles paziņojums un noteikumi "Peles" 

 • Nedzīvojamā telpa “Radziņi” Krimūnu pagastā nomas maksas tiesību izsole.

Izsoles paziņojums un noteikumi "Radziņi" 

 

29.09.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2020. gada 11. novembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.1 Gardenes ielā 21, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 29,9 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 299/1457 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4646 900 0614, par sākumcenu 600,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020. gada 9. novembrim personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 60,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. marts. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.4 Gardenes ielā 21, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 45,6 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 456/1457 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4646 900 0616, par sākumcenu 800,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020. gada 9. novembrim personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 80,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. marts. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.1 “Ģīgumos 1”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 33 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 330/1631 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4652 900 0314, par sākumcenu 700,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020. gada 9. novembrim personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 70,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. marts. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.4 “Ģīgumos 1”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 37,8 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 378/1631 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4652 900 0312, par sākumcenu 700,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020. gada 9. novembrim personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 70,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. marts. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, 19.kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

13.10.2020.

2020. gada 21. oktobrī plkst. 15.00 Dobeles novada pašvaldībā notiks nekustamo īpašumu nomas maksas tiesību izsoles:

 

14.09.2020.

2020. gada 23. septembrī plkst. 16.00 Dobelē, Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, mazajā zālē notiks nedzīvojamo telpu Tērvetes ielā 10, Dobelē, nomas maksas tiesību izsole.

Izsoli organizē Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija.

Izsoles noteikumi un paziņojums šeit>

Izsoles dalībniekus reģistrē Dobeles novada pašvaldībā, (zvanot pa tel. 29148575) Brīvības ielā 15, Dobelē, līdz 2020. gada 22. septembrim, plkst. 17.00.

 

28.08.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2020. gada 14. oktobrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr. 18 Dārza ielā 3, Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 69,3 kv.m.platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 657/13648 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes, kadastra numurs 4680 900 0215 par sākumcenu 1500,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 12.oktobrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 150,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Dzīvokļa apskates laiks  saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 •  zemesgabalu “Veczemnieki 177” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 011 0198, 0,0699 ha platībā par sākumcenu 1800,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 12.oktobrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 180,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Pokaiņi 123” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4672 009 0123, 0,1154 ha platībā par sākumcenu 2300,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 12.oktobrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 230,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Pokaiņi 290” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4672 009 0290, 0,1170 ha platībā par sākumcenu 2300,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 12.oktobrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 230,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē,  darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

14.08.2020.

2020. gada 26. augustā plkst. 16.00 Dobeles novada pašvaldībā notiks nekustamā īpašuma Pokaiņi 464 Krimūnu pagastā nomas maksas tiesību izsole.

Izsoli organizē Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija Brīvības ielā 15, Dobelē, mazajā zālē.

Izsoles paziņojums un noteikumi Pokaiņi 464. 

Izsoles dalībniekus reģistrē Dobeles novada pašvaldībā, (zvanot pa tel. 29148575) Brīvības ielā 15, Dobelē, līdz 2020. gada 25. augustam, plkst. 17.00.

 

03.08.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2020. gada 16. septembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • zemesgabalu “Dzeguzes” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 001 0127, platība 50,06 ha par sākumcenu  156 000,00 EUR, solis 2000,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 14.septembrim pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par piedalīšanos izsolē un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 15600,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Līdumnieki” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 001 0120, platība 16,8 ha par sākumcenu  35750,00 EUR, solis 2000,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 14.septembrim pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par piedalīšanos izsolē un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 3575,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Maliņas” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 001 0130, platība 39,71 ha par sākumcenu  110500,00 EUR, solis 2000,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 14.septembrim pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par piedalīšanos izsolē un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 11050,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu  “Kārkli” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 001 0129, platība 41,48 ha par sākumcenu  171925,00 EUR, solis 2000,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 14.septembrim pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par piedalīšanos izsolē un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 17193,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Ružas” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 005 0052, platība 33,14 ha par sākumcenu  82875,00 EUR, solis 2000,00 EUR.. Uz zemesgabala atrodas 2009.gadā slēgta un rekultivēta sadzīves atkritumu izgāztuve “Lemkini”, kurai  uzturēšana un vides stāvokļa monitorings ir jāveic līdz 2028. gadam, atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” 5. pielikuma prasībām un izstrādātajai monitoringa programmai, t.sk. veicot pazemes ūdeņu monitoringu četros gruntsūdens novērošanas urbumos, slēdzot līgumu ar Latvijas vides, ģeoloģijas  un meteoroloģijas centru. Dalībniekiem līdz 2020.gada 14.septembrim pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par piedalīšanos izsolē un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 8288,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Dobelē, Brīvības ielā 17, 19. kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas pa tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

03.08.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2020. gada 9. septembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.11 Priežu ielā 3 Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 73,0 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 730/8598 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes,  kadastra numurs 4646 900 0610 par sākumcenu 2000,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 7.septembrim personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 200,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Dzīvokļa apskates laiks  saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463. Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē,  19.kabinetā darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.
 • dzīvokli Nr.4 “Bastardos” Bērzē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 70,7 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 707/4658 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes,  kadastra numurs 4652 900 0310 par sākumcenu 5600,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 7.septembrim personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 560,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Dzīvokļa apskates laiks   saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.7 Brīvības ielā 9 Dobelē, Dobeles novadā, 50,6 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 506/3317 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes,  kadastra numurs 4601 900 2974 par sākumcenu 3100,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 7.septembrim personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 310,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Dzīvokļa apskates laiks   saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.19 “Ziedugravās 5” Naudītē, Nausdītes pagastā, Dobeles novadā, 93,0 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 930/17149 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes,  kadastra numurs 4680 900 0165 par sākumcenu 3300,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 7.septembrim personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 330,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Dzīvokļa apskates laiks   saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.14 “Sprīdīšos” Zebrenē, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 34,0 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 340/14238 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes,  kadastra numurs 4698 900 0084 par sākumcenu 750,00 EUR, solis 50,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 7.septembrim personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 75,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Dzīvokļa apskates laiks   saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • zemes starpgabalu “Pienava” Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4652 002 0170, platība 0,65 ha par sākumcenu 2700,00 EUR, solis 100,00 EUR, pierobežniekiem pirmpirkuma tiesības. Dalībniekiem līdz 2020.gada 7.septembrim personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 270,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemes starpgabalu Pārupes iela 6A Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4601 011 4621, platība 0,0229 ha par sākumcenu 2200,00 EUR, solis 100,00 EUR, pierobežniekiem pirmpirkuma tiesības. Dalībniekiem līdz 2020.gada 7.septembrim personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 220,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Mežansi” Miltiņos, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4652 005 0020, platība 0,4335 ha, kadastra apzīmējums 4652 005 0521  par sākumcenu 5000,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 7.septembrim personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 500,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē,  19. kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas pa tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

29.06.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2020. gada 19. augustā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 182” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 46462 012 0189, 0,0591 ha platībā par sākumcenu 1500,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 17. augustam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 150,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabaluJaunzemnieki 217” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 46462 012 0223, 0,062 ha platībā par sākumcenu 1500,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020. gada 17. augustam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 150,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 251” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 012 0258, 0,0599 ha platībā par sākumcenu 1500,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 17. augustam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 150,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Veczemnieki 177” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 011 0198, 0,0699 ha platībā par sākumcenu 1800,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 17. augustam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 180,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Liepāres” Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4652 006 0256, 0,0486 ha platībā (kadastra apzīmējums 4652 006 0255) par sākumcenu 1000,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 17. augustam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 100,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Pokaiņi 325” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4672 009 0325, 0,0671 ha platībā par sākumcenu 1600,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 17. augustam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 160,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

28.05.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2020. gada 22. jūlijā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.3 Robežu ielā 13, Dobelē, Dobeles novadā, 35,9 m² platībā, un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 359/1401 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra numurs 4601 900 3008, par sākumcenu 3000,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 20. jūlijam personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 300,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 30. septembris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, 19. kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

21.05.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2020. gada 15. jūlijā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • zemesgabalu “Dzeguzes” Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4646 001 0127, platība 50,06 ha, par sākumcenu 192 000,00 EUR, solis 1000,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 13. jūlijam pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par piedalīšanos izsolē un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 19200,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 31. augusts. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Līdumnieki” Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4646 001 0120, platība 16,8 ha, par sākumcenu 44 000,00 EUR, solis 1000,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 13. jūlijam pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par piedalīšanos izsolē un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 4400,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 31. augusts. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Maliņas” Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4646 001 0130, platība 39,71 ha, par sākumcenu 136 000,00 EUR, solis 1000,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 13. jūlijam pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par piedalīšanos izsolē un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 13600,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 31. augusts. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Kārkli” Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4646 001 0129, platība 41,48 ha, par sākumcenu 211 600,00 EUR, solis 1000,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 13. jūlijam pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par piedalīšanos izsolē un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 21160,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 31. augusts. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Ružas” Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4646 005 0052, platība 33,14 ha, par sākumcenu 102 000,00 EUR, solis 1000,00 EUR.
  Uz zemesgabala atrodas 2009. gadā slēgta un rekultivēta sadzīves atkritumu izgāztuve “Lemkini”, kuras uzturēšana un vides stāvokļa monitorings ir jāveic līdz 2028. gadam atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” 5. pielikuma prasībām un izstrādātajai monitoringa programmai, t.sk. veicot pazemes ūdeņu monitoringu četros gruntsūdens novērošanas urbumos, slēdzot līgumu ar Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 13. jūlijam pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par piedalīšanos izsolē un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 10200,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 31. augusts. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, 19. kabinetā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

15.06.2020.

2020. gada 30. jūnijā plkst. 16.00 Dobeles novada pašvaldībā notiks nekustamā īpašuma Pokaiņi Nr.359, Krimūnu pagastā nomas maksas tiesību izsole.

Izsoli organizē Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija Brīvības ielā 15, Dobelē, mazajā zālē.
Izsoles paziņojums un noteikumi Pokaiņi Nr.359 
Izsoles dalībniekus reģistrē Dobeles novada pašvaldībā, (zvanot pa tel. 29148575) Brīvības ielā 15, Dobelē, līdz 2020. gada 18. februārim, plkst. 17.00.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

29.04.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2020. gada 10. jūnijā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.7 Bērzes ielā 14, Dobelē, Dobeles novadā, 79,8 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 798/8460 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas,  kadastra numurs 4601 900 3005, par  sākumcenu 8000,00 EUR, solis 200,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 8. jūnijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 800,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 30. septembris.
  Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.2 Brīvības ielā 9, Dobelē, Dobeles novadā, 51,9 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 519/3317 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala,  kadastra numurs 4601 900 2963, par sākumcenu 3000,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 8. jūnijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 300,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 30. septembris.
  Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.5 Brīvības ielā 9, Dobelē, Dobeles novadā, 33,5 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 335/3317 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala,  kadastra numurs 4601 900 2965, par sākumcenu 2300,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 8. jūnijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 230,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 30. septembris.
  Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • zemesgabalu Skolas iela 4A Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4672 005 0175, platība 0,3 ha, par sākumcenu 4200,00 EUR, solis 100,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 8. jūnijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 420,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 30. septembris.
  Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

31.03.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2020. gada 20. maijā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.2 “Bērzbeķē” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 30,1 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 301/7296 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala,  kadastra numurs 4660 900 0270 par sākumcenu 350,00 EUR, solis 10,00 EUR. Dzīvojamā māja 1998. gada 16. decembrī ar Nr. 4889 iekļauta vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Bērzbeķes muižas apbūve” sastāvā. Dobeles novada pašvaldības būvvalde 2019. gada 21. oktobrī pieņēma lēmumu aizliegt dzīvojamo māju ekspluatēt līdz bīstamības novēršanai. 
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 18. maijam personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 35,00 EUR un dalības maksa 5,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 30. jūnijam. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.4 “Bērzbeķē” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 34,1 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 341/7296 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala,  kadastra numurs 4660 900 0269 par sākumcenu 350,00 EUR, solis 10,00 EUR. Dzīvojamā māja 1998. gada 16. decembrī ar Nr. 4889  iekļauta vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Bērzbeķes muižas apbūve” sastāvā. Dobeles novada pašvaldības būvvalde 2019. gada 21. oktobrī pieņēma lēmumu aizliegt dzīvojamo māju ekspluatēt līdz bīstamības novēršanai. 
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 18. maijam personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 35,00 EUR un dalības maksa 5,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 30. jūnijam. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.10 “Bērzbeķē” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 48,4 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 484/7296 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala,  kadastra numurs 4660 900 0268 par sākumcenu 500,00 EUR, solis 10,00 EUR. Dzīvojamā māja 1998. gada 16. decembrī ar Nr. 4889  iekļauta vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Bērzbeķes muižas apbūve” sastāvā. Dobeles novada pašvaldības būvvalde 2019. gada 21. oktobrī pieņēma lēmumu aizliegt dzīvojamo māju ekspluatēt līdz bīstamības novēršanai. 
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 18. maijam personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 50,00 EUR un dalības maksa 5,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 30. jūnijam. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.11 “Bērzbeķē” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 13,8 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 138/7296 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala,  kadastra numurs 4660 900 0273 par sākumcenu 150,00 EUR, solis 10,00 EUR. Dzīvojamā māja 1998. gada 16. decembrī ar Nr. 4889  iekļauta vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Bērzbeķes muižas apbūve” sastāvā. Dobeles novada pašvaldības būvvalde 2019. gada 21. oktobrī pieņēma lēmumu aizliegt dzīvojamo māju ekspluatēt līdz bīstamības novēršanai. 
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 18. maijam personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 15,00 EUR un dalības maksa 5,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 30. jūnijam. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.12 “Bērzbeķē” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 76,3 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 763/7296 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala,  kadastra numurs 4660 900 0267 par sākumcenu 800,00 EUR, solis 10,00 EUR. Dzīvojamā māja 1998. gada 16. decembrī ar Nr. 4889  iekļauta vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Bērzbeķes muižas apbūve” sastāvā. Dobeles novada pašvaldības būvvalde 2019. gada 21. oktobrī pieņēma lēmumu aizliegt dzīvojamo māju ekspluatēt līdz bīstamības novēršanai. 
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 18. maijam personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 80,00 EUR un dalības maksa 5,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. oktobrim. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.13 “Bērzbeķē” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 47,0 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 407/7296 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala,  kadastra numurs 4660 900 0272 par sākumcenu 500,00 EUR, solis 10,00 EUR. Dzīvojamā māja 1998. gada 16. decembrī ar Nr. 4889  iekļauta vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Bērzbeķes muižas apbūve” sastāvā. Dobeles novada pašvaldības būvvalde 2019. gada 21. oktobrī pieņēma lēmumu aizliegt dzīvojamo māju ekspluatēt līdz bīstamības novēršanai. 
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 18. maijam personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 50,00 EUR un dalības maksa 5,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 30. jūnijam. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.17 “Bērzbeķē” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 41,8 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 418/7296 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala,  kadastra numurs 4660 900 0274 par sākumcenu 450,00 EUR, solis 10,00 EUR. Dzīvojamā māja 1998. gada 16. decembrī ar Nr. 4889  iekļauta vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Bērzbeķes muižas apbūve” sastāvā. Dobeles novada pašvaldības būvvalde 2019. gada 21. oktobrī pieņēma lēmumu aizliegt dzīvojamo māju ekspluatēt līdz bīstamības novēršanai. 
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 18. maijam personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 45,00 EUR un dalības maksa 5,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 30. jūnijam. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • nekustamo īpašumu “Vanadziņi” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no zemesgabala 2030 m2 paltībā  un uz tā esošās ēkas – katlu mājas, ar kadastra Nr. 4660 005 0111  par sākumcenu 3100,00 EUR, solis 100,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 18. maijam personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 310,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. augustam. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē,  19.kabinetā darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”,  kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

02.03.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2020. gada 15. aprīlī  plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.20 Dārza ielā 1, Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 33,0 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 309/12263 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala,  kadastra numurs 4680 900 0213, par sākumcenu 1000,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 9. aprīlim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 100,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. augusts.
  Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • zemesgabalu “Gaismas” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4660 001 0206, platība 0,4996 ha, par sākumcenu 3300,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 9. aprīlim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 330,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. decembris.
  Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu starpgabalu “Jurģīši” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4660 003 0093, platība 1900 m² par sākumcenu 2300,00 EUR, solis 100,00 EUR, zemesgabala pierobežniekiem pirmpirkuma tiesības.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 9. aprīlim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 230,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. decembris. 
  Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
NMK 90009115092
norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

03.02.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2020. gada 11. martā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.30 Priežu ielā 28, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 49,1 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 470/25619 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, kadastra numurs 4646 900 0588, par sākumcenu 2000,00 EUR, solis 50,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 9. martam personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 200,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš līdz 2020. gada 31. oktobrim.
  Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • zemesgabalu “Sirdskalni” Annenieku pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4642 001 0080, platība 6,7 ha par sākumcenu 40000,00 EUR, solis 1000,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 9. martam personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 4000,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš līdz 2020. gada 31. decembrim. 
  Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

07.02.2020.

2020. gada 19. februārī plkst. 16.00 Dobeles novada pašvaldībā notiks nekustamā īpašuma “Atpūtas” Bērzes pagastā nomas maksas tiesību izsole.
Izsoli organizē Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija Brīvības ielā 15, Dobelē, mazajā zālē.
Izsoles paziņojums un noteikumi "Atpūtas" 
Izsoles dalībniekus reģistrē Dobeles novada pašvaldībā, 209. kabinetā (2.stāvā), Brīvības ielā 15, Dobelē, līdz 2020. gada 18. februārim, plkst. 17.00.

 

02.01.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2020. gada 12. februārī  plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr. 12 Muldavas ielā 6 Dobelē, Dobeles novadā, 27,3 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 273/6012 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes, kadastra Nr. 4601 900 2987 par sākumcenu 4000,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020. gada 10. februārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 400,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. decembris. Dzīvokļa apskates laiks   saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini , zvanot 63722463.
 • zemesgabalu Galenieki 37” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4660 006 0037, platība 0,0439 ha, par sākumcenu 1300,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020. gada 10. februārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 130,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. maijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Veczemnieki 199” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 011 0219, platība 0,1568 ha (kadastra apzīmējums 4646 011 0395), par sākumcenu 2800,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020. gada 10. februārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 280,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. maijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu Stariņi” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 008 0363, platība 2,34 ha (kadastra apzīmējums 4646 008 0464), par sākumcenu 9500,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz2020. gada 10. februārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 950,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. maijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

29.11.2019.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2020. gada 15. janvārī, plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • zemesgabalu “Smilgas” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4672 005 0325, platība 1325 kv.m. (kadastra apzīmējums 4672 005 0259) par sākumcenu 850,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020. gada 13. janvārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 85,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. maijam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē,  darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

19.12.2019.

Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija atklātā izsolē 2020. gada 3. janvārī, plkst. 11:00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, organizē nomas tiesību izsoli:

 • nedzīvojamo telpu “Krimūnu skolā”, Krimūnu pagastā, 48.5 m2 platībā, nomas tiesību izsole.

Izsoles paziņojums un noteikumi
Izsoles dalībniekus reģistrē Dobeles novada pašvaldībā 209. kabinetā (2. stāvā), Brīvības ielā 15, Dobelē, līdz 2020. gada 2. janvārim plkst. 17.00.

 

01.11.2019.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2019. gada 11. decembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.9 Draudzības ielā 3, Kaķeniekos, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 244/2806 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, kā arī 30/445 domājamās daļas no būves – šķūņa, kadastra numurs 4642 900 0254, par sākumcenu 750,00 EUR, solis 50,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2019. gada 9. decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 75,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. marts.
  Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.5 Tērvetes ielā 5, Dobelē, Dobeles novadā, 14,8 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 148/1322 daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, kadastra numurs 4601 900 2982, par sākumcenu 1250,00 EUR, solis 50,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2019. gada 9. decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 125,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. marts.
  Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 356” Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4646 012 0361, platība 0,0649 ha (kadastra apzīmējums 4646 012 0361) par sākumcenu 1700,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2019. gada 9. decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 170,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. marts.
  Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Veczemnieki 33” Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4646 011 0054, platība 565 m² (kadastra apzīmējums 4646 011 0054) par sākumcenu 1600,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2019. gada 9. decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 160,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. marts.
  Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Pokaiņi 62” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4672 009 0420, platība 667 m² (kadastra apzīmējums 4672 009 0062) par sākumcenu 1900,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2019. gada 9. decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 190,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. marts.
  Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu Pokaiņi 339” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4672 009 0423, platība 0,1471 ha (kadastra apzīmējums 4672 009 0424) par sākumcenu 3100,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2019. gada 9. decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 310,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. marts.
  Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

30.09.2019.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2019. gada 13. novembrī, plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.4 “Pavasaros”, Penkulē, Penkules pagastā, Dobeles novadā, 55,6 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 556/6587 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, kadastra numurs 4684 900 0071, par sākumcenu 1950,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 195,00 euro un dalības maksa 15,00 euro, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. janvāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.2 “Ezerniekos”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 20,4 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 204/1531 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, klēts, pagraba un zemes, kadastra Nr.4680 900 0188, par sākumcenu 300,00 euro, solis 10,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 30,00 euro un dalības maksa 15,00 euro, nosolītā pirkuma maksa pircējam jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļu, zvanot 63707249.
 • dzīvokli Nr.30 Priežu ielā 28, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 49,1 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 470/25619 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, kadastra numurs 4646 900 0588, par sākumcenu 2000,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 200,00 euro un dalības maksa 50,00 euro, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. janvāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • nekustamo īpašumu Gardenes iela 11 Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no zemesgabala 700 m² platībā un uz tā esošās dzīvojamās mājas 74,3 m² platībā, kadastra Nr.4646 001 0095, par sākumcenu 4200,00 euro, solis 100,00 euro.Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 420,00 euro un dalības maksa 30,00 euro, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. janvāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • nekustamo īpašumu “Dēliņi” Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4652 001 0071, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4652 001 0071 0,57 ha platībā un uz tā esošās dzīvojamās mājas ar kopplatību 73,6 m² un klēts, par sākumcenu 2900,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 290,00 euro un dalības maksa 30,00 euro, nosolītā pirkuma maksa pircējam jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļu, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

21.10.2019.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2019. gada 30. oktobrī, plkst. 17.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē:

Dobeles novada pašvaldības nedzīvojamo telpu „Vecā skola”, Penkulē, Penkules pagastā, Dobeles novadā nomas tiesību izsoles noteikumi

Vispārīgie noteikumi

1. Ar šiem noteikumiem tiek noteikta Dobeles novada pašvaldības nedzīvojamo telpu „Vecā skola” Penkulē, Penkules pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.46840040179, platība 18,3 m2, nomas tiesību (turpmāk tekstā – Izsoles objekts) atklātā izsole vairāksolīšanā.

Īpašie noteikumi

2. Izsoli organizē Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija), Brīvības ielā 15, Dobelē, mazajā zālē, 2019.gada 30.oktobrī, plkst. 17.00, saskaņā ar šiem noteikumiem.
3. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. Maksāšanas līdzeklis – euro.
4. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar objekta nomas tiesības izsoles noteikumiem, kā arī ar izsoles objekta faktisko stāvokli. Šo informāciju izsoles dalībniekiem sniedz izsoles organizētājs.
5. Izsoles pretendents pēc reģistrācijas izsolei nav tiesīgs celt pretenzijas par izsoles objekta faktisko stāvokli.
6. Izsoles dalībnieku reģistrācija.
7. Par izsoles dalībniekiem var reģistrēt fiziskas un juridiskas personas, saskaņā ar šiem   noteikumiem.
8. Izsoles dalībniekus reģistrē Dobeles novada pašvaldībā 210. kabinetā (2.stāvā), Brīvības ielā 15, Dobelē, līdz 2019.gada 29.oktobrim plkst. 17.00. Reģistrācijas laikā interesenti ir tiesīgi iepazīties ar izsoles noteikumiem.
9. Līdz reģistrācijai izsoles dalībniekam jāiemaksā izsoles dalības maksa 10 EUR (desmit euro) un drošības nauda 30 EUR (trīsdesmit euro) apmērā.  Izsoles dalībmaksas iemaksa ir veicama Dobeles novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar rēķinu LV 94 UNLA  0050014267180, AS SEB bankas Dobeles filiālē vai LV28 HABA 0001 4020 50427, AS Swedbank Dobeles filiālē.
10. Personām, kuras vēlas reģistrēties par izsoles dalībniekiem, jāiesniedz pieteikums, jāuzrāda personas apliecinošs dokuments. Nepieciešamās ziņas par pretendentu tiks iegūtas no Uzņēmumu reģistra  un Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzes. Bet juridiskai personai no SIA Firmas.lv un Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzes.
11. Izsoles dalībniekus reģistrē izsolei, norādot šādas ziņas:
      11.1. juridiskas personas reģistrācijas numuru un datumu;
      11.2. fiziskas personas vārdu un uzvārdu;
      11.3. adresi.
12.  Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas kartiņu, kurā ir šādi rekvizīti:
       12.1. dalībnieka kārtas numurs;
       12.2. dalībnieka vārds un uzvārds;
       12.3. atzīme par izsoles dalības maksas samaksu;
       12.4. izsoles vieta un laiks;
        12.5. izdošanas datums un reģistratora paraksts.
 13.  Izsoles dalībniekam nedrīkst būt nodokļu vai nomas maksas  parāds.
 14. Izsoles organizētājs nav tiesīgs līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas par izsoles pretendentiem.    

Izsoles procedūra

 15.  Izsole var notikt, ja uz to ir reģistrējies vismaz  viens izsoles pretendents.
 16. Atklājot izsoli pretendents uzrāda reģistrācijas kartiņu.
 17. Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, samaksātā dalības maksa un drošības nauda netiek atmaksāta.
 18. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētiem dalībniekiem, tad izsoles vadītājs izsoli atliek uz vienu stundu.
 19. Izsoles gaita tiek protokolēta.
 20. Izsoles norise:
       20.1. Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, raksturo izsoles objektu, paziņo izsoles objekta nomas maksas sākumcenu, kompensējamo sertificēta vērtētāja atlīdzības summu, kas attiecināma uz objektu, kā arī izsoles soli.
       20.2. Dalībniekiem solīšana atļauta tikai pa vienam izsoles solim.
       20.3. Izsoles objekta nomas maksas sākumcena ir 13 EUR (trīspadsmit euro) mēnesī.
       20.4. Izsoles solis  ir 1 EUR (viens euro).
       20.5. Vienreizējais maksājums par objekta novērtējumu 50 EUR (piecdesmit euro).
       20.6. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību iegūt izsoles objekta nomas tiesības par izsoles sākumcenu.
       20.7. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ reģistrācijas kartiņu. Katrs šāds solījums ir izsoles dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsoles objekta nomas tiesību iegūšanas cenu par noteikto soli. Ja neviens no dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo  augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā piesitiena izsoles objekta nomas tiesība  pieder personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu.
      20.8. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi pacēluši solīšanas kartes, nosolot cenu, tad izsoles vadītājs nosaka izsoles uzvarētāju ar izlozes palīdzību, gadījumā, ja nākošajā solī nesola neviens dalībnieks.
      20.9. Ja uz izsoli ir ieradies tikai viens dalībnieks, tad viņš atzīstams par izsoles uzvarētāju, ja ir solījis vismaz vienu soli.
      20.10. Dalībnieka personas dati un nosolītā cena tiek ierakstīta protokolā.

Norēķins par nosolīto nomas tiesību

21. Izsoles uzvarētājam, kas nosolījis nomas tiesību, 10 dienu laikā pēc izsoles jāsamaksā vienreizējais maksājums par objekta novērtējumu un jānoslēdz telpu nomas līgums.
22. Iemaksātā drošības nauda tiek ieskaitīta nomas maksā.
23. Ja izsoles uzvarētājs 21.punktā norādītajā termiņā nav parakstījis telpu nomas līgumu, izsoles organizētājs pieņem lēmumu, ka izsoles uzvarētājs zaudē nosolītās nomas tiesības uz objektu. Dalības maksu un drošības naudu šim dalībniekam neatmaksā. Šajā gadījumā par izsoles uzvarētāju atzīst to izsoles dalībnieku, kurš apliecinājis gatavību nomas tiesības iegūt par iepriekšējo augstāko cenu.
24. Izsoles dalībniekam, kas nav nosolījis objekta nomas tiesību, drošības nauda tiek atmaksāta.

Izsoles rezultātu apstiprināšana

25. Izsoles rezultātu apstiprina Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija.
 

Nenotikušas izsoles un spēkā neesošas izsoles

26. Izsole uzskatāma par nenotikušu:
      26.1. Ja informācija par izsoli nav bijusi publicēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā  vai ja izsole tikusi izziņota, pārkāpjot šos noteikumus;
      26.2. Ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta dalībnieka piedalīšanās izsolē vai  nepamatoti vai kļūdaini noraidīts kāds pārsolījums;
      26.3. Ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt dalībnieku no piedalīšanās izsolē;
      26.4. Ja dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, nekā rakstīts reģistrācijas apliecībā un izsoles noteikumos.
27. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem izsoles organizētājs. Izsoles organizētājs nedēļas laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

Paziņojums

„Par nekustamā īpašuma nomas maksas izsoli"

Paziņojuma publicēšanas datums: 21.10.2019.

Nomas izsoles objekta raksturojums

 

Nekustamā īpašuma nosaukums

„Vecā skola”

Nekustamā īpašuma adrese

Penkule, Penkules pagasts, Dobeles novads

Nekustamā īpašuma veids

nedzīvojamā telpa 18,3 m2

Kadastra numurs

Kadastra apzīmējums

46840040179

46840040179001001

Nomas līgumā paredzētais izmantošanas veids

komercdarbība

Nomas līguma termiņš

5 gadi

Nomas maksas izsoles nosacījumi: 

Izsoles objekta nomas maksas sākumcena, nomas maksa mēnesī EUR (papildus PVN)

13 EUR

Izsoles solis, nomas maksai mēnesī EUR

1  EUR

 

Vienreizējais maksājums par objekta novērtējumu

50 EUR

Objekta tirgus nomas maksas vērtība mēnesī

13 EUR  

Nomas maksas izsoles organizācija: 

Reģistrācijas vieta

Dobeles novada pašvaldībā 209 kabinetā (2.stāvā), Brīvības ielā 15, Dobelē

Reģistrācijas termiņš

Līdz 2019.gada 29.oktobrim, plkst.17.00

Izsoles vieta

Dobeles novada pašvaldībā 201.kabinetā (2.stāvā) Brīvības ielā 15, Dobelē

Izsoles norises laiks

2019.gada 30.oktobrī, plkst.17.00

Izsoles organizators

Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija

02.09.2019.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2019. gada 16. oktobrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.2 Dārza ielā 2, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 74,6 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 746/12084 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, kadastra numurs 4652 900 0218, par sākumcenu 2650,00 EUR, solis 50,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2019. gada 14. oktobrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 265,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR.
 • dzīvokli Nr.2 “Mušās 1”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 28,0 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 280/1065 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra Nr.4652 900 0186, par sākumcenu 450,00 EUR, solis 50,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2019. gada 14. oktobrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 45,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR.
 • nedzīvojamo telpu Nr.38 Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 13,6 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 136/23350 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes, kadastra Nr.4652 900 0303, par sākumcenu 400,00 EUR, solis 50,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2019. gada 14. oktobrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 40,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR.
 • dzīvokli Nr.1 “Magonēs”, Bikstos, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, 78,7 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 787/12838 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra Nr.4654 900 0119, par sākumcenu 2800,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2019. gada 14. oktobrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 280,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 565” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 012 0572, 0,1251 ha platībā par sākumcenu 2700,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2019. gada 14. oktobrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 270,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 
 
01.03.2019.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2019. gada 10. aprīlī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē  pārdos:

 • dzīvokli Nr.25 Bērzes ielā 13, Dobelē, Dobeles novadā 57,1 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 571/26022 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (identifikācijas Nr.4601 004 4423 008 025) par   sākumcenu 10200,00 euro, solis 500,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 8.aprīlim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 1020,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
   
 • zemesgabalu „Jaunzemnieki 101”, Auru pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr.4646 012 0632) 0,1202 ha platībā par  sākumcenu 2600,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 8.aprīlim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 260,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.
   
 • zemesgabalu „Jaunzemnieki 253”, Auru pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr.4646 012 0260) 0,0579 ha platībā par  sākumcenu 1600,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 8.aprīlim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 160,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
   
 • zemesgabalu „Jaunzemnieki 567”, Auru pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr.4646 012 0574) 0,1228 ha platībā par  sākumcenu 2600,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 8.aprīlim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 260,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.
   
 • zemesgabalu „Jaunzemnieki 586”, Auru pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr.4646 012 0596) 0,0579 ha platībā par  sākumcenu 1500,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 8.aprīlim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 150,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
   

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē,  darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

31.01.2019.

Dobeles novada pašvaldība 2019.gada 13.martā, plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē atklātā izsolē pārdod:

 • nekustamo īpašumu “Puķukalni”, Auros, Auru pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no 2 dzīvokļu dzīvojamās mājas, pagraba, kūts un zemesgabala 0,57 ha platībā (kadastra Nr. 46460080208) par sākumcenu 15000,00 euro, solis 500,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 11.martam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 1500,00  euro un dalības maksa 50,00 euro.
   
 • zemesgabalu “Pokaiņi 487”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 46720090487, 0,0734 ha platībā par sākumcenu 2100,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 11.martam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 210,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.
   
 • zemesgabalu “Pokaiņi 318”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 46720090318, 0,0583 ha platībā par sākumcenu 1800,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 11.martam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 180,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
   
 • zemesgabala “Tornis”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 46680030750, platībā 0,0257 ha platībā ( kadastra apzīmējums 46680030746) par sākumcenu 1500,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 11.martam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 150,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

21.12.2018.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2019. gada 13. februārī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.81 Jāņa Čakstes ielā 23, Dobelē, Dobeles novadā, 51,4 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 514/52191 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (identifikācijas Nr.4601 013 4103 001 081) par sākumcenu 8800,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. februārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 880,00 euro un dalības maksa 15,00 euro.
   
 • dzīvokli Nr.1 Robežu ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, 43,6 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 436/1526 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra Nr.4601 900 2319 par sākumcenu 2800,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. februārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 280,00 euro un dalības maksa 15,00 euro.
   
 • dzīvokli Nr.5 “Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, 32,5 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 325/2609 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un kūts (identifikācijas Nr.4654 05 0041 001 005) par sākumcenu 600,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. februārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 60,00 euro un dalības maksa 15,00 euro.
   
 • zemesgabalu “Pokaiņi 337” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, (kadastra Nr. 4672 009 0337) 0,147 ha platībā par sākumcenu 3500,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. februārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 350,00 euro un dalības maksa 30,00 euro.
   
 • zemesgabalu Kooperācijas iela 9D Dobelē, Dobeles novadā, (kadastra Nr. 4601 005 6708) 1110 m² platībā par sākumcenu 5100,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. februārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 510,00 euro un dalības maksa 30,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 
 
05.12.2018.

Dobeles novada pašvaldība 2019.gada 16.janvārī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē atklātā izsolē pārdod:

 • dzīvokli  Nr.1 Priežu ielā 1, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 58,8 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 588/8639 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas Nr.4646 001 0075 001 001) par sākumcenu 2500,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 14.janvārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 250,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
 • zemesgabalu „Jaunainavas” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr. 4668 003 0748) 0,1471 ha platībā (kadastra apzīmējums 4668 003 0743) par sākumcenu 2200,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 14.janvārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 220,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.
 • zemesgabalu Kooperācijas iela 13B Dobelē, Dobeles novadā (kadastra Nr. 4601 005 6821) 2141 kv.m. platībā par sākumcenu 9500,00 euro, solis 300,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 14.janvārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 950,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē,  darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

29.10.2018.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2018. gada 12. decembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.2 Brīvības ielā 9, Dobelē, Dobeles novadā 51,9 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 519/3317 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas Nr.4601 002 1909 001 002) par sākumcenu 3100,00 euro, solis 50,00 euro.
  Dalībniekiem līdz 2018.gada 10.decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 310,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
 • dzīvokli Nr.8 Dārza ielā 2, Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā 40,1 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 401/12155 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas Nr.4680 005 0051 001 008) par sākumcenu 1500,00 euro, solis 50,00 euro
  Dalībniekiem līdz 2018.gada 10.decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 150,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.

 • dzīvokli Nr.1 “Aptieka”, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 21,5 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 215/2500 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas numurs 4672 005 0210 001 001) par sākumcenu 900,00 euro, solis 50,00 euro
  Dalībniekiem līdz 2018.gada 10.decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 90,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.

 • zemesgabalu „Jaunzemnieki 560” Auru pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr. 4646 012 0567) 0,1542 ha platībā par sākumcenu 3700,00 euro, solis 100,00 euro
  Dalībniekiem līdz 2018.gada 10.decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 370,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.

 • zemesgabalu „Gardene 1 masīva Nr.23”, Auru pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr. 4646 001 0166) 0,14 ha platībā par sākumcenu 3500,00 euro, solis 100,00 euro. 
  Dalībniekiem līdz 2018.gada 10.decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 350,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.

 • zemesgabalu „Pokaiņi 200”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr. 4672 009 0200) 0,065 ha platībā par sākumcenu 1900,00 euro, solis 100,00 euro. 
  Dalībniekiem līdz 2018.gada 10.decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 190,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.

 • zemesgabalu „Pokaiņi 201”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr. 4672 009 0201) 0,0674 ha platībā par sākumcenu 1900,00 euro, solis 100,00 euro.
  Dalībniekiem līdz 2018.gada 10.decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 190,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.

 • zemesgabalu „Pokaiņi 337”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr. 4672 009 0337) 0,147 ha platībā par sākumcenu 3500,00 euro, solis 100,00 euro.
  Dalībniekiem līdz 2018.gada 10.decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 350,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē,  darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 
03.10.2018.
Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2018. gada 14. novembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:
 • dzīvokli  Nr.51 Muldavas ielā 10, Dobelē, Dobeles novadā, 37,2 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 372/26964 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas Nr.4601 003 2013 001 051) par sākumcenu 6800,00 euro, solis 300,00 euro
  Dalībniekiem līdz 2018. gada 12. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 680,00 euro un dalības maksa 15,00 euro.
 • zemesgabalu „Jaunzemnieki 562” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 012 0569, platība 0,1236 ha, par sākumcenu 3200,00 euro, solis 100,00 euro.
  Dalībniekiem līdz 2018. gada 12. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 320,00 euro un dalības maksa 30,00 euro.
 • zemesgabalu „Lejnieki” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 002 0024, platība 0,8 ha, par sākumcenu 4800,00 euro, solis 100,00 euro.
  Dalībniekiem līdz 2018. gada 12. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 480,00 euro un dalības maksa 30,00 euro.
 • zemesgabalu Kooperācijas iela 13B Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4601 005 6821, platība 2141 m², par sākumcenu 9500,00 euro, solis 300,00 euro.
  Dalībniekiem līdz 2018. gada 12. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 950,00 euro un dalības maksa 30,00 euro.
 • nekustamo īpašumu “Tornīši” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra Nr. 4660 005 0298 0,2654 ha platībā, un inženierbūves - ūdenstornis par sākumcenu 2000,00 euro, solis 200,00 euro.
  Dalībniekiem līdz 2018. gada 12. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 200,00 euro un dalības maksa 30,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

27.07.2018.
Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2018. gada 12. septembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:
 • dzīvokli Nr.3 “Kaķenieki 1”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 20,6 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 206/2177 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes, identifikācijas Nr. 4642 001 0198 001 003, par sākumcenu 500,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 10. septembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 50,00 euro un dalības maksa 15,00 euro.
 • zemesgabalu „Robežnieki” Naudītes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4680 002 0058, 3,34 ha platībā par sākumcenu 4900,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 10. septembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 490,00 euro un dalības maksa 30,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 
 
29.06.2018.
Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2018. gada 15. augustā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:
 • dzīvokli  Nr.3 Gardenes ielā 23, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 28,7 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 287/1475 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas Nr.4646 001 0083 001)  par sākumcenu 500,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 13. augustam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 50,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
 • zemesgabalu – starpgabalu „Mazdārziņi” Penkulē, Penkules pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4684 004 0226, platība 0,1731 ha platībā, pierobežniekiem pirmpirkuma tiesības, par sākumcenu 1500,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 13. augustam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 150,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.
 • nekustamo īpašumu „Veclēpes” Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4698 001 0064, 0,84 ha platībā, kas sastāv no dzīvojamās mājas un zemesgabala par sākumcenu 3500,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 13. augustam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 350,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

01.06.2018.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2018. gada 11. jūlijā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē,  pārdos:

 • dzīvokli  Nr.26 “Sprīdīšos” Zebrenē, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 34,4 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 344/14238 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra Nr.4698 900 0017) par sākumcenu 900,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 9. jūlijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 90,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
 • zemesgabalu - starpgabalu „Alfas” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 003 0133, 0,28 ha platībā, pierobežniekiem pirmpirkuma tiesības, par sākumcenu 2500,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 9. jūlijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 250,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.
 • zemesgabalu „Lāsītes” Bikstu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4654 006 0250, platība 0,6091 ha par sākumcenu 1500,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 9. jūlijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 150,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

04.04.2018.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2018. gada 9. maijā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli  Nr.14 Priežu ielā 2, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 76,9 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 769/14066 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas numurs 4646 001 0104 001 014) par  sākumcenu 3200,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018.gada 7.maijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 320,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
 • dzīvokli Nr.2 Dārza ielā 2, Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 22,5 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 225/12155 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas numurs 4680 005 0051 001 002) par  sākumcenu 1000,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 7. maijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 100,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
 • zemesgabalu “Kvieši” Annenieku pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4642 001 0236, platība 2,95 ha par  sākumcenu 15500,00 euro, solis 250,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 7. maijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 1550,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.