?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Izziņa par būves lietošanas veidu

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā

Tai skaitā pagastos

Pagasta pārvaldē

Pa pastu

Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701

Elektroniski
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (vai brīvas formas iesniegums)

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. Iesniegums Datne iesniegums izziņām
2. Akceptēts būvprojekts
3. Būvatļauja
4. Inventarizācijas lieta
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Iesniegt iesniegumu ar nepieciešamajiem dokumentiem.

Pakalpojuma maksa
EUR
0.00
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

5 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas būvvaldē

Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
28337948, 63707268