?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Jaunatne Eiropā - Preventīvie pasākumi atkarību veicinošo vielu mazināšanā jauniešu vidū

  

Projekts: Jaunatne Eiropā - Preventīvie pasākumi atkarību veicinošo vielu mazināšanā jauniešu vidū" (Youth in Europe - Evidence -based drug prevention!")

Projekta ieviesējs: RightNow ehf Research, Innovation and Skills company (Islande)

Partneri: The Icelandic Centre for Social Reserch and Analysis (Islande)  
Dobeles novada pašvaldība
Victoria Local Council (Malta)
Esenler Municipality (Turcija)
Municipality de Santa Maria de Feira (Portugāle)
Comune di Santa Severina (Itālija)
Ajuntament de Tarragona (Spānija)
Association Echanges (Francija)
YIC-Municipality Kordelio Evosmos (Grieķija)

Programma: Eiropas Savienības programmu "Erasmus +", sadaļa Stratēģiskā partnerība

Projekta atbilstība Dobeles novada jaunatnes politikas attīstības stratēģijai  2013. - 2017.gadam
VTP2 Atbalsts jauniešu atkarību profilakses, reproduktīvās veselības, veselīga dzīvesveida veicināšanai
RV1 Turpināt attīstīt regulārus jauniešu atkarību profilakses, reproduktīvās veselības, veselīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumus

Projekta mērķis:
Mazināt atkarību veicinošo vielu lietošanu jauniešu vidū (no 15 līdz 16 gadu veciem jauniešiem).
Iegūt zināšanas, kas paaugstinātu pašvaldībā strādājošo speciālistu kapacitāti darbā ar jauniešiem.

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:
-          Dobeles novada pašvaldības un Dobeles Jaunatnes un iniciatīvu veselības centra (turpmāk - DJIVC) darbinieku pieredzes apmaiņas un mācību braucieni;
-          Īstermiņa apmācības 4 pašvaldības un jaunatnes speciālistiem metodiskos materiālu apgūšanai preventīviem pasākumiem atkarību veicinošo vielu mazinšānā;
-          Dobeles novada 15 līdz 16 gadu vecu jauniešu anketēšana par atkarību veicinošo vielu viņu ikdienā;
-          Projekta mērķa un rezultātu izplatīšana Dobeles novada pašvaldības un DJIVC rīkotajā pasākumā novada jauniešiem un ieinteresētājām personām;
-          Anketu apstrāde un analīze, datu sagatavošanai prezentācijas izstrādei starptautiskai konferencei projekta noslēgumā.                             

Projekta kopējās izmaksas: 218 348,000  EUR
Dobeles novada pašvaldības kopējais finansējums 15  280,00 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 2015.gada 5.maijs līdz 2017.gada 31.decembris
Projekta vadītāja: Dobeles novada pašvaldības projektu vadītāja Nadežda Venceviča
Kontaktinformācija: nadezda.vencevica@dobele.lv  tālr.: 63700121; 27865565

 

14.07.2015.

Mērķis – mazināt atkarību veicinošo vielu lietošanu jauniešu vidū

Dobeles novada pašvaldība piedalās projektā “Jaunatne Eiropā - Preventīvie pasākumi atkarību veicinošu vielu samazināšanā jauniešu vidū” („Youth in Europe – Evidence – Based drug prevention”), kurš tiek īstenots ”Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” apakšprogrammā “Stratēģiskā partnerība” laika posmā no 2015.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 1.jūnijam.

Projekta kopējais finansējums 218 348 EUR, t.sk. Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējums 3 500 EUR. Vadošais projekta partneris ir Islandes organizācija RightNow ehf, kas sadarbībā Islandes Sociālās izpētes un analīzes centru un Dobeles novada pašvaldību, Maltas, Turcijas, Portugāles, Itālijas, Spānijas, Francijas un Grieķijas pašvaldībām īstenos projekta aktivitātes. 

Mērķis ir mazināt atkarību veicinošo vielu lietošanu jauniešu vidū (no 15 līdz 16 gadu veciem jauniešiem). Kā arī iegūt zināšanas, kas paaugstinātu pašvaldībā strādājošo speciālistu kapacitāti darbā ar jauniešiem.

Dobeles novada pašvaldības un Dobeles Jaunatnes un iniciatīvu veselības centra speciālisti piedalīsies pieredzes apmaiņas un mācību braucienos. Tiks nodrošinātas īstermiņa apmācības pašvaldības un jaunatnes speciālistiem metodisko materiālu apgūšanai preventīviem pasākumiem atkarību veicinošo vielu mazināšanā.

Lai iegūtu nepieciešamos datus tiks veikta Dobeles novada 15 līdz 16 gadu vecu jauniešu anketēšana. Pēc tam notiks anketu apstrāde un analīze, un datu sagatavošana prezentācijas izveidei starptautiskai konferencei projekta noslēgumā.

Projekta ietvaros notiks projekta mērķa un rezultāta izplātīšana Dobeles novada pašvaldības un DJIVC rīkotajā pasākumā novada jauniešiem un ieinteresētajām personām.

Nadežda Venceviča
Dobeles novada pašvaldības projektu koordinatore

 

10.11.2015.

Uzsāk anketēšanu par atkarību veicinošo vielu ietekmi

Lai iegūtu nepieciešamos datus ar mērķi mazināt atkarību veicinošo vielu lietošanu jauniešu vidū, novembrī ir uzsākta 15 līdz 16 gadus vecu jauniešu anonīma anketēšana Dobeles novada skolās. Plānots anketēt 400 jauniešus attiecīgajā vecuma grupā. Anketa ietver jautājumus gan par mērķa grupas sociālo stāvokli, gan par paradumiem un atkarību veicinošo vielu ietekmi ikdienā.

Anketēšana ir viena no aktivitātēm projektā “Jaunatne Eiropā – Preventīvie pasākumi atkarību veicinošu vielu mazināšanā jauniešu vidū”(„Youth in Europe – Evidence – Based drug prevention”), kas tiek īstenots ES programmas Erasmus+ apakšprogrammā “Stratēģiskā partnerība” laika posmā no 2015.gada jūnija līdz 2017.gada 1.jūnijam.

            Projekta vadošais partneris ir Islandes organizācija RightNow ehf, kas sadarbībā ar Islandes Sociālās izpētes un analīzes centru un Dobeles novada pašvaldību, Maltas, Turcijas, Portugāles, Itālijas, Spānijas, Francijas un Grieķijas pašvaldībām īstenos minētā projekta aktivitātes.

            Jauniešu anketēšanas notiek visās projekta iesaistīto partnervalstu pašvaldībās. Pēc anketu aizpildīšanas Islandes izpētes centrs izstrādās datu apkopojumu, ar kuru varēs iepazīties Dobeles novada pašvaldības rīkotajā projekta uzplatīšanas pasākumā 2016.gada pirmajā pusē.

Nadežda Venceviča
Dobeles novada pašvaldības projektu koordinatore