?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Jaunbērzes pagasts

Pagasta pārvalde 

Adrese: Ceriņu iela 2, Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads, LV – 3717
Tālrunis: 637 23545; mob. t. 29396266
E - pasts: jaunberze@dobele.lv

Darba laiks:
Pirmdien      8.00 - 17.00
Otrdien        8.00 - 17.00
Trešdien      8.00 - 18.00
Ceturtdien   8.00 - 17.00
Piektdien     8.00 - 16.00

Pusdienas pārtraukums 12.00 - 13.00

 

 

 

Ieņemamais amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

Pieņemšanas laiks

Pagasta pārvaldes vadītājs

Raimonds Sīpols

27234201,
63700139

Trešdien 16.00 - 17.30

Sekretāre

Anita Eglīte

63723545,
29396266

 

Saimniecības pārzine

Antra Eikina

 

 

Jaunbērzes Tautas nama direktore 

Aija Eidinta

25488422,
63700172

 

Sociālās darbinieces

Mairita Lodīte

63723570;
25495422

Trešdien 8.30 -12.00; 
13.00 - 17.30

Dace Straume

63723570;
 25495420

Pirmdien 13.00 -15.00

 

Bibliotēkas vadītāja

Anita Antanoviča

63723768

Pirmdien, otrdien, trešdien, piektdien 08.00 - 17.00;
ceturtdien 15.00 - 18.00
Pusdienas pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Vispārīga informācija

Platība

110.51 km²

Iedzīvotāju skaits

919 (pēc PMLP datiem uz 01.01.2021.)

Lielākās apdzīvotās vietas

Jaunbērze, Mežinieki, Apšupe, Sīpele, Kazupe

 

Jaunbērzes pagasta centrs atrodas 16 km attālumā no novada centra - Dobeles. Attālums līdz galvaspilsētai Rīgai ir 50 km. Jaunbērzes pagasts robežojas ar Dobeles novada Dobeles pagastu un Bērzes pagastu, Jelgavas novada Līvbērzes pagastu un Valgundes pagastu, un Tukuma novada Džūkstes pagastu. Pagastam cauri ved divi valsts nozīmes autoceļi: Jelgava - Tukums un Rīga - Liepāja, kā arī dzelzceļa līnija Rīga - Ventspils. Jaunbērzes pagasta platība ir 110,55 km².

Pagasta zemes iedalījums: lauksaimniecībā izmantojamā zeme - 5169.6 ha jeb 46.8 %, t. sk. aramzeme  4604,4 ha; meži - 4664.7 ha jeb 42.2%; krūmāji - 131.8 ha jeb 1.2%; purvi - 176 ha jeb 1.6%; zem ūdeņiem - 409.9 ha jeb 3.7%; zem ēkām un pagalmiem - 121.8 ha jeb 1.1%; zem ceļiem - 339.8 ha jeb 3.1%; pārējās zemes - 41.5 ha jeb 0.4%. Kopā: 11055.1 ha Meliorētā lauksaimniecībā izmantojamā zem ir 4754,4 ha jeb 92,0%
 
Lielākā apdzīvotā vieta pagastā ir Jaunbērzes ciemats, kur dzīvo ap 800 iedzīvotāju, t.i. 68% no visiem pagasta iedzīvotājiem. Vēl kā atsevišķus apdzīvoto vietu centrus var uzskatīt Mežiniekus, Apšupi, Sīpeli un Kazupi. Apmēram 11% pagasta iedzīvotāju dzīvo viensētās.