?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Jaunbērzes sociālā māja

 

Projekts: Jaunbērzes pagasta padomes sociālās dzīvojamās mājas Ausmaņa ielā 6 rekonstrukcija siltumnoturības paaugstināšanai (projekta identifikācijas Nr.3DP/3.4.4.2.0/08/IPIA/MA/006)

Programma: Infrastruktūra un pakalpojumi

Projekta vispārīgais mērķis: veicināt dzīvojamā fonda energoefektivitāti, ceļot sociālo dzīvojamo māju kvalitāti un nodrošināt  sociāli maznodrošināto iedzīvotāju grupai kvalitatīva mājokļa pieejamību.

Projekta specifiskais mērķis: veikt Jaunbērzes pagasta sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcijas darbus, lai nodrošinātu ēkas siltumnoturību, adekvātu mājokli sociāli maznodrošināto iedzīvotāju grupām un iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem.

Galvenās aktivitātes:

 1. Vispārējie būvdarbi:
  1.1. pamatu siltināšana un ieejas mezgla izbūve, paredzot invalīdu uzbrauktuvi; 
  1.2. fasādes atjaunošana, sienu un starpsienu pārbūve un siltināšana;
  1.3. jumta seguma maiņa, veicot tā siltināšanu un izbūvējot jumta seguma teknes un notekas; 
  1.4. grīdu pārbūve atbilstoši telpu izmantošanai; 
  1.5. logu un durvju maiņa; 
  1.6. apdares darbus un kāpņu izbūve (nodrošinot siltumizolācijas darbu apdari un drošu piekļuvi telpām).
 2. Elektromontāžas darbi un zibensaizsardzība.
 3. Centrālās apkures izbūve.
 4. Ūdensvada un kanalizācijas atjaunošana un izbūve, nodrošinot sanitāro mezglu izbūvi atbilstošu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
 5. Ugunsdzēsības signalizācija uzstādīšana.
 6. Ventilācijas izbūve.
 7. Publicitātes pasākumi.

Kopējās projekta izmaksas: 135 374,93 LVL

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums: 100 552,18 LVL (75%)

Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām: 13406,96 LVL (10%)

Dobeles novada pašvaldības finansējums: 20 110,44 LVL (15%)

Projekta īstenošanas laiks: 2009.gada jūnijs - 2011.gada maijs

Projekta koordinators: Jaunbērzes pagasta pārvaldnieks Raimonds Sīpols (kontaktinformācija: raimonds.sipols@dobele.lv; tālr.: 27234201)

 

 Jaunumi:

04.06.2009.

Lasīt šeit

12.09.2009.

Lasīt šeit

02.05.2011.

Projekts veiksmīgi noslēdzās 2011.gada 2.maijā. Īstenoto aktivitāšu rezultātā Dobeles novadā Jaunbērzes pagastā ir veikta sociālās dzīvojamās mājas Ausmaņa ielā 6 rekonstrukcija siltumnoturības paaugstināšanai.  

Ēkas siltumnoturības nodrošināšanai ir veikti būtiski pārbūves darbi, nodrošinātu ēkas siltumnoturību, adekvātu mājokli sociāli maznodrošināto iedzīvotāju grupām, kā arī nodrošinot sociālās dzīvojamās mājas pieejamību iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem.