?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Koku ciršanas atļauja

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā

Tai skaitā pagastos

Pagasta pārvaldē

Pa pastu

Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV – 3701 (adresēts – Koku ciršanas komisijai)

Elektroniski
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (vai brīvas formas iesniegums)

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. IesniegumsDatne ieniegums kokiem
2. Kopija
1. Zemes robežu plāna kopija, kurā atzīmēta koka atrašanās vieta
3.
1. Fotofiksācija
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Iesniegt iesniegumu ar nepieciešamajiem dokumentiem

2.

Komisija apseko, izvērtē un sniedz atļauju vai sniedz motivētu atteikumu.

Pakalpojuma maksa
EUR
Saskaņā ar zaudējuma apmēra noteikšanu MK noteikumi Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

10 dienas

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
28325594, 29432715