?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Komitejas, komisijas

DOMES PASTĀVĪGĀS KOMITEJAS

Finanšu un budžeta komiteja

Ivars Gorskis - komitejas priekšsēdētājs
Ģirts Ante
Ainārs Meiers
Māris Feldmanis
Edgars Gaigalis
Gints Kaminskis
Linda Karloviča
Edgars Laimiņš
Viesturs Reinfelds
Indra Špela
Andrejs Spridzāns
 

Tautsaimniecības un attīstības komiteja

Edgars Laimiņš - komitejas priekšsēdētājs
Kristīne Briede
Sarmīte Dude
Māris Feldmanis
Edgars Gaigalis
Ivars Gorskis
Gints Kaminskis
Andrejs Spridzāns
Ivars Stanga
 

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

Dace Reinika - komitejas priekšsēdētāja
Sanita Olševska - ​priekšsēdētājas vietniece
Kristīne Briede 
Ģirts Ante
Sarmīte Dude
Sintija Liekniņa
Andris Podvinskis
Ivars Stanga
Guntis Safranovičs
 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Guntis Safranovičs - komitejas priekšsēdētājs
Linda Karloviča - priekšsēdētāja vietniece 
Viesturs Reinfelds
Ainārs Meiers
Sintija Liekniņa
Sanita Olševska
Andris Podvinskis
Dace Reinika
Indra Špela

KOMISIJAS

Dobeles novada vēlēšanu komisija

Priekšsēdētāja: Elita Dzērvīte, valdes locekle SIA "Dzērvīte un partneri"
Komisijas locekļi:
Gints Dzenis, vecākais datortīkla administrators Dobeles novada pašvaldībā;
Lauma Kuzņecova, sekretāre Dobeles novada pašvaldībā;
Oļegs Kuzņecovs, informācijas sistēmu administrators Dobeles novada pašvaldībā;
Marina Lagzdiņa, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras inspektore;
Sandra Lasmane, teritorijas plānotāja Dobeles novada pašvaldībā;
Guna Vitte, sekretāre Dobeles pagasta pārvaldē.
Komisijas locekļu kandidāti:
Vita Grosberga, Sporta pārvaldes lietvede;
Helvijs Brigmanis, celtnieks SIA "JM Būvniecība".

 

Dobeles sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisija    Nolikums

Priekšsēdētājs: Ivars Gorskis, Dobeles novada domes priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja vietnieki:
Aldis Lerhs, pašvaldības izpilddirektora vietnieks;
Māris Berlands,Tērvetes pagasta pārvaldes vadītājs;
Artūrs Rožkovs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Dobeles daļas komandieris.
Komisijas locekļi:
Egijs Bahs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Dobeles daļas Auces posteņa komandiera pienākumu izpildītājs;
Aivis Vācers, Zemessardzes 51. kājnieku bataljona komandieris;
Dana Landsberga, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dobeles iecirkņa priekšniece;
Jānis Fecers, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieks;
Artis Kacēvičs, AS “Sadales tīkli”, Tīklu pārvaldības funkcijas, Tīklu uzturēšanas daļas, Rietumu tīklu nodaļas vadītājs 
Jānis Grosbārdis, Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidzemgales reģiona pārvaldes vadītājs;
Ilze Smikarste, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārsta palīgs (feldšeris);
Māris Vilsons, Zemgales virsmežniecības Dobeles nodaļas vecākais mežzinis.

 

Dobeles novada pašvaldības administratīvā komisija   Nolikums 

Grozījumi nolikumā “Dobeles novada pašvaldības administratīvās komisijas nolikums” (29.09.2022.)

Priekšsēdētāja - Elvija Namsone, Dobeles novada pašvaldības Komunālās nodaļas komunālinženiere
Priekšsēdētājas vietniece – Vaira Jurēvica, Juridiskās nodaļas jurista palīgs
Komisijas locekļi:
Jānis Fecers, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieks;
Andis Lukša, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks;
Jānis Kozuliņš; 
Valdis Ozols, pašvaldības policijas inspektors;
Eva Namsone, Dobeles novada pašvaldības būvvaldes būvinspektore.

 

Dobeles novada pašvaldības administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisija  Nolikums

Priekšsēdētāja - Evita Evardsone, Dobeles novada Izglītības pārvaldes juriskonsulte
Priekšsēdētājas vietniece - Inita Neimane, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra jaunatnes lietu speciāliste
Komisijas locekļi:
Andis Lukša, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks;
Jānis Fecers, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieks;
Sandra Lapinska-Leiere, Dobeles novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Baiba Opmane, Tērvetes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Gunita Egle-Svaija, Tērvetes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece.

 

Dobeles novada pašvaldības nepilngadīgo lietu komisija   Nolikums

Priekšsēdētāja – Inita Neimane, Dobeles novada Izglītības pārvaldes Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra jaunatnes lietu speciāliste
Priekšsēdētājas vietniece – Aija Zemesarāja, Dobeles novada Bāriņtiesas locekle
Komisijas locekļi:
Sanita Olševska, Dobeles novada domes deputāte;
Evita Evardsone, Dobeles novada Izglītības pārvaldes juriskonsulte;
Raita Buivide, Dobeles 1. vidusskolas direktores vietniece ar deleģētiem sociālā pedagoga pienākumiem;
Andis Lukša, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks;
Daiga Freidenfelde, Tērvetes novada Sociālā dienesta vadītāja;
Agnija Ozoliņa, sociālais pedagogs.

 

Dobeles novada pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija    Nolikums

Priekšsēdētājs: Gunārs Kurlovičs, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Priekšsēdētāja vietnieks: Edgars Laimiņš, Dobeles novada domes deputāts
Komisijas locekļi:
Anita Veltensone, Dobeles novada pašvaldības juriste;
Dainis Rags, Dobeles rajona Bikstu pagasta zemnieku saimniecības "ZIEDIŅI" īpašnieks;
Māris Feldmanis, Dobeles novada domes deputāts;
Sandra Lasmane, Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja;
Aija Jostsone, SIA "Milur" sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra "Auce" direktore.

 

Dobeles novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija  Nolikums

Priekšsēdētājs: Gunārs Kurlovičs, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Priekšsēdētāja vietnieks: Edgars Laimiņš, Dobeles novada domes deputāts
Komisijas locekļi:
Anita Veltensone, Dobeles novada pašvaldības juriste;
Andrejs Spridzāns, Dobeles novada domes deputāts;
Andra Šafare, Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste.

 

Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu komisija  Nolikums

Priekšsēdētājs: Gunārs Kurlovičs, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Priekšsēdētāja vietnieks: Edgars Laimiņš, Dobeles novada domes deputāts
Komisijas locekļi:
Austra Apsīte, Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja vietniece;
Anita Veltensone, Dobeles novada pašvaldības juriste;
Andrejs Spridzāns, Dobeles novada domes deputāts;
Zaiga Judeiķe-Ose, SIA "Zaiga Vet" valdes priekšsēdētāja;
Sandra Lasmane  – Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja;
Jānis Kukša – Dobeles novada pašvaldības būvvaldes vadītājs.

 

Dobeles novada pašvaldības Iepirkuma komisija  Nolikums

Priekšsēdētājs: Māra Grava, konsultante-iepirkumu speciāliste
Priekšsēdētāja vietnieks: Līga Īle, Attīstības un plānošanas nodaļas iepirkumu speciāliste
Komisijas locekļi:
Ingrida Kalve, iepirkumu speciāliste;
Aiva Pole-Grinšpone, Dobeles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste;
Zane Peļņa, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja;
Ilze Abramoviča, Izglītības pārvaldes finansiste;
Eva Namsone, Būvvaldes būvinspektore.

 

Dobeles novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas komisija     Nolikums

Priekšsēdētājs: Ivars Gorskis, Dobeles novada domes priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja vietnieks: Gints Kaminskis, Dobeles novada domes deputāts 
Komisijas locekļi:
Dace Reinika, Dobeles novada domes deputāte;
Andrejs Spridzāns, Dobeles novada domes deputāts;
Sanita Olševska, Dobeles novada domes deputāte;
Viesturs Reinfelds, Dobeles novada domes deputāts;
Baiba Benita Opmane, Dobeles novada Pašvaldības administrācijas Administratīvās nodaļas vadītāja;
Brigita Tivča, Dobeles pieaugušo un izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra direktore;
 

 

Dobeles novada pašvaldības Līdzfinansējuma piešķiršanas pagalmu labiekārtošanai komisija     Nolikums 

Priekšsēdētājs: Agris Vilks, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors;
Priekšsēdētāja vietnieks: Elvija Namsone, Dobeles novada pašvaldības administrācijas Komunālās nodaļas komunālinženiere;
Komisijas locekļi:
Kristīne Briede, domes deputāte;
Ģirts Ante, domes deputāts;
Jānis Audzēvičs, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dobeles namsaimnieks” valdes loceklis.

 

Dobeles novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisija     Nolikums 

Priekšsēdētājs: Guntis Safranovičs, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Priekšsēdētāja vietnieks: Inita Neimane, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra jaunatnes lietu speciāliste;
Komisijas locekļi:
Anita Celmiņa, Dobeles novada Izglītības pārvaldes metodiķe;
Nadežda Čerpaka, Dobeles novada Kultūras pārvaldes vadītāja;
Rudīte Dude, Augstkalnes pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā;
Lauma Freiberga, Dobeles jauniešu domes pārstāve;
Vija Kurpniece, Auces pilsētas pārvaldes jaunatnes darbiniece;
Eduards Liepiņš – Melnis, Biedrības “Jauniešu māja Jumis” pārstāvis;
Monta Mantrova, Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra uzņēmējdarbības konsultante;
Sandra Rikuna, Biedrības “Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs “Saspraude”” valdes priekšsēdētāja;
Linda Karloviča, Dobeles novada Sporta pārvaldes vadītāja.

 

Dobeles novada pašvaldības Koku ciršanas komisija     Nolikums

Priekšsēdētājs: Jānis Kukša, Dobeles novada būvvaldes vadītājs;
Priekšsēdētāja vietnieks: Guntis Šēfers, Auces pilsētas pārvaldes vadītāja vietnieks;
Komisijas locekļi:
Rūta Kricka, Dobeles novada būvvaldes vides dizainere;
Raimonds Sīpols, Dobeles novada Jaunbērzes pagasta pārvaldes vadītājs;
Agnis Leilands, Valsts meža dienesta, Zemgales virsmežniecības Dobeles mežniecības mežzinis.

 

Dobeles novada dzīvokļu komisija    Nolikums

Priekšsēdētājs: Guntis Safranovičs, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Priekšsēdētāja vietnieks: Solvita Vilčinska, SIA “Auces komunālie pakalpojumi” valdes priekšsēdētāja
Komisijas locekļi:
Sandra Skrastiņa, SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzine;
Māris Berlands, Tērvetes pagasta pārvaldes vadītājs;
Baiba Deimanta, SIA “Dobeles namsaimnieks” norēķinu administratore;
Inga Lukošus, Nekustamo īpašumu nodaļas speciāliste;
Līga Stepiņa, Dobeles novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece.

 

Satiksmes drošības komisija     Nolikums

Priekšsēdētājs: Aldis Lerhs, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks teritoriālās pārvaldības jautājumos
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Dainis Sirsonis, Dobeles novada pašvaldības administrācijas Komunālās nodaļas vadītājs 
Komisijas locekļi:
Arnis Paegle, Valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts ceļi’’ Dobeles nodaļas vadītājs;
Jānis Fecers, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieks;
Lūcija Ozola, Dobeles novada pašvaldības Komunālās nodaļas komunālinženiere.

 

Medību koordinācijas komisija     Nolikums 

Priekšsēdētājs: Aldis Lerhs, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks teritoriālās pārvaldības jautājumos
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Guntis Šēfers, biedrības “Latvijas mednieku savienība” pārstāvis
Komisijas locekļi:
Māris Vilsons, Zemgales virsmežniecības Dobeles mežniecības vecākais mežzinis;
Mārtiņš Ailts, biedrības “Latvijas zemnieku federācija” pārstāvis;
Sandris Upenieks, biedrības “Latvijas meža īpašnieku biedrība” pārstāvis;
Ģirts Fišers, Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālā lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vecākais inspektors.

 

Dobeles novada pašvaldības Finansiālā atbalsta piešķiršanas sporta projektiem komisija Nolikums

Priekšsēdētājs: Edgars Gaigalis, Dobeles novada domes deputāts
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Sintija Liekniņa, Dobeles novada domes deputāte
Komisijas locekļi:
Linda Karloviča, Dobeles novada domes deputāte, Dobeles novada Sporta  pārvaldes vadītāja;
Kristīne Ūdre, Dobeles novada pašvaldības administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja;
Guntis Strazdiņš, Dobeles novada Sporta pārvaldes sporta metodiķis.

 

Dobeles novada pašvaldības Finansiālā atbalsta piešķiršanas kultūras projektiem komisija Nolikums

Priekšsēdētājs: Dace Reinika, Dobeles novada domes deputāte
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Ģirts Ante, Dobeles novada domes deputāts
Komisijas locekļi:
Nadežda Čerpaka, Dobeles novada Kultūras  pārvaldes vadītāja;
Baiba Golubeva, Dobeles Novadpētniecības muzeja direktores vietniece;
Zane Peļņa, Dobeles novada pašvaldības administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja.

 

Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projektu fonda finansiālā atbalsta piešķiršanas komisija  Nolikums

Priekšsēdētājs: Viesturs Reinfelds, Dobeles novada domes deputāts
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Sarmīte Dude, Dobeles novada domes deputāte
Komisijas locekļi:
Līga Liepiņa, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra  direktore;
Anita Celmiņa, Dobeles novada Izglītības pārvaldes metodiķe;
Kristīne Pakule, Dobeles Valsts ģimnāzijas direktores vietniece izglītības jomā.

 

Dobeles novada pašvaldības finansiālā atbalsta piešķiršanas nevalstiskajām organizācijām komisija   Nolikums

Priekšsēdētājs: Ivars Gorskis, Dobeles novada domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Guntis Safranovičs, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
Komisijas locekļi:
Edgars Laimiņš, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
Indra Špela, Dobeles novada domes deputāte;
Agris Vilks, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors;
Jolanta Kalniņa, Dobeles novada pašvaldības administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja;
Aiva Pole - Grinšpone, Dobeles novada pašvaldības administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja.

 

Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas komisija     Nolikums

Priekšsēdētājs: Ivars Gorskis – Dobeles novada domes priekšsēdētājs;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Aldis Lerhs – Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks;
Komisijas locekļi:
Zane Peļņa – Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja p.i.; 
Jolanta Kalniņa – Dobeles novada pašvaldības administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja;
Aiva Pole - Grinšpone – Dobeles novada pašvaldības administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja.

 

Dobeles novada pašvaldības Vidi degradējošu būvju komisijas        Nolikums

Priekšsēdētājs: Dobeles novada pašvaldības Būvvaldes būvinspektore Eva Namsone;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Dobeles novada pašvaldības Būvvaldes nodaļas vadītāja vietniece Linda Mierlauka
Komisijas loceklis-sekretārs: Dobeles novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītāja Elvija Namsone;
Komisijas locekļi:
Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Edgars Laimiņš;
Dobeles novada pašvaldības Būvvaldes būvinspektors Alberts Litvins;
Dobeles novada pašvaldības Būvvaldes būvinspektors Dainis Sirsonis;
Dobeles novada pašvaldības Izpilddirektora vietnieks Aldis Lerhs.

 

Dobeles novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisijas nolikums    Nolikums

Komisijas priekšsēdētājs: pašvaldības izpilddirektors Agris Vilks.
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos Gunārs Kurlovičs.

Komisijas locekļi:

Juridiskās nodaļas juriste Jana Rapša
Izglītības pārvaldes vadītāja Aija Didrihsone
Personāla nodaļas vadītāja Inita Nagliņa

 

KOMISIJAS (līdz 01.07.2021.)

Dobeles novada pašvaldības zemes ierīcības komisija  Nolikums

Priekšsēdētājs: Gunārs Kurlovičs, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Komisijas locekļi:
Aldis Cīrulis, Dobeles novada domes deputāts;
Austra Apsīte, Dobeles novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja;
Jānis Kukša, Dobeles novada pašvaldības Būvvaldes vadītājs;
Lūcija Nartiša, Dobeles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste;
Benita Circene, Dobeles novada pašvaldības zemes ierīcības inženiere;
Sandra Lasmane, Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja.

 

Pašvaldības līdzfinansējuma nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai piešķiršanas komisija  Nolikums

Priekšsēdētājs: Agris Vilks, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Viesturs Reinfelds, Dobeles novada domes deputāts
Komisijas locekļi:
Elvija Namsone, Komunālās nodaļas komunālinženiere;
Jānis Jakštis, SIA „DOBELES ŪDENS“ tehniskās daļas vadītājs;
Arnis Pumpurs, SIA "Auces komunālie pakalpojumi" ūdensapgādes un siltumapgādes nozares vadītājs;
Māris Feldmanis, Dobeles novada domes deputāts;
Raimonds Bērmanis, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra filiāles Meža konsultāciju pakalpojumu centrs direktors.