?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Koncerttērpi korim Vizma

Projekts: „Zemgales reģionālās Lauksaimniecības pārvaldes Lauku atbalsta dienesta projekts „Koncerttērpi korim Vizma " Nr. 16-06-AL30-A019.2202-00005  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. -2020. gadam apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"” ietvaros.

Mērķis:  Kora vizuālā tēla uzlabošana koncertos un kora pasākumos Dobeles novadā un Latvijā.

Īstenojamās aktivitātes: Koncerttērpu – žakešu un blūžu  izgatavošana

Sasniedzamie rezultāti: Dobeles kultūras nama kora "Vizma" 35 dziedātājas saņems jaunas koncerttērpa žaketes un blūzes.

Kopējās izmaksas: 4112.50 EUR.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums: 3701.25 EUR

Līdzfinansējums: 411.25 EUR Dobeles novada kultūras un sporta pārvalde

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada oktobris – 2017.gada septembris

Projekta vadītāja:Ināra Tumaščika
Kontaktinformācija: e-pasts: inara.tumascika@inbox.lv, telefons 29182006
Projekta koordinators: Vizma Zandersone
Kontaktinformācija:telefons 2950414