?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Krimūnu brīvdabas estrādes pārbūve

  

Projekts: “Kvalitatīvu kultūras pakalpojumu nodrošināšana Dobeles novada Krimūnu pagasta iedzīvotājiem” (Nr.16-06-AL30-A019.2201-000003)

Darbības programma: ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas attīstības stratēģiju” aktivitāte 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Mērķis: Izbūvēt jumta konstrukciju uz esošiem estrādes pamatiem, radot kvalitatīvu kultūras pakalpojumu pieejamību Dobeles novada Krimūnu pagasta iedzīvotājiem. Estrādes izbūve nodrošinās sakoptu un kvalitatīvu telpu kultūras pasākumiem, veicinās sabiedriskās dzīves aktivitātes dažādošanu un atpūtas pasākumu pakalpojuma pieejamību.

Projekta ietvaros izbūvējot jumta konstrukciju, ir nodrošinātas apskaņošanas un apgaismošanas iekārtu izvietošanas iespējas zem jumta seguma, tādā veidā pasargājot kultūras namam pieejamo aparatūru no lietus un citiem nelabvēlīgiem faktoriem. Risinot jumta izbūvi, papildus ir izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, veicinot lietus ūdens novadīšanu no estrādes pamatiem, kas nodrošinās estrādes ilgtspēju.

Kopējās izmaksas (ar PVN): 134 333,05 EUR, t. sk.,
Būvprojekta izstrāde 10 103,50 EUR;
Būvdarbi 117 937,55 EUR;
Būvuzraudzība 3 267,00 EUR;
Autoruzraudzība 3 025,00 EUR.

ELFLA finansējums: 45 000,00 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums: 89 333,05 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 30. maijs – 2017. gada 7. novembris

Projekta vadītāja: Kristīne Ūdre

Kontaktinformācija: tālr. 63700126, 22003609, e-pasts: kristine.udre@dobele.lv