?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Lielauces pansija

Lielauces pansija

Lielauces pansija ir Dobeles novada pašvaldības Dobeles novada Sociālā dienesta struktūrvienība.

Adrese: Ezerkrasti-1, Lielauces pagasts, Dobeles novads, LV-3723

Darba laiks:
Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās: 8.00-12.00, 13.00-17.00
Trešdienās:  8.00-12.00, 13.00-18.00
Piektdienās: 8.00-12.00, 13.00-16.00

Vadītāja/sociālā darbiniece: Inese Valante
Tālr. 29331374, e-pasts: inese.valante@dobele.lv

Pieņemšanas laiks iepriekš saskaņojot:
Pirmdienās 8.30 – 12.00, 13.00 - 16.30
Trešdienās 8.30 - 12.00, 13.00 - 17.30

Sociālā aprūpētāja un aprūpētājas
Tālr. 29219278

Lielauces pansijā sniedz sociālos pakalpojumus pensijas vecuma personām vai pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Lielauces pansijas pakalpojuma mērķis:

ir nodrošināt mājokli ar individuālām istabām pensijas vecuma personām vai pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi, vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ.

Pansijā ir nodrošināta diennakts uzraudzība, atbalsts pašaprūpes veikšanā, nepieciešamības gadījumā - atbalsts sociālo problēmu risināšanā, kā arī piedāvātas aktivitātes brīvā laika pavadīšanas iespējām, saglabājot patstāvīgas dzīves principus.

Pakalpojuma piešķiršanas kārtība:

Pakalpojums tiek piešķirts atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma  personai vai personai ar funkcionāliem traucējumiem, kurai nav apgādnieku, vai kuras apgādnieki nespēj nodrošināt  personas iespējas dzīvot patstāvīgi un aprūpēt sevi.

Pakalpojuma pieprasīšanai persona vai tās likumiskais pārstāvis Dobeles novada pašvaldības Dobeles novada Sociālajā dienestā iesniedz:

  • iesniegumu;
  • ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un par Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību;
  • psihiatra atzinumu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par speciālo (psihiatrisko) kontrindikāciju neesamību.