?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Maksājumu iekasēšana par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Dobeles novada Dobeles pilsētas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Dobeles novada Auces pilsētas VPVKAC, Jelgavas ielā 1, Aucē, Dobeles novadā

Dobeles novada Tērvetes pagasta VPVKAC, “Zelmeņos”, Zelmeņos, Tērvetes pag., Dobeles novadā

Tai skaitā pagastos

Annenieku pagasta pārvaldē, Skolas ielā 2, Kaķeniekos, Annenieku pag., Dobeles nov.
Augstkalnes pagasta pārvaldē, “Virsaišos”, Augstkalnē, Augstkalnes pag., Dobeles nov.
Auru pagasta pārvaldē, Skolas ielā 8, Auros, Auru pag., Dobeles nov.
Bēnes pagasta pārvaldē, Centrālajā laukumā 3, Bēnē, Bēnes pag., Dobeles nov.
Bērzes pagasta pārvaldē, Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes pag., Dobeles nov.
Bikstu pagasta pārvaldē, “Liepziedos”, Bikstos, Bikstu pag., Dobeles nov.
Bukaišu klientu apkalpošanas punktā, “Rotās”, Bukaišos, Bukaišu pag., Dobeles nov.
Dobeles pagasta pārvaldē, “Gaismiņās”, Aizstrautniekos, Dobeles pag., Dobeles nov.
Īles klientu apkalpošanas punktā, “Mālniekos”, Īlē, Īles pag., Dobeles nov.
Jaunbērzes pagasta pārvaldē, Ceriņu ielā 2, Jaunbērzē, Jaunbērzes pag., Dobeles nov.
Krimūnu pagasta pārvaldē, “Krimūnu skolā”, Krimūnās, Krimūnu pag., Dobeles nov.
Lielauces pagasta pārvaldē, “Ezerkrastos”, Lielaucē, Lielauces pag., Dobeles nov.,
Naudītes klientu apkalpošanas punktā, “Naudītes skolā”, Naudītē, Naudītes pag., Dobeles nov.
Penkules pagasta pārvaldē, “Vecajā skolā”, Penkulē, Penkules pag., Dobeles nov.
Ukru klientu apkalpošanas punktā, “Stariņos”, Ukros, Ukru pag., Dobeles nov.
Zebrenes klientu apkalpošanas punktā, “Upītēs”, Zebrenē, Zebrenes pag., Dobeles nov.

Elektroniski
Izmantojot kredītiestāžu pakalpojumus
Nepieciešamie dokumenti
1. Uzrāda oriģinālu
1. Maksājuma dokuments (kvīts, rēķins, izziņa)
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Samaksāt maksājumu novada pašvaldības kasē Brīvības ielā 15, Dobelē vai pagastu pārvaldēs

2.

Izmantot bankas pakalpojumus:
AS SEB banka konta Nr. LV94 UNLA 0050 0142 6718 0
AS Swedbanka konta Nr. LV28 HABA 0001 4020 5042 7
AS Swedbanka nekustamā īpašuma nodokļa nomaksai konta Nr. LV90 HABA 0551 0276 4659 8
AS Swedbanka komunālo pakalpojumu nomaksai konta Nr. LV16 HABA 0551 0276 4657 2
AS Citadele banka konta Nr. LV51 PARX 0012 4775 9000 1

 

3.

Samaksāt maksājumu MAXIMA LATVIJA SIA veikalu kasēs

Pakalpojuma maksa
EUR
Bez maksas
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Saskaņā ar maksājuma dokumentu

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63707269
E-pasts