?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Miršanas reģistrācija

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Dobeles novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā:

Edgara Francmaņa ielā 6, Dobelē, Dobeles novadā - pirmdienās no plkst. 9:00 - 14:00, otrdienās no plkst. 9:00 - 17:00, trešdienās no plkst. 9:00 - 17:00, ceturtdienās no plkst. 9:00 - 17:00 , piektdienās no plkst. 9:00 - 12:00.
Pusdienlaiks no 12.00 līdz 13.00.

Jelgavas ielā 1, Aucē, Dobeles novadā – pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot uz tālr. 26609143.

Tai skaitā pagastos

Nav pieejams

Pa pastu

Nav pieejams

Elektroniski
Nav pieejams
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Nav nepieciešama

Nepieciešamie dokumenti
1. Uzrādāms oriģināls
1. Par miršanas faktu paziņojušās personas personu apliecinošu dokuments
2. Oriģināls
1. Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota medicīnas apliecība par nāves cēloni, vai tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu, vai personas izsludināšanu par mirušu.
2. Mirušās personas personu apliecinošs dokuments
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Laulātais, cits ģimenes loceklis vai cita persona, kurai kļuvis zināms par personas miršanas faktu, paziņo dzimtsarakstu iestādei ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.

2.

Paziņojuma saņemšanas dienā paziņotāja klātbūtnē tiek reģistrēts personas miršanas fakts un izsniegta miršanas apliecība.

Pakalpojuma maksa
EUR
bezmaksas
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Paziņojuma saņemšanas dienā.

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63722122, 26519538, 26609143, 63722050