?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Naudītes klientu apkalpošanas punkts

Klientu apkalpošanas punkts

Adrese: "Naudītes skola", Naudīte, Naudītes pagasts, Dobeles novads, LV – 3724
Tālr./ fakss: 637 29067
E - pasts: naudite@dobele.lv

Darba laiks: 
Pirmdien      8.00 - 17.00
Otrdien        8.00 - 17.00
Trešdien      8.00 - 18.00
Ceturtdien   8.00 - 17.00
Piektdien     8.00 - 16.00

Pusdienas pārtraukums 12.00 - 13.00

Ieņemamais amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

Pieņem apmeklētājus

Pagasta pārvaldes
vadītāja 

Ērika Karro

29256983

Ceturtdien 10.00 - 12.00

Sekretāre

Sniedze Oļehnoviča

63729067

 

Sociālā darbiniece
(sociālā palīdzība)

 Elita Krauze

63729078, 25495418

Otrdien 8.30 - 12.00

Sociālā darbiniece
(sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem)

Inese Vaidzirde

63781196;
25495417

Pēc pieraksta

Bibliotēkas vadītāja

Olga Kursiša

25488424

Otrdien – ceturtdien 8.00 - 16.00;
piektdien 8.00 - 13.00
Pusdienlaiks 12.00 - 13.00

Bāriņtiesas locekle

 

 

Bāriņtiesas pieņemšanas laiki

Kultūras darba organizatore

 Kristīne Girgensone

25488439

 

 

Vispārīga informācija

Platība

89,80 km²

Iedzīvotāju skaits

738 (pēc PMLP datiem uz 01.01.2021.)

Lielākās apdzīvotās vietas

Naudīte, Apgulde, Līdumi

 

Naudītes pagasts atrodas Dobeles novada centrālajā daļā ar plašiem mežu masīviem un Austrumkursas augstienes veidotiem pauguriem.
Pagasta teritoriju šķērso Sesavas un Jugliņas upe. Aizdambējot Sesavas upi, Naudītes ciematā izveidota mākslīgā ūdenskrātuve (22 ha). Pagasta teritorijā atrodas Apguldes ezers. Tā platība ir 39,3 ha.

Naudītes pagasta kopējā platība ir 89,7 km², tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme - 43,6 km² (aramzeme 39,7 km²); meži - 35.5 km²; ūdeņi - 1,4 km²; purvi - 1,2 km²; citas zemes - 12.3 km².

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs: latvieši - 82 %; cittautieši - 18 % (baltkrievi - 6 %, krievi - 4 %, ukraiņi - 3 %, poļi - 1 %, lietuvieši - 2 %, citi - 2%).
Vidējais iedzīvotāju blīvums - 8.72 cilvēki/km².
Ekonomiskais blīvums - 17.96 cilvēki/km².
Pagastā ir sekojoši ciemi: Naudīte (321 iedzīvotājs) un Apgulde (156).