?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Neformālā izglītība un brīvā laika pavadīšanas iespējas Auces pilsētā un apkārtējos pagastos

Projekta īstenotājs: Dobeles novada pašvaldība

Projekta mērķis: Veicināt dialogu starp Auces pilsētas un tās apkārtējo pagastu jauniešiem un lēmuma pieņēmējiem par neformālās izglītības un kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējām.

Projekta finansējums: 6 614,00 euro (100% apmērā tiek finansēts no ES budžeta)

Programma: Erasmus+ “Jaunatnes dialogs”

Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada 1. augusts - 2022. gada 30. septembris

Projekta kontaktpersona: Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs Ilmārs Matvejs, mob.t. 28351132, e-pasts: ilmars.matvejs@dobele.lv
 

Publicitāte

 
Projekts “Neformālā izglītība un brīvā laika pavadīšanas iespējas Auces pilsētā un apkārtējos pagastos” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī  publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
 

https://www.auce.lv/pasvaldiba/projekti/aktualie-projekti/neformala-izglitiba-un-briva-laika-pavad/neformala-izglitiba-un-briva-laika-pavad0/