?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Nodarbinātība

Pašnodarbinātie Ukrainas civiliedzīvotāji var saņemt NVA pašnodarbinātības uzsākšanas pabalstu

Saskaņā ar grozījumiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā pašnodarbinātajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri pēc 2022. gada 24. februāra normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrējušies Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodokļu maksātāju reģistrā kā pašnodarbinātās personas, ir tiesības Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) pieprasīt vienreizēju pabalstu pašnodarbinātības uzsākšanai. Pabalsts tiek izmaksāts vienas minimālās mēneša darba algas apmērā – 500 eiro. To nosaka Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 7.panta   14.daļa.

Lai saņemtu pabalstu, pašnodarbinātajam Ukrainas civiliedzīvotājam viena mēneša laikā no reģistrācijas dienas VID ir jāiesniedz NVA iesniegums par pabalsta piešķiršanu. Ja Ukrainas civiliedzīvotājs kā pašnodarbinātā persona ir reģistrējies VID pirms Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 7. panta 14. daļas stāšanās spēkā (pirms 2022. gada 24.septembra), tad iesniegums par pabalsta piešķiršanu NVA ir jāiesniedz viena mēneša laikā no grozījumu spēkā stāšanās dienas (no 2022. gada 24.septembra līdz 2022.gada 23.oktobrim (ieskaitot)).

Pašnodarbinātības uzsākšanas pabalstu nepiešķir tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri iepriekš jau ir saņēmuši NVA nodarbinātības uzsākšanas pabalstu. Ja Ukrainas civiliedzīvotājam vienlaikus ir tiesības pretendēt gan uz nodarbinātības uzsākšanas pabalstu, gan uz pašnodarbinātības uzsākšanas pabalstu, viņš var saņemt tikai vienu no šiem pabalstiem.

Pašnodarbinātības uzsākšanas pabalsts netiek ņemts vērā, nosakot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamos ienākumus no saimnieciskās darbības un aprēķinot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu.

Līdzekļi pašnodarbinātības uzsākšanas pabalsta izmaksai Ukrainas civiliedzīvotājiem ir piešķirti no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

Detalizētāka informācija par pašnodarbinātības uzsākšanas pabalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem pieejama NVA vietnē: https://www.nva.gov.lv/lv/nodarbinatibas-vai-pasnodarbinatibas-uzsaksanas-pabalsts


 

 Aktuāli darba piedāvājumi Latvijā

Aktuāli darba piedāvājumi Dobeles novadā

Актуальні пропозиції роботи в Латвії

Актуальні пропозиції роботи в Добельському районі 

Ja piedāvājat Ukrainas bēgļu nodarbinātības iespējas, gaidīsim Jūsu ziņu!

Dobeles novada pašvaldība aicina Dobeles un Dobeles novada uzņēmējus, kuri ir gatavi nodrošināt ar darbavietām Ukrainas bēgļus, darīt to zināmu pašvaldībai:


Latvijas valsts nodrošina iespēju strādāt Latvijā Ukrainas pilsoņiem, kuri izceļo no Ukrainas kara dēļ.

Vakances NVA darba devēji var pieteikt:
- reģistrējot patstāvīgi NVA CV un vakanču portālā (https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/) vai
- jebkurā NVA filiālē vai klientu apkalpošanas centrā.

Visas pieteiktās vakances būs pieejamas vienuviet NVA CV un vakanču portālā, visu vakanču informāciju izmantos NVA darbinieki, kuri  konsultēs Ukrainas kara bēgļus, kā arī varēs izmantot tie, kuri sniegs atbalstu Ukrainas kara bēgļiem darba meklējumos Latvijā (vakances portālā pieejamas latviešu valodā).

Nodarbinot Ukrainas kara bēgļus, darba devējiem jāņem vērā:

  • Ukrainas kara bēgļi darba attiecības var uzsākt tikai tad, kad būs saņēmuši ilgtermiņa vīzu ar tiesībām uz nodarbinātību bez ierobežojumiem uz laiku līdz vienam gadam. (Ilgtermiņa vīzu ar tiesībām uz nodarbinātību izsniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts robežsardze vai Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs).
  • Ukrainas kara bēgļus var nodarbināt bez valsts valodas zināšanām, ja tas netraucē darba pienākumu pildīšanu.
  • Nav attiecināma normatīvo aktu par ārzemnieku nodarbināšanu prasība vakanci reģistrēt NVA un nodrošināt darba samaksu, kas nav mazāka par vidējo bruto darba samaksu Latvijā iepriekšējā gadā.

Detalizētāka informācija pieejama NVA mājaslapā ŠEIT.