?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

NVO ziņas

26.09.2022.

 Dobeles novada pašvaldības Nevalstisko organizāciju atbalsta piešķiršanas komisija aicina iesniegt pieteikumus nevalstisko organizāciju - biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju - darbības atbalstam.

Pieteikumi pašvaldības finansējuma saņemšanai 2023.gadam jāiesniedz līdz šī gada 30.oktobrim.

 

Pieteikums iesniedzams:

 • papīra formātā klātienē kādā no Dobeles novada valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem (turpmāk – VPVKAC):

- Dobeles pilsētas VPVKAC Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā;

- Auces pilsētas VPVKAC Jelgavas ielā 1, Aucē, Dobeles novadā;

- Tērvetes pagasta VPVKAC “Zelmeņos”, Tērvetes pagastā, Dobeles novadā.

 • papīra formātā, nosūtot pa pastu, adrese: Dobeles pilsētas VPVKAC, Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV -3701. Datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par pieteikumu iesniegšanas datumu.
 • elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz Pašvaldības elektroniskā pasta adresi apic@dobele.lv. Dokuments jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma noteikumiem.

 

Uz pašvaldības finansējuma saņemšanu var pretendēt NVO, kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Dobeles novada administratīvajā teritorijā vai kuras aktivitāšu īstenošana tiek realizēta Dobeles novada administratīvajā teritorijā.

Kārtību, kādā Dobeles novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu NVO darbības atbalstam, nosaka pašvaldības 2022. gada 9.marta noteikumi ”Kārtība, kādā Dobeles novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu nevalstiskajām organizācijām”. Noteikumi skatāmi šeit

NVO pieteikums finansējuma saņemšanai pieejams šeit

 

06.06.2022.

Latvijas Neredzīgo sporta savienības pārstāvji viesojas Dobelē.

  Redzes invaliditāte ir viena no smagākām invaliditātes formām, jo būtiski traucēta spēja orientēties, iekļauties sabiedrībā, strādāt algotu darbu un veikt citas parastam cilvēka pašsaprotamas lietas. Latvijas Neredzīgo sporta savienība (LNSS) ir organizācija kura regulāri rīko sporta aktivitātes, sacensības un veic darbu lai integrētu sabiedrībā cilvēkus ar redzes traucējumiem. Neskatoties uz sacensību organizatoru pūlēm organizācija ik gadu zaudē  sacensību apmeklētājus, galvenie iemesli tam ir redzes invalīdu vecums un tas ka ārpus Liepājas, Cēsīm un Rīgas tie ir neaktīvi un rīkotos pasākumus neapmeklē. Pēdējo gadu laikā sadarbība ar Latvijas reģionālajām pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, kuras darbojas cilvēku ar invaliditāti jomā ir bijusi neliela.

Tieši tāpēc 20.maija rītā mēs astoņi Latvijas Neredzīgo sporta savienības brīvprātīgie un organizācijas valdes pārstāvji Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstītā projekta ietvaros devāmies ceļā uz Ceriņu pilsētu Dobeli. Lai gan laiks no rīta kad izbraucām nesolijās būt saulains, dažbrīd lija lietus un satiksmes dēļ iekļuvām sastrēgumos precīzi 10.00 nonācām Dobelē. Kā atzina LNSS valdes pārstāvji Dobele bija viena no draudzīgākajām pilsētām, kurā viesojāmies ar prezentāciju.

Liels prieks LNSS komandai bija par Dobeles novada pašvaldības darbinieku atsaucību, jo bez tās nebūtu iespējams semināru aizvadīt tik patīkama gaisotnē. Prieks ka semināra apmeklētāju vidū bija gan sociālā dienesta darbinieki, gan vietējo organizāciju pārstāvji un Dobeles novada domes pārstāvis.

Apmeklētāji izrādīja interesi par pielāgotajiem sporta veidiem un vieglatlētikas disciplīnām, jo tieši vieglatlētikā arī trenējas LNSS sportists Emīls Dzilna, kurš ir dobelnieks.

Tas ir viens no labajiem piemēriem, ka arī cilvēki ar redzes invaliditāti Latvijas reģionos gūst vērā ņemamus rezultātus un startē arī ārzemēs.

Kā atzīmēja LNSS sportists Gints Blumbergs, cilvēka dzīve jau nebeidzas arī pēc invaliditātes iegūšanas un redzes zaudēšanas, viss ir atkarīgs no motivācijas un vēlmes dzīvot aktīvu dzīvi.

Viena no lielākajām problēmam ir tā, ka jauniešiem trūkst intereses un informācijas, tie kuri ir beiguši skolas gaitas Rīgā Strazdumuižā izklīst pa Latviju un pēc tam nav iespējams tos atrast un iesaistīt pasākumos. Piebilst LNSS valdes loceklis Imants Elstiņš.

Dobeles Novada sociālā dienesta darbinieki atzina, ka problēma ir tā ka iestādes nedrīkst izpaust informāciju par klientiem un izmantot to pat labiem mērķiem, jo to aizliedz datu aizsardzības regula. Arī sociālā dienestā nav informācijas par cilvēkiem, ja vien tie nevēršas ar palīdzības lūgumiem.

LNSS ģenerālsekretārs un semināra lektors Artūrs Būda uzsvēra to, cik svarīgi ir savstarpēji komunicēt un būt informācijas apmaiņā. Ir prieks ka par organizācijas aktivitātēm un iespējām, izdodas uzrunāt arvien plašāku auditoriju Latvijas reģionos.

“Mēs aicinām pievienoties jaunus sportistus, aicinām pastāstīt par organizāciju un daudziem atklājam iepriekš neredzēto neredzīgo un vājredzīgo dzīves pusi – sportisko,” noslēdzot prezentāciju piebilst Indulis Bumbieris.

Latvijas Neredzīgo sporta savienība gaida ikvienu aktīvas sporta dzīves interesentu esam aktīvi, aizrautīgi un dedzam dzīvesprieka dzirksteli mūsu draugos visā Latvijā.

Noslēdzot šo dienu laiks bija uzlabojies un mājupceļā vēl varējām iepazīties ar pilsētas skaistākajam vietām un iegriezties arī Dobeles ceriņu dārzā, lai pastaigātos, iepazītu daudzveidīgās augu šķirnes un nogaršotu ceriņu saldējumu.

Lielu paldies LNSS valde saka Dobeles novada sociālā dienesta darbiniekiem par atsaucību un iespēju organizēt semināru iestādes telpās.

Latvijas Neredzīgo sporta savienības valdes loceklis
Projekta vadītājs
Indulis Bumbieris
indulis.bumbieris1980@gmail.com
https://lnsssports.lv/
https://m.facebook.com/LNSSSPORTS.LV/

Informatīvie semināri Latvijas reģionos tiek organizēti projekta “Biedrības Latvijas Neredzīgo sporta savienības darbības un kapacitātes stiprināšana” ietvaros, pateicoties finansējumam no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas, izmantojot Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumentus.

23.03.2022.

  Dobeles novada pašvaldības Nevalstisko organizāciju atbalsta piešķiršanas komisija aicina iesniegt pieteikumus nevalstisko organizāciju - biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju - darbības atbalstam.

Pieteikumi par šajā gadā plānoto projektu realizāciju jāiesniedz līdz 2022. gada 19.aprīlim:

 • papīra formātā klātienē kādā no Dobeles novada valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem (turpmāk – VPVKAC):

- Dobeles pilsētas VPVKAC Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā;

- Auces pilsētas VPVKAC Jelgavas ielā 1, Aucē, Dobeles novadā;

- Tērvetes pagasta VPVKAC “Zelmeņos”, Tērvetes pagastā, Dobeles novadā.

 • papīra formātā, nosūtot pa pastu, adrese: Dobeles pilsētas VPVKAC, Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV -3701. Datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par pieteikumu iesniegšanas datumu.
 • elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz Pašvaldības elektroniskā pasta adresi apic@dobele.lv. Dokuments jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma noteikumiem.

Uz pašvaldības finansējuma saņemšanu var pretendēt NVO, kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Dobeles novada administratīvajā teritorijā vai kuras aktivitāšu īstenošana tiek realizēta Dobeles novada administratīvajā teritorijā.

NVO pieteikumi pašvaldības finansējuma saņemšanai nākamajam gadam jāiesniedz līdz esošā kalendārā gada 30.oktobrim.

Iesniegtos pieteikumus (tostarp arī tos pieteikumus, kas iesniegti pašvaldībā līdz 2021.gada 31. decembrim) komisija līdz 2022.gada 15.maijam izvērtēs un pieņems lēmumu par to akceptēšanu vai noraidīšanu.

Kārtību, kādā Dobeles novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu NVO darbības atbalstam, nosaka pašvaldības 2022. gada 9.marta noteikumi ”Kārtība, kādā Dobeles novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu nevalstiskajām organizācijām”. Noteikumi skatāmi šeit

NVO pieteikums finansējuma saņemšanai pieejams šeit

02.08.2021.

„Nav viegli būt vēlētājam” jeb refleksijas par telefonakciju un virtuālu rīku, veltītu izglītošanai par pašvaldību vēlēšanām

Šā gada aprīlī vairāku pašvaldību (arī Auces, Dobeles un Tērvetes) mājaslapās parādījās aicinājumi vietējiem iedzīvotājiem izmantot iespēju bez maksas parunāt ar ekspertu akcijā „Ja ir VĒLĒŠANĀS, tad jāpiedalās VĒLĒŠANĀS”. Mūsu eksperts Arvīds Dravnieks no 1. aprīļa līdz pat vēlēšanu dienai, 5. jūnijam, telefoniski sniedza padomus, komentārus un skaidrojumus, kas bija aktuāli mūsu vēlētājiem Liepājā, Ventspilī, Dobelē un Kandavā (un attiecīgajos, arī jaunveidojamajos novados). Savas telefonsarunas eksperts konspektīvi piefiksēja Facebook grupā „Pašvaldību vēlēšanas”. 

Tāpat iedzīvotāji varēja izteikt savas ierosmes jaunajiem deputātiem ar virtuālā līdzdalības instrumenta "VĒLĒŠANOS KOKS" palīdzību. Ievietojot rīku „Vēlētāju vēlmju koks” (virtuāls rīks Padlet formātā, kurā katrs pašvaldības iedzīvotājs tika aicināts anonīmi veikt Twitter garuma ierakstu) pašvaldību mājaslapās, tika uzdoti trīs vienkārši jautājumi: Kāda ir lielākā PROBLĒMA, ko vajag atrisināt novadā? Kas ir PIRMAIS DARBS, kas jāpaveic jaunajiem deputātiem novadā? Kādu LABU ideju vajadzētu aizņemties no citiem NOVADIEM?

Par to, kādi bija aktivitāšu rezultāti un galvenie secinājumi, aicinām lasīt pilnu apskata versiju žurnāla "Jurista vārds" vietnē šeit.

Projekta īstenotāji pateicas visiem novadniekiem par interesi un dalību pilsoniskos procesos. 

Aktivitātes tika īstenotas ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. 

Informāciju sagatavoja:
Valters Kalvis Vitte,
"Dobeles Vācu kultūras biedrības" valdes loceklis
projekta "Demokrātisko kompetenču inkubators" koordinators
Tālrunis: 29 826 925
E-pasts: vkvitte@gmail.com
facebook/deutscheshausDobele
dki.verband.lv

 

06.04.2021.

Latvijas Vācu savienība aicina Dobeles novada iedzīvotājus būt pilsoniski aktīviem un piedalīties aktivitātē "Ja ir vēlēšanās, tad jāpiedalās vēlēšanās!"

Aktivitātes laikā, no 1. aprīļa līdz 5. jūnijam, būs iespēja zvanīt Latvijas vadošajam valststiesību un vēlēšanu procesa ekspertam Arvīdam Dravniekam un saņemt bezmaksas konsultācijas  par gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām.

Zvans ir bez maksas! Tālrunis diskusijai 27 341 918 darbosies no 1. aprīļa līdz 5. jūnijam, darba dienās, no plkst. 10.00–12.00.

Projekta ietvaros no 1. aprīļa ikviens tīmekļvietnē dki.verband.lv varēs atrast Dobeles novada "Vēlēšanos koku" un pēc izvēles veikt savu ierakstu. Saite uz  "Vēlēšanos koku"  http://dki.verband.lv/?page_id=217

Latvijas Vācu savienība kopš 2020. gada nogales ir uzsākusi īstenot trīs gadu projektu "Demokrātisko kompetenču inkubators. Projekta ietvaros aktivitātes tiek veiktas četrās pilsētās: Liepājā, Dobelē, Kandavā un Ventspilī.

Projektu "Demokrātisko kompetenču inkubators" finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds".

Projektu īsteno Latvijas Vācu savienība, Norvēģijas partneris: Fjellugla Kompetanse AS.

Informāciju sagatavoja:
Valters Kalvis Vitte,
"Dobeles Vācu kultūras biedrības" valdes loceklis
projekta "Demokrātisko kompetenču inkubators" koordinators
Tālrunis: 29 826 925
E-pasts: vkvitte@gmail.com
facebook/deutscheshausDobele
dki.verband.lv

 

24.03.2021.

Vismaz 45 Dobeles un Bauskas novadu mājsaimniecības saņems atbalstu dārza darbiem

Gandrīz divas reizes vairāk Latvijas mājsaimniecību šosezon saņems sēklas, stādus un dārza piederumus, lai varētu pašu spēkiem izaudzēt pārtiku savam saimes galdam. Tos izsniegs 20 bezpeļņas organizācijas, kuras šogad ir saņēmušas Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu. No tām divas organizācijas projektus īstenos Zemgalē, dārza darbos iesaistot vismaz 45 mājsaimniecības.

Noslēdzoties fonda projektu konkursam programmā “Pats savam SAIMES GALDAM”, atbalstu ieguva 20 bezpeļņas organizācijas. Tās 625 Latvijas mājsaimniecībām sniegs atspēriena punktu dārza darbu uzsākšanai. Pērn atbalstu saņēma 350 mājsaimniecības. Ļaužu interesi iesaistīties darbos organizācijas saista ar cilvēku vēlmi pārvarēt pandēmijas sekas – uzlabot ģimenes materiālo situāciju un veselību, aktīvi darbojoties svaigā gaisā.

Atbalstīto projektu vidū 7 tiks īstenoti Kurzemē, 5 - Vidzemē, 2 - Zemgalē, 5 - Latgalē un 1 projekts aptvers visu Latviju. Borisa un Ināras Teterevu fonds šiem darbiem piešķīris grantus vairāk nekā 35’000 eiro apmērā.

Zemgalē projektus īstenos “Pestīšanas armijas” Bauskas korpuss un Selekcionāra Pētera Upīša biedrība. Aicinām iepazīties ar atbalstīto ieceru apkopojumu: “2021. gadā atbalstītie projekti”.

Organizācijas sarūpēs sēklas, stādus un dārza kopšanas piederumus dārzu apstādīšanai. Ieplānotās aktivitātes dos gan materiālu atspaidu, gan iespēju apgūt jaunas iemaņas - dalībnieki saņems speciālistu un dārzkopības entuziastu padomus, lai izaudzētu pēc iespējas labāku ražu. Organizācijas atzīst, ka projektiem ir arī saliedējoša nozīme, jo darbos iesaistās arī dalībnieku atvases un līdzcilvēki. Turklāt daļu no izaudzētā daudzi šī gada projektu dalībnieki plāno dāvināt sociālajiem centriem, zupas virtuvēm vai tiem cilvēkiem, kuri paši nevar par sevi parūpēties. Tādējādi dalībniekiem būs iespēja kļūt par devējiem, nevis palīdzības lūdzējiem.

Visi dalībnieki saņems arī “Saimes galda rokasgrāmatu” – palīgu tiem, kas vēlas zināt, kā labāk saimniekot mazdārziņā. Rokasgrāmata veidota, ieklausoties Bulduru dārzkopības vidusskolas pasniedzējas Eleonoras Mārciņas padomos. Rokasgrāmata ir pieejama lejupielādei visiem interesentiem programmas vietnē www.saimesgaldam.lv.

2020. gadā programmas atbalstu ieguva 12 bezpeļņas organizācijas, projektos iesaistot vairāk nekā 350 mājsaimniecību un aptverot vairāk nekā 1’250 personas; lielā daļa – daudzbērnu ģimenes. Viena ģimene apsaimniekoja vidēji 400 kvadrātmetrus zemes. Visbiežāk ģimenes izvēlējās audzēt kartupeļus, burkānus, tomātus, sīpolus, bietes un gurķus. Aicinām iepazīties rezultātiem infografikā.

Programma “Pats savam saimes galdam” izveidota 2017. gadā kā turpinājums programmas “Maizes rieciens” (2013-2016) aktivitātei “Atbalsts līdzdarbībai” - projektos iesaistījās 2`500 cilvēki, kuri pašu spēkiem audzēja dārzeņus un augļus savas saimes galdam, vai guva papildu ienākumus ģimenes vajadzībām. Plašāk: www.saimesgaldam.lv

2021. gadā atbalstītie projekti Zemgalē

Noslēdzoties Borisa un Ināras Teterevu fonda projektu konkursam programmā “Pats savam SAIMES GALDAM”, atbalstu ieguva 20 bezpeļņas organizācijas, kuras dārzkopības darbos iesaistīs rosīgus savas apkaimes iedzīvotājus. No tām 2 organizācijas projektus īstenos Zemgalē.

“Pestīšanas armijas” Bauskas korpusa projektā darbosies 30 Bauskas novada mājsaimniecības - sociālā riska ģimenes un individuālas personas ar zemiem ienākumiem. Ar šī projekta palīdzību organizācija vēlas dot cilvēkiem iespēju pašiem izaudzēt dārzeņus un saknes, iestādīt augļu kociņus un ogulājus. Tas dotu papildinājumu ģimenes  budžetā: “Bieži šie cilvēki nespēj nopirkt vajadzīgās sēklas, stādus, augļu kociņus, ogulājus, palīgmateriālus. Tādēļ projekts būs viņiem labs atspaids. Mūsu mērķis - palīdzēt projekta dalībniekiem kļūt neatkarīgākiem no pabalstu sistēmas un, nākotnē, kļūt arī par devējiem.” Organizācija ir pārliecināta, ka ģimenēm ar bērniem tas būtu arī lietderīgi kopā pavadīts laiks un vecāku  tiešs  piemērs bērniem dzīves prasmju apguvē.

Selekcionāra Pētera Upīša biedrība palīdzēs 15 Dobeles un Bauskas novadu ģimenēm. Būtiski, ka dalībniekiem būs unikāla iespēja ražu izaudzēt Dārzkopības institūta un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Dobeles nodaļas konsultantu vadībā. Apgūstot zināšanas un prasmes, projekta dalībnieki nodrošinās savas ģimenes ar pašu izaudzētiem dārzeņiem, augļiem un ogām. Ilgtermiņa rezultātā tiks iekopti 15 mazdārziņi - iestādītas ilggadīgas kultūras, kā arī iekopta zeme dārzeņiem. Kopā darbojoties ar vecākiem, projektā iesaistīto ģimeņu bērniem tiks nodotas zināšanas par zemkopību, prasmes izaudzēto pareizi sagatavot un uzglabāt. Dalībnieki saņems arī recepšu grāmatu un izdales materiālus dārzkopībā.

Visus atbalstīto projektu aprakstus aicinām lasīt šeit: “2021. gadā atbalstītie projekti”.

Borisa un Ināras Teterevu fonds. Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu 2010. gadā nodibinātais ģimenes labdarības fonds atbalsta izcilas un sabiedrībai noderīgas iniciatīvas un veicina kultūras, mākslas un izglītības attīstību Latvijā un pasaulē.  Plašāka informācija: www.teterevufonds.lv.

Kontaktinformācija:
Diana Bogdanova,
Labdarības projektu vadītāja
26435463, diana.bogdanova@teterevufonds.lv

 

04.03.2021.

Kopš 2020. gada nogales Latvijas Vācu savienība ir uzsākusi īstenot trīs gadu projektu “Demokrātisko kompetenču inkubators”

Projekta aktivitātes plānotas četrās pilsētās: Liepājā, Dobelē, Kandavā un Ventspilī.

Projekta mērķis ir veicināt Kurzemes un Zemgales mazaizsargāto grupu pārstāvju pilsoniskās kompetences šādos jautājumos:

 • demokrātija/politika;
 • medijpratība;
 • tiesiskums;
 • valsts ekonomika.

Projekta rezultātā mazaizsargāto grupu pārstāvji radīs atbildes uz daudziem jautājumiem, piemēram:

 • Kāpēc labas idejas politikā netiek ātri īstenotas?
 • Vai tas, ko lasu portālos, ir atspoguļojums vai deformācija?
 • Kāds taustāms labums ir no Satversmes tiesas spriedumiem?
 • Cik tas maksātu, ja izpildītu priekšvēlēšanu solījumus palielināt pensijas un pabalstus?

Aicinām iedzīvotājus pieteikties dalībai aktivitātē “Pilsonisko kompetenču darītava”. Pieteikties var šeit> http://dki.verband.lv/?page_id=56

Vietu skaits ierobežots. Dalība bez maksas. Ar visiem apstiprinātajiem dalībniekiem sazināsies projekta komanda.

Projektu “Demokrātisko kompetenču inkubators” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Projektu īsteno Latvijas Vācu savienība un Norvēģijas partneris Fjellugla Kompetanse AS.

Dobelē projektu koordinē Latvijas Vācu savienības biedrorganizācija – biedrība “Dobeles Vācu kultūras biedrība”, projekta koordinators Valters Kalvis Vitte.

Informāciju sagatavoja:
Valters Kalvis Vitte, 
“Dobeles Vācu kultūras biedrība” valdes loceklis
Projekta “Demokrātisko kompetenču inkubators” koordinators
Tālrunis: 29826925
E-pasts: kulturverein.dobele@gmail.com
https://www.facebook.com/deutscheshausDobele
www.dki.verband.lv

 

31.07.2015.

Spēlēšanās prieks palīdz mācīties jebkurā vecumā

Biedrība „Dobeles mācību centrs" laikā no 2013.gada 1.augusta līdz 2015.gada 31.jūlijam piedalījās starptautiskā projektā „Aizraujošu apmācību metožu izstrāde sociāli mazaizsargātām cilvēku grupām" jeb angļu valodā „Creating Captivating Teaching Strategies for Vulnerable Learners" (Eiropas Savienības mūžizglītības programmas GRUNDTVIG apakšprogramma).
Projektā apvienojās partneri no deviņām valstīm: Beļģijas, Latvijas, Luksemburgas, Itālijas, Kipras, Polijas, Portugāles, Spānijas, Turcijas. Projektu koordinēja Luksemburgas senioru klubs „Club Senior Nordstad".

Galvenais projekta mērķis bija izstrādāt tādu apmācību metodiku, kas ir pielāgota sociāli mazaizsargāto grupu pieaugušajiem. Tie ir cilvēki, kuriem nav kvalifikācijas, ir fiziski traucējumi vai zemi ienākumi, ieslodzītie, migranti vai personas, kas ir bijušas spiestas mainīt savu ierasto dzīves vietu, neaktīvie un mazkustīgie pensionāri, u.c.

Projekta galvenās mērķa grupas ir sociāli mazaizsargāti apmācāmie un pasniedzēji, kas strādā ar šo grupu cilvēkiem.

Projekta laikā dalībnieki tikās piecās darba vizītēs - Luksemburgā, Latvijā, Kiprā, Itālijā un Spānijā. Tikšanās laikā katra partnervalsts prezentēja savā reģionā esošas apmācību problēmas apskatu. Pārējo projekta dalībnieku uzdevums bija izstrādāt problēmas risinājuma variantus un pielāgot izglītojošas spēles problēmas apskatā minētajām mērķa grupām.

Visi projekta dalībnieki uzskata, ka mācību spēles (simulācijas spēles, lomu spēles, problēmu risināšanas spēles, joki, stratēģiskas puzles, sociālās apzināšanās spēles, stāstu spēles, improvizācijas spēles, dzīves spēles, u.c.) palīdz radīt brīvāku atmosfēru, ļaujot dalībniekiem atklāt sevī tādas svarīgas prasmes un spējas, kas ir būtiskas sociālajā un darba dzīvē. Apmācāmie iemācās paši plānot un organizēt savu mācību procesu, izteikt savas domas, dalīties pieredzē un izrādīt emocijas. Šo kompetenču attīstīšana ir īpaši svarīga sociāli mazaizsargāto grupu cilvēkiem, jo viņu izglītības līmenis ir zemāks un viņi ir psiholoģiski nenoturīgāki.

Tāpat projekta partneri nonāca pie atziņas, ka pasniedzējiem ir daudz vieglāk un patīkamāk strādāt ar sociāli mazaizsargātām grupām, ja mācību procesā tiek izmantotas tādas metodes, kurās ir ietverti spēles elementi. Tādējādi tiek veicināta šo cilvēku personības izaugsme, izziņas spējas, uzlabojas apmācāmo emocionālais stāvoklis, uzvedība, sociālā labklājība, viņi labprātāk vēlas mācīties un kļūst radošāki.

Pilna informācija par projektu un tā aktivitātēm atrodama biedrības mājas lapā http://dobelemc.mozello.lv/ un projekta mājas lapā http://www.proyectosupua.es/thinktank/en.

Projektu finansē Eiropas Komisija.
Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisija nav atbildīga par tajā ietverto informāciju

Informē:
Venta Narvaiša,
„Dobeles mācību centrs"
biedrības valdes locekle

 

20.05.2014.

Ziņojums par biedrības Četrkājainie draugi 2013. gada darbību 

Biedrība Četrkājainie draugi reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā ar Nr. 40008206380, Saldū, 2013. gada 7. martā. Biedrības darbojas atbilstoši biedrības statūtiem. Biedrības mērķis ir dzīvnieku aizsardzība, palīdzēt pamestiem un vardarbībā cietušiem dzīvniekiem un bezsaimnieka kaķu ķeršana un nogādāšana sterilizācijas nodrošināšanai. Biedrībā uz 31.12.2013. ir četri biedri, no kuriem trīs ir dibinātāji. Biedrības biedriem ir noteikta biedru nauda - mēnesī Ls 3. Tā kā savu darbību biedrība realizē ar Dobeles iedzīvotāju un biedrības biedru ziedojumu palīdzību, tad aktīvu darbību biedrība uzsāka tikai 2013. gada jūnija mēnesī, galvenokārt koncentrējoties uz bezsaimnieka kaķu ķeršanu un nogādāšanu sterilizācijas nodrošināšanai. 2013. gadā kopējais biedrības ieņēmumu apmērs ir Ls  489, no tiem Ls 90 ir biedru iemaksātā biedru nauda un Ls 399 ir ziedojumi no privātpersonām, kā arī no pašiem biedriem. Visu biedrības biedru darbības pamatā ir brīvprātīgā darba princips, mērķtiecīgi un plānoti izlietojot saziedotos līdzekļus - bezsaimnieka kaķu ķeršana un nogādāšana sterilizācijas nodrošināšanai. 2013. gadā ir noslēgts līgums ar E.Leitānes veterināro ambulanci par veterinārajiem pakalpojumiem. 2013. gadā kopā ir izlietoti Ls 365 attiecīgi sešpadsmit un viena bezsaimnieka kaķu sterilizācijai un kastrācijai.

Problēma Dobeles pilsētā - klaiņojoši kaķi, gan trepju telpās, gan pagrabos, gan pagalmos, tai skaitā zaļajā zonā un arī uz ielām - ir arvien ļoti aktuāla, līdz ar to 2014. gada ziemā un pavasarī turpinās biedrības aktīva darbība - ziedojumu vākšanā un bezsaimnieka kaķu ķeršana un nogādāšana sterilizācijas nodrošināšanai.

Lūdzam Dobeles iedzīvotājus savu iespēju robežās ar mums sadarboties, tai skaitā, lai sakārtotu savu daudzdzīvokļu namu pagalmus, pagrabus un kāpņu telpas, piemēram, ja Jūsu mājas apkārtnē ir bezsaimnieka kaķi, varat ziedot ar norādi, kuras mājas iedzīvotāji tieši ziedo, tad mēs saziedotos līdzekļus izlietosim tieši šīs mājas bezsaimnieka kaķu sterilizācijai un kastrācijai. Informējam, ka viena kaķa sterilizācija veterinārajā ambulancē izmaksā EUR 28.46.

Kā arī mums ir novietota ziedojuma kastīte skaidras naudas ziedojumiem E.Leitānes veterinārajā ambulancē, Uzvaras 7b, Dobelē.

Jau iepriekš pateicamies par Dobeles iedzīvotāju atsaucību!

Ziedojuma konts:
Biedrība Četrkājainie draugi, reģ.Nr.40008206380
Swedbank A/S, LV 36 HABA 0551 0362 4332 2.

Informē:
Pārsla Straume

 

24.03.2014.

Pieejamie projektu konkursi pdf fails 

 

16.10.2013.

Plānots izsludināt Borisa un Ināras Teterevu fonda programmu "Nāc un dari! Tu vari!"

Programmas „Nāc un dari! Tu vari!" ietvaros sniedz finansiālu atbalstu darbīgām bezpeļņas organizācijām pilsētās un laukos, kuras ar savām rosībām dara bagātu tuvākās apkaimes iedzīvotāju dzīvi, kā arī sarežģījumu brīžos sniedz atbalstu līdzcilvēkiem. 

Finansiālu atbalstu var saņemt Latvijas biedrības, nodibinājumi un reliģiskas organizācijas, kuras:

 • sniedz atbalstu topošajām māmiņām un jaunajām ģimenēm;
 • savā darbā īsteno iniciatīvas sociālajā, veselības, mūžizglītības, kultūras un apkārtējās vides pilnveidošanas jomā;
 • popularizē aktīvu dzīvesveidu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu dažādām iedzīvotāju grupām;
 • īsteno dzīvnieku aizsardzības pasākumus;
 • radoši īsteno iniciatīvas dažādās kultūras jomās;
 • sniedz nepieciešamos sociālos pakalpojumus vietējās kopienas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Programmā „Nāc un dari! Tu vari!" Borisa un Ināras Teterevu fonds piešķir finansējumu Latvijā reģistrētām organizācijām, kurām ir stabila un ilglaicīga sadarbība ar vietējo pašvaldību un/vai valsts institūciju un/vai vietējiem uzņēmējiem, un, kuru darbības mērķis ir attīstīt daudzveidīgas iniciatīvas aktīvākai un veselīgākai dzīvei vietējā sabiedrībā. Minimālā fonda piešķīruma (granta) summa - LVL 500; maksimālā summa - LVL 5`000. Vismaz 10% no kopējā projekta finansējuma veido vietējās pašvaldības vai citu organizācijas sadarbības partneru līdzfinansējums. Projekta ilgums - līdz 24 mēnešiem.

Ievērībai! Programma ir raisījusi milzu interesi. Līdz šim šogad esam atbalstījuši vairāk nekā 50 organizācijas, piešķirot to iecerēm 150`000 latu. Projektu pieteikumu pieņemšana 2013. gadā tiek noslēgta. Priecāsimies saņemt jaunus projektu pieteikumus no 2014. gada 6. janvāra.
Plašāka informācija pieejama Borisa un Ināras Teterevu fonda mājaslapā.

Informācijas avots: Borisa un Ināras Teterevu fonds