?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai 103. kabinetā Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles nov. 

Tai skaitā pagastos

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules un Zebrenes pagastu pārvaldēs

Pa pastu

Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles nov., LV - 3701

Elektroniski
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Dobeles novada pašvaldība, Brīvības iela 15, Dobele, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā un pagastu pārvaldēs

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. IesniegumsMicrosoft Office document icon Iesniegums
2. Apliecinātas dokumentu kopijas
1. Pielikumos tiesiskais pamatojums - pilnvara, pušu vienošanās, dzīvojamās telpas īres līgums, tiesas spriedums, paskaidrojums lietā, citas ziņas un informācija
3. Kopija (uzrādīt oriģinālu)
1. Sūtot pa pastu vai elektroniski parakstītu, pilnvaras kopijas iesniedzējs (ja nav pakalpojuma pieprasītājs) ar savu parakstu apliecina tās autentiskumu
2. Dzīvojamās telpas īres līgums
3. Pušu rakstiska vienošanās, deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanās jautājumā
4. Pušu paskaidrojums lietā un citas ziņas
5. Tiesas spriedums
6. Bāriņtiesas lēmums (nepilngadīgais ievietots sociālās aprūpes iestādē; nodibināta vai izbeigta aizbildniecība vai atskaitīts pilngadību sasniedzot)
7. Ieslodzījuma vietas izsniegta izziņa par personas atbrīvošanu no soda izciešanas vietas dzīvokļa izīrēšanai, ja nav saglabājusies pirmsieslodzījuma deklarētā dzīvesvieta
8. kopija par personas statusu - personas kategoriju, citas ziņas, kas apliecina, ka persona tiesīga saņemt palīdzību
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Persona iesniedz Dobeles novada pašvaldībā Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā iesniegumu un pievieno nepieciešamos dokumentus. Elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

2.

Pa pastu vai personīgi saņem dzīvokļu komisijas lēmumu par izskatīto prasījumu komisijā.

Pakalpojuma maksa
EUR
Bez maksas
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

30 dienas, ja prasījums izskatīts dzīvokļu komisijā;
7 dienās, atbildot vai pārsūtot korespondenci;
15 darba dienās, ja atbilde sagatavota bez izskatīšanas dzīvokļu komisijā

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63707248, 63707269, 63700137, 63720940