?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Pasākumu organizēšana

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Dobeles novada Kultūras un sporta pārvalde, Brīvības iela 17,13.kab., Dobele

Tai skaitā pagastos

Dobeles pilsētas kultūras nams un  Amatu māja, Baznīcas iela 6, Dobele; 
Bikstu kultūras un atpūtas centrs „Laukvidi", Bikstu pagasts; 
Penkules kultūras nams, „Daile", Penkules pagasts;
Penkules sporta centrs, penkules skola, Penkule;
Jaunbērzes kultūras nams, Ceriņu iela 3, Jaunbērzes pagasts;
Krimūnu tautas nams, Krimūnu skola, Krimūnu pagasts;
Kaķenieku Kultūras un sporta centrs, Annenieku pagasts,
Dobeles Sporta centrs, Tērvetes iela 1, Dobele;
Dobeles Novadpētniecības muzejs, Brīvības iela7, Dobele;
Dobeles novada Centrālā bibliotēka, Brīvības iela 26, Dobele.  

Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Iesniegums brīvā formā

Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. Iesniegums brīvā formā
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Saskaņot pasākuma norises datumu pa tālruni, vai elektroniski

2.

Iesniegt iesniegumu iestādes vadītājam vismaz 10 darba dienas pirms pasākuma norises datuma

3.

Noslēgt līgumu

Pakalpojuma maksa
EUR
Dobeles novada domes 2014. gada 29. decembra lēmums Nr. 353/13 "Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem"
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

5 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas datuma

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
26673650 Dobeles pilsētas kultūras nams , 25488422 Jaunbērzes kultūras nams, 25488436 Kaķenieku Kultūras un sporta centrs, 25488438 Penkules kultūras nams, 25488429 Penkules sporta centrs, 27850801 Bikstu kultūras un atpūtas centrs, 25488435 Krimūnu tautas nams, 25488430 Dobeles Sporta centrs, 29436379 Dobeles Novadpētniecības muzejs, 29296434 Dobeles novada Centrālā bibliotēka