?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Pasākumu plāni

PASĀKUMU PLĀNI 2022./2023. mācību gadam:

 

Skolēnu rudens brīvlaikā plānotās aktivitātes pedagogiem

25. 10. 2022.

Dobeles Valsts ģimnāzijas dabaszinību centra zālē no pl. 10.00 – 15.15 norisināsies konference “Mācot mācos pats!”.

Konferences mērķis - Uzklausot jomas speciālistus un kolēģus,  identificēt galvenās kategorijas, kas raksturo šodienas situāciju un izaicinājumus, lai sekmīgi īstenotu mācīšanos iedziļinoties izglītības iestādes līmenī, vērot un analizēt skolotāju pieredzes stāstus un kopīgi rast stratēģijas un iespējas izaicinājumu pārvarēšanai.

25.10.2022.

Dobeles Valsts ģimnāzijā plānotas divu mācību jomu sanāksmes:

  • Pl. 13.00 Matemātikas jomas skolotāju sanāksme 4.-6. klašu posmā “Kompetencēs balstīta mācību satura ieviešana.”
  • Pl. 13.00 Dabaszinātņu mācību jomas skolotāju sanāksme par aktualitātēm jomā.

25.10. 2022.

Interesentiem, iepriekš piesakoties, tiek piedāvāta iespēja piedalīties konferencē “Skolotājs ir PERSONĪBA”, kas no plkst. 10.00 līdz 18.00 norisināsies Kokaru zālē, Mežaparka Lielajā estrādē.

No 24.10.2022. – 28.10.2022.

Tiešsaistē norisināsies pašvadītas mācības pedagogiem mācīšanās platformas skolo.lv lietošanā.

Mācību ietvaros skolotāji apgūst platformas iespējas klātienes un attālinātā mācību procesa organizēšanā un vadībā, apzina skolo.lv pieejamos rīkus skolēnu vērtēšanā un individuālā progresa monitoringā, mācās rediģēt, kopēt, citādi pārveidot e-kursu paraugus, kā arī iepazīst tiešsaistes sadarbības rīkus, mācības īstenojot pašvadītā veidā. 

Dalība kursos ar iepriekšēju pieteikšanos.

27.10.2022.

Dobeles Valsts ģimnāzijā no pl. 10.00 līdz 16.00 tiek organizēti pedagogu profesionālās pilnveides programmas (A daļas) kursi "Sadarbība mācību satura plānošanā, nodrošinot starpdisciplināru pieeju mācību satura ieviešanā" (8 ak.st.). Kursus vada Ilze Lesiņa, Dobeles Valsts ģimnāzijas direktora vietniece, Latvijas un pasaules vēstures skolotāja. Kursu mērķis ir gūt teorētisku un praktisku pieredzi kompleksu sasniedzamo rezultātu definēšanā un īstenošanas plānošanā starp dažādu mācību jomu priekšmetiem.

31.10.2022.

ZOOM tiešsaistē no pl. 14.00 līdz 16.00 notiks seminārs skolu atbalsta komandu vadītajiem un speciālistiem  “Atbalsta komandu darbs iekļaujošas skolas vidē bērniem ar speciālām vajadzībām”. Pieredzē dalīsies Diāna Strause, psihologs, Jēkabpils Izglītības pārvaldes speciāliste. Pieteikties līdz 27.oktobrim, rakstot uz e-pastu: svetlana.paramonova@dobele.lv    ZOOM saite tiks izsūtīta uz norādītajiem e-pastiem.

 

&&&

Mīļie skolotāji, kad saulītes stari vairs neskraida pāri ceļam, tad jāmēģina tā, lai gaišuma nepietrūktu vismaz sajūtās. Kad ceļš zem kājām dubļu pilns, kad debesīs arvien biežāk parādās smagi, metāla pelēki mākoņi, tad pats īstākais laiks meklēt iemeslus priekam.

Prieks atrodas tieši tajā mirklī, kad atrodu sevī iespēju uz pelēkumu paskatīties no optimisma puses.

Eju savu rīta ceļu un, tavu brīnumu, pretim nāk pavisam priecīgas sejas. Skatos pretimnācēju sejās: vienam prieka dzirkstelītes acīs, citam lūpu kaktiņos spēlējas smaids, trešais pamet tik priecīgu labrīta sveicienu, ka…

Dzīves gaišums nāk no paša un apkārt esošo cilvēku attiecībām.

Tad sākas raits solis cauri baltu sniegu gaidošajām ielām, sākas smaidu spriksnīšu uzlasīšana un dāsna došana pretim. Sākas diena, kad viss daudz bagātāk, kā bija iecerēts, izdodas, veicas, atrisinās un atslēdzas vaļā.

Vēl vairāk: sākas diena, ko īpaši skaistu dara apjauta, ka mēs, šķērsojot dienā ejamās takas, ielas un laukumus, piedalāmies kādā kopīgā skaista notikuma radīšanā.

Kas zina, varbūt mēs, dāvājot cits citam prieku, reizē to dāvinām arī debesīm virs savas pilsētas jumtiem un virs savas mazās Latvijas koku galotnēm?

Pēc Maijas Laukmanes

 

Lai Jums izturība, veselība un veiksme visa mācību gada garumā!

Lai Jaunajā mācību gadā izdodas ar prieku kopā ar skolēniem mācīties, 

radoši darboties un sasniegt izvirzītos mērķus!

 

Izglītības pārvaldes kolektīvs

2022. gada 1. septembrī