?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Pašvaldības administrācija

Dobeles novada pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kuras darbu vada pašvaldības izpilddirektors un kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi
un domes darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un citus pašvaldības nolikumā (apstiprināts 19.07.2021.) noteiktos uzdevumus, un tā sastāv no šādām nodaļām: 

Amats, pieņemšanas laiks

Vadītāja vārds, uzvārds

E-pasts

Tālrunis

Izpilddirektors
Brīvības ielā 15, 212. kab.
Trešdienās 16.00 – 18.00

Agris Vilks

agris.vilks@dobele.lv

63722231
29359478

Izpilddirektora vietnieks
attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos 

Brīvības ielā 15, 214. kab.
Trešdienās 16.00 – 18.00

Gunārs Kurlovičs

gunars.kurlovics@dobele.lv

63707252
29276573

Izpilddirektora vietnieks 
teritoriālās pārvaldības jautājumos

Brīvības ielā 17
Aldis Lerhs

 

aldis.lerhs@dobele.lv

 

26432523

Administratīvā nodaļa
Brīvības ielā 15, APIC

Baiba Benita Opmane

baiba.opmane@dobele.lv

63707254
 

Attīstības un plānošanas nodaļa 
Brīvības ielā 17, 1. kab.
Laila Šereiko laila.sereiko@dobele.lv 63720939
29349135
 

Dzimtsarakstu nodaļa
E.Francmaņa ielā 6
Pirmdienās 9.00 - 14.00
Otrdienās, Trešdienās, Ceturtdienās 9.00 - 17.00
Piektdienās 9.00 - 12.00

Inese Strautmane inese.strautmane@dobele.lv 63722122
26519538

Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Brīvības ielā 15, 316. kab.

Jolanta Kalniņa

jolanta.kalnina@dobele.lv

63707281
29491177

Juridiskā nodaļa 
Brīvības ielā 17, 20. kab.

Aiva Pole-Grinšpone

aiva.pole@dobele.lv

63725387
25643497

Komunālā nodaļa
Brīvības ielā 15, 204. kab.

Elvija Namsone

Nodaļas darbinieku kontakti

elvija.namsone@dobele.lv

63707263

Nekustamo īpašumu nodaļa
Brīvības ielā 15, 211. kab.

Kaspars Ļaksa

kaspars.laksa@dobele.lv

63700187
29445954

Pašvaldības būvvalde
Brīvības ielā 15, 305. kab.

Jānis Kukša janis.kuksa@dobele.lv 29432715
63707267

Personāla nodaļa
Brīvības ielā 15

Inita Nagliņa inita.naglina@dobele.lv 63707253
Informācijas tehnoloģiju nodaļa
Brīvības ielā 15
Gints Dzenis gints.dzenis@dobele.lv 63700111
Iepirkumu nodaļa
Brīvības ielā 17
Māra Grava mara.grava@dobele.lv 63720982
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Brīvības ielā 17
Līva Blaževica liva.blazevica@dobele.lv 25694721

Pašvaldības administrācijas darbības tiesiskuma un lietderības kontroli īsteno domes priekšsēdētājs.