?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Pašvaldības apbalvojumi

Dobeles novada pašvaldības iedibinātie apbalvojumi 

   
        

GODA ZĪME
ir Dobeles novada pašvaldības augstākais apbalvojums.

Goda zīme tiek izgatavota no 925° proves sudraba, tās pamatforma ir sudrabots etnogrāfiskās riņķa saktas ar stūriem veidols, kas izvietots divās plaknēs. Pamats - riņķis ar četrstūru izvirzījumiem, kas klāti ar taisnleņķa līniju ornamentu, priekšējā plaknē - saktas loks ar zeltītu punktētu ciļņu joslu un taisna zeltīta saktas adatu imitējoša stīpa. Nēsājot Goda zīmi, tās stūri vērsti krusta formā, lai simbols ietvertu arī nopelnu krusta elementus.

Goda zīmi nēsā, ievērtu lentā Dobeles novada karoga krāsās - zilā ar baltu joslu vidū, apliekot ap kaklu.

Ar Goda zīmi var apbalvot fiziskas personas, tas ir vienreizējs apbalvojums, ko vienai personai var piešķirt tikai vienu reizi.

 

Apbalvojumu pasniedz kopā ar naudas balvu, kuras apmēru nosaka Dobeles novada dome.

Kopā ar Goda zīmi kā apbalvojuma faktu apliecinošs dokuments tiek izsniegta Apliecība, un Apbalvojums tiek reģistrēts Dobeles novada Goda grāmatā.

   
         

ATZINĪBAS RAKSTS
ir ar Dobeles novada ģerboni uz īpaši izgatavota papīra noformēts dokuments A4 formātā, kuru pasniedz stiklotā gaišā koka ierāmējumā.

Ar Atzinības rakstu var apbalvot gan fiziskas, gan juridiskas personas.

Apbalvojumu pasniedz kopā ar naudas balvu, kuras apmēru nosaka Dobeles novada dome.

Atzinības raksts tiek reģistrēts Dobeles novada Goda grāmatā. Atzinības rakstam atsevišķs apbalvojuma faktu apliecinošs dokuments netiek izsniegts.

   Dobeles novada apbalvojumus pasniedz Domes priekšsēdētājs (prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks)
vienu vai divas reizes gadā svinīgos apstākļos.

 Par Dobeles novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību nolikums 29.12.2021.