?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Pedagoģiski medicīniskā komisija

DOBELES NOVADA PEDAGOĢISKI MEDICĪNISKĀS KOMISIJAS SASTĀVS:

Komisijas vadītājs - Māra Silova, Dobeles novada Izglītības pārvaldes pirmsskolas un speciālās izglītības metodiķe;

Logopēds - Aina Bētiņa, Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes “Valodiņa” logopēds;
Psihologs - Svetlana Paramonova, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra psihologs;
Ārsts - Inese Sarbantoviča, Ģimenes ārsta prakse pediatrijā;
Ārsts - Iveta Rūde, Ārsta prakse narkoloģijā un psihiatrijā;
Speciālais pedagogs - Sandra Gļinko, Bērzupes speciālās pamatskolas skolotāja.

Komisijas NOLIKUMS

Komisijai IESNIEDZAMIE DOKUMENTI: 

Pedagoģiski medicīniskās komisijas SĒŽU GRAFIKS

Speciālo izglītības programmu pieejamība Dobeles novada izglītības iestādēs. Vairāk UZZINI ŠEIT.