?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Penkules un Naudītes pagasts

Penkules pagasta pārvalde ar Naudītes klientu apkalpošanas punktu nodrošina pakalpojumu pieejamību Naudītes un Penkules pagastos.

Pagasta pārvalde

Adrese: "Vecā skola",  Penkule, Penkules pagasts, Dobeles novads, LV – 3725
Tālr. 63745382
E-pasts: penkule@dobele.lv 
e-pasts: biblioteka.penkule@inbox.lv

Darba laiks
Pirmdien       8.00 - 17.00
Otrdien         8.00 - 17.00
Trešdien       8.00 - 18.00
Ceturtdien    8.00 - 17.00
Piektdien      8.00 - 16.00
Pusdienas pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Ieņemamais amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

Pieņemamais laiks

Pagasta pārvaldes
vadītāja 

Ērika Karro

29256983

Trešdien 10.00 - 12.00

Sekretāre

Māra Pūce

63745382

 

Dienas centra vadītāja

Monta Logina

 

monta_logina@inbox.lv

Sociālā darbiniece

Dzintra Rižova

27840623

Trešdien 8.00 - 12.00

 

Veselības aprūpes vadītāja

Ilva Jonkus

63745173

 

 

Vispārīga informācija

Platība

74,08 km²

Iedzīvotāju skaits

859 (pēc PMLP datiem uz 01.01.2021.)

Lielākās apdzīvotās vietas

Penkule, Baldonas, Ezeriņi, Skujaine

 

Penkules pagasts atrodas Dobeles novada vidusdaļā, Zemgales līdzenuma dienvidrietumu daļā. Pagasts robežojas ar Bēnes, Naudītes, Auru, Tērvetes un Bukaišu pagastiem. Līdz novada centram - Dobelei - ir 19 km, līdz blakus esošā Auces novada centram - Aucei - 18 km. Pagasta teritoriju austrumu - rietumu virzienā, aptuveni 17 km garumā, šķērso šoseja Auce - Jelgava. Tā nodrošina ērtu satiksmi gan uz Jelgavu (42 km), gan uz valsts galvaspilsētu Rīgu (80 km).
Pagasta zeme 
Lauksaimniecībā izmantojamās zeme - 5487,1 ha (74,1% no kopējās zemes platības), t.sk. aramzeme - 5203,8 ha; meži - 1116,6 (15,7%); krūmāji - 126,1 (1,7%); purvi - 22,9 (0,3%); zem ūdeņiem - 135,0 (1,8%); zem ēkām un pagalmiem - 134,5 (3,5%); zem ceļiem - 214,1 (2,9%); pārējās zemes - 126,7 (1,7%)
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes novērtējums Penkules pagastā ir 54 balles. Meliorēto zemju īpatsvars - 83,7% (4602 ha) no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības.
Pagastā ir māla, grants - smilts krājumi, bet to kvalitāte un iespējamie apjomi nav izpētīti.
Virszemes ūdeņi
Cauri pagasta teritorijai plūst septiņas upes: Auce (16,3 km garumā), Ālave (garums ir 24 km), Govainis (Auces upes pieteka, kopgarums ir 11,5 km), Jugliņa (Ālaves upes kreisā krasta pieteka, garums ir 5,1 km), Rīgava (Auces upes pieteka, kopgarums 5 km), Skujaine (garums 4 km).
Penkules pagasta teritorijā nav neviena ezera, bet ir trīs lielākas mākslīgās ūdenskrātuves - Centra ūdenskrātuve (3,2 ha), "Dimzu" ūdenskrātuve (11,4 ha), Skujaines ūdenskrātuve (27,5 ha).
Zemgales līdzenumam netipiska ainava ir izveidojusies Skujaines upes ielejā pie "Dzelmēm", kur ir neregulētas upes posms izteiktā ielejā. Šajā teritorijā atrodas viena no nedaudzajām Baltijā zināmajām pārakmeņoto augšdevona zivju atradnēm.
Apdzīvotās vietas
Penkules pagasta apdzīvotajās vietās dzīvo 692 cilvēki jeb 62,18% no kopējā iedzīvotāju skaita pagastā. Penkules ciematā dzīvo 313 iedzīvotāji t.i. 28,3 % no visiem pagasta iedzīvotājiem.
Pagasta teritorijā vēl ir 7 apdzīvotas vietas: Sējas, Ezeriņi, Vecvagāres, (ciems savu nosaukumu ir ieguvis, pateicoties Latvijas Valsts prezidenta A.Kvieša (1881.-1941.) mājām "Vecvagārēm"), Skujaine, Baldonas, Ābeles, Ālaves.
Pārējie pagasta iedzīvotāji ir apmetušies viensētās. Vidējais iedzīvotāju blīvums ir 14,9 cilvēki/km².