?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

PII "Spodrītis" telpu renovācija

Projekts: "Pirmsskolas izglītības iestādes "Spodrītis" telpu renovācija"  ( 3DP/3.1.4.3.0/12/IPIA/VRAA/002 )

Darbības programma: Infrastruktūra un pakalpojumi

Mērķis: veikt PII „Spodrītis"vecā korpusa telpu vienkāršotu renovāciju, lai izveidotu vienu jaunu grupu 10 bērniem vecumā no 1-2 gadiem, apmierinot novada iedzīvotāju pieprasījumu pēc šāda vecuma bērnu pieskatīšanas un izglītošanas; sekmēt vecāku nodarbinātību Dobeles novadā.

Galvenās aktivitātes:

  1. Telpu vienkāršotā renovācija
  2. Publicitātes pasākumi.

Kopējās izmaksas: LVL 28 596,73

ERAF finansējums un Valsts budžeta dotācija: LVL 24 950,65

Pašvaldības līdzfinansējums: LVL 3 646,08

Projekta īstenošanas laiks: 2012.gada 19.septembris - 2013.gada 31.marts

Projekta vadītājs: Dobeles novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas  projektu vadītāja Taiga Gribuste

Kontaktinformācija: tālr. 63720931, 29187997, e-pasts: taiga.gribuste@dobele.lv

 

30.01.2013.

2012. gada decembrī Dobeles novada pašvaldība rīkoja iepirkumu par  telpu grupas renovācijas būvdarbiem. Noslēgts līgums ar SIA „FF" par summu LVL 28 342,11. Darbus plānots pabeigt 2013. gada 19. februārī. Pašreiz paveikti visi demontāžas darbi, nomainītas iekšējās komunikācijas - siltumapgāde, ūdensvads un kanalizācija. Izbūvētas starpsienas, tiek veikti krāsošanas un flīzēšanas darbi. Renovētajās telpās Dobeles novada izglītības pārvalde jau martā plāno uzņemt 10 bērniņus vecumā no 1 - 2 gadiem.

 

30.10.2012.

2012. gada septembrī Dobeles novada pašvaldība parakstīja vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta „Pirmsskolas izglītības iestādes „Spodrītis" telpu renovācija" (3DP/3.1.4.3.0/12/IPIA/VRAA/002 ) īstenošanu.

Projekts paredz renovēt telpu grupu iestādes vecajā korpusā, izveidojot jaunu grupiņas telpu bērniem vecumā no 1 līdz 2 gadiem, ieskaitot guļamistabu, rotaļu telpu, garderobi, virtuves sadali un sanitāro mezglu. Papildus 10 bērniem tiks nodrošināta vieta pirmsskolas izglītības iestādē. Renovācijas darbus plānots paveikt rudens- ziemas periodā. 2013. gada 1. ceturksnī grupiņa tiks aprīkota un sagatavota bērnu uzņemšanai.