?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Pilsētas un pagasti

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu Latvijā ir 7 valstspilsētas un 36 novadi, viens no tiem - Dobeles novads.
 

Dobeles novada administratīvais centrs ir Dobeles pilsēta.
Dobeles novada teritorijas platība ir 1629,33 km², iedzīvotāju skaits - 30 556 (pēc PMLP datiem uz 01.01. 2021.).
Dobeles novadā iekļaujas divas pilsētas - Dobele un Auce - un 19 pagasti: Annenieku, AugstkalnesAuruBēnesBērzesBikstuBukaišu,
DobelesĪlesJaunbērzesKrimūnuLielaucesNaudītesPenkulesTērvetes, Ukru, Vecauces, Vītiņu,  Zebrenes.