?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Pirmsskolas izglītības iestādes

  • Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 1 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādēs“ Dokuments lasāms ŠEIT.
    • Bērna reģistrēšana pirmsskolas izglītības iestādē. Veidlapa skatāma ŠEIT.
    • Bērna pārreģistrēšana uz citu pirmsskolas izglītības iestādi. Veidlapa skatāma ŠEIT.

 

Annenieku pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš"
Skolas iela 6, Kaķenieki, Annenieku pagasts, Dobeles novads, LV-3718
Tālr.: 637 54940; e-pasts: riekstins@dobele.lv
Vadītāja: Inese Vaita

Bērnu reģistrācijas rinda

Nolikums

Pašnovērtējums par 2020./2021.m.g.

Pašnovērtējums par 2021./2022. m. g.

 

Auces pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis"
Dzirnavu iela 4, Auce, Dobeles novads, LV-3708
Tālr. 637 45437, 26591636; e-pasts: piladzitis@dobele.lv

Ausmas iela 5, Auce, Dobeles novads, LV-3708
Tālr. 637 45308, 26591636; e-pasts: piladzitis@dobele.lv

Vadītāja: Aija Gintere-Mikne

Bērnu reģistrācijas rinda 

Nolikums

Pašnovērtējums par 2020./2021.m.g.

Pašnovērtējums par 2021./2022. m. g.

 

Auces pirmsskolas izglītības iestāde "Vecauce"
Lielauces iela 21, Vecauce, Vecauces pagasts, Dobeles novads, LV-3708
Tālr.: 637 45169, 26601372; e-pasts: vecauce@dobele.lv
Vadītāja: Inita Bilkšte

Bērnu reģistrācijas rinda 

Nolikums

Pašnovērtējums par 2020./2021.m.g.

Pašnovērtējums par 2021./2022. m. g.

 

Auru pirmsskolas izglītības iestāde "Auriņš"
Skolas iela 10a, Auru pagasts, Dobeles novads, LV-3710
Tālr.: 637 50483; e-pasts: aurins@dobele.lv
Vadītāja: Agita Pēka

Bērnu reģistrācijas rinda

Nolikums

Pašnovērtējums par 2020./2021. m.g.

Pašnovērtējums par 2021./2022. m. g.

 

Bēnes pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķīši"
Sniķeres iela 8c, Bēne, Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Tālr.: 637 58267; 28384320; e-pasts: rukisi@dobele.lv
Vadītāja: Kristīne Kleinberga

Bērnu reģistrācijas rinda

Nolikums

Pašnovērtējums par 2020./2021.m.g.

Pašnovērtējums par 2021./2022. m. g.

 

Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš"
Puķu iela 8, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr.: 637 21107; e-pasts: zvanins@dobele.lv
Vadītāja: Anitra Meiere

Bērnu reģistrācijas rinda

Nolikums

Pašnovērtējums par 2020./2021.m.g.

Pašnovērtējums par 2021./2022. m. g.

 

Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde „Jāņtārpiņš"
Zaļā iela 29, Dobele, Dobeles novads, LV-370
Tālr.: 637 21742; e-pasts: jantarpins@dobele.lv
Vadītāja: Dzintra Baumane

Bērnu reģistrācijas rinda

Nolikums

Pašnovērtējums par 2020./2021.m.g.

Pašnovērtējums par 2021./2022. m. g.

 

Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde "Spodrītis"
Zaļā iela 22, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr.: 637 22524 ; e-pasts: spodritis@dobele.lv
Vadītāja: Ilze Zāģere

Bērnu reģistrācijas rinda

Nolikums

Pašnovērtējums par 2020./2021.m.g.

Pašnovērtējums par 2021./2022. m. g.

 

Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde "Valodiņa"
Upes iela 1, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr.: 637 81995; e-pasts: valodina@dobele.lv
Vadītāja: Vēsma Baķe

Bērnu uzņemšana speciālajās izglītības grupās notiek saskaņā ar 2022. gada 11. janvāra Ministru Kabineta noteikumiem         Nr. 11 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārizglītojošajās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajās klasē".
 

Nolikums

Pašnovērtējums par 2020./2021.m.g.

Pašnovērtējums par 2021./2022. m.g.

 

Jaunbērzes pirmsskolas izglītības iestāde "Minkuparks"
Ceriņu iela 9, Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads, LV-3717
Tālr.: 637 23240; e-pasts: minkuparks@dobele.lv
Vadītāja: Anita Didrihsone

Bērnu reģistrācijas rinda

Nolikums

Pašnovērtējums par 2020./2021.m.g.

Pašnovērtējums par 2021./2022. m. g.

 

Krimūnu pirmsskolas izglītības iestāde "Ābolītis"
Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV-3719
Tālr. 637 54342; e-pasts: abolitis@dobele.lv
Vadītāja: Tatjana Arole

Bērnu reģistrācijas rinda

Nolikums

Pašnovērtējums par 2020./2021.m.g.

Pašnovērtējums par 2021./2022. m. g.