?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Preventīvi pasākumi noziedzības mazināšanai

 

Projekts: Preventīvi pasākumi jauniešu noziedzības mazināšanai Zemgalē (Nr. LV 0080)

Programma: Norvēģijas valdības finanšu instruments

Projekta vispārējais mērķis: jauniešu noziedzības līmeņa mazināšana un ierobežošana Zemgales plānošanas reģionā, veicinot sociāli atbildīgas un likuma paklausīgas jaunās paaudzes audzināšanu.

Projekta specifiskie mērķi:

  1. Starpinstitūciju sadarbības veicināšana un iesaistīto institūciju rīcībspējas stiprināšana jauniešu noziedzības novēršanai Zemgales reģionā;
  2. Jauniešu informētības veicināšana tiesiskuma un drošības jautājumos, kā arī iespēju paplašināšana interešu izglītībai un pašattīstībai riska grupas jauniešiem.

 Galvenās aktivitātes:

1.   Nepilngadīgo noziedzības preventīvajos pasākumos iesaistīto institūciju sadarbības mehānisma izveide un testēšana. Sagaidāmais rezultāts - izstrādāts un praksē pārbaudīts nepilngadīgo noziedzības preventīvajos pasākumos iesaistīto institūciju un pušu sadarbības mehānisms, izveidots un nostiprināts iesaistīto speciālistu sadarbības tīkls.

2.   Nepilngadīgo noziedzības preventīvajos pasākumos iesaistīto speciālistu apmācības darbam ar mērķgrupu. Sagaidāmais rezultāts - vismaz 100 speciālisti no Zemgales reģiona apmācīti par aktuālām un prioritārām tēmām un metodēm darbā ar mērķgrupu.

3.   Pasākumi bērnu drošībai Zemgales reģiona pilsētās: tīklu izveide un telpu pielāgošana novērošanas kameru uzstādīšana; novērošanas kameru uzstādīšana skolās un nepilngadīgo pulcēšanās vietās Aizkrauklē, Bauskā, Dobelē un Jēkabpilī. Sagaidāmais rezultāts - uzlabota drošība reģiona pilsētu jauniešu pulcēšanās vietās.

4.   Informācijas un izglītojoši pasākumi - skolās, semināri vecākiem un nevalstiskajām organizācijām, informācijas izvietošana pašvaldību mājas lapās un noslēguma konference.

Kopējās projekta izmaksas: 354 334 EUR

Dobeles novada pašvaldības finansējums: 53 150 EUR

Grants: 301 183 EUR

Projekta īstenošanas laiks: no 2009.gada septembra līdz 2011.gada martam.

Projekta partneri:
Projekta iesniedzējs: Zemgales plānošanas reģions
Projekta partneri (piedalās ar līdzfinansējumu):

  • Aizkraukles novada dome;
  • Bauskas pilsētas dome;
  • Dobeles pilsētas dome;
  • Jelgavas pilsētas dome;
  • Jēkabpils pilsētas dome.

Sadarbības partneri:

  • Valsts probācijas dienests;
  • Valsts policija;
  • Nevalstiskā organizācija „Vecāki Jelgavai".

Projekta partneris no Norvēģijas: Nacionālā Noziedzības novēršanas Padome (Oslo).

Dobeles novada projekta koordinatore:
Inita Neimane jaunatnes lietu speciāliste
e-pasts: inita.neimane@dobele.lv, tālr.: 63720282, 29345503

Kontaktinformācija:
Armands Strautkalns projekta vadītājs, ZPR informācijas speciālists
e-pasts: armands.strautklans@zpr.gov.lv,  tālr.: 63084849