?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Projektu konkursa rezultāti

30.07.2021.

Apstiprinātie sociālā un veselības rakstura projekti 2021. gada otrajā uzsaukumā

 

15.03.2021.

Apstiprinātie sociāla un veselības rakstura projekti 2021. gada pirmajā kārtā

 

08.09.2020.

Apstiprinātie sociāla un veselības rakstura projekti 2020. gada otrajā kārtā 

Pamatojoties uz nolikuma „Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību sociālā un veselības rakstura projektiem Dobeles novadā” (apstiprināts Dobeles novada domē 28.05.2020., lēmums Nr. 150/8)  un  finansiāla atbalsta piešķiršanai sociālajiem un veselības rakstura projektiem komisijas sēdes lēmumiem š.g. 20. augustā protokola Nr.5 un 31. augustā, protokols Nr.6.
Nr.p.k. Biedrības nosaukums Projekta nosaukums
Norises laiks 
Piešķirtais finansējums (EUR)
1 . Biedrība "Elise" "Līdzsvara attīstības lekcijas vecākiem, veicinot pirmsskolas un skolas vecuma bērnu līdzsvara un vestibulārā aparāta attīstību, veicot fiziskas aktivitātes, sportojot kopā ar ģimeni, izmantojot attīstošo inventāru"          10.08.2020.-01.12.2020. 600.00
2 . "Dobeles Diabēta biedrība" "Atlaid to, kas bija un tici tam, kas nāk...."                            31.08.2020.-04.12.2020 600.00
3 . "Bikstu pensionāru biedrība" "Senioru dienai veltīts pasākums "Lai gadiem proti ziedēt līdz""                           31.08.2020.-04.12.2020.  360.00
4 . Biedrība "Gaismas koks" "Jaunas iespējas cilvēkiem ar redzes traucējumiem un citām lasīšanas grūtībām"                 31.08.2020.-04.12.2020. 599.85
5 . Personu ar invaliditāti un atbalstītāju biedrība "Laimiņa" "Droša vide"                          01.09.2020.-01.12.2020.  600.00
6 . "Dobeles Invalīdu biedrība" "Iejūtību, pacietību, uzmanību- sniegsim mūsu invalīdiem!"                           31.08.2020.-04.12.2020. 600.00
7 . Biedrība "Četrkājainie draugi" "Dzīves vides kvalitātes uzlabošana Dobeles novada iedzīvotājiem"                           31.08.2020.-04.12.2020                          594.06
       
       
    KOPĀ: 3953.91
 

23.03.2020.

Apstiprinātie sociāla un veselības rakstura projekti 2020. gada pirmajā kārtā
 
Pamatojoties uz nolikuma "Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību sociālā un veselības rakstura projektiem Dobeles novadā" (apstiprināts Dobeles novada domē 23.02.2017., lēmums Nr. 43/2) un finansiāla atbalsts piešķiršanai sociāla un veselības rakstura projektiem komisijas sēdes lēmumiem š.g. 12.martā, protokols Nr. 2 un 20.martā, protokols Nr. 3.
 
Nr.p.k. Biedrības nosaukums Projekta nosaukums Norises laiks Piešķirtais
finansējums (EUR)
1 . Dobeles invalīdu biedrība Galvenais - veikt darbu ar apziņu, ka tas ir vajadzīgs un noderīgs. (16.03.2020.-11.12.2020.) 600.00
2 . Latvijas Nacionālo karavīru biedrība Nacionālo karavīru sociālo un kultūras vajadzību nodrošināšanas pasākumi.(06.03.2020.-11.12.2020. 600.00
3 . Dobeles Diabēta biedrība Bijām.Esam.Būsim. (16.03.2020.-11.12.2020.) 600.00
4 . Dobeles pilsētas pensionāru biedrība Nūjojam jau 15 gadus. (16.03.2020.-31.08.2020.) 600.00
5 . Personu ar invaliditāti un atbalstītāju biedrība "Laimiņa" Rokas darba nebijās. (01.04.2020.-31.10.2020.) 600.00
6 . Biedrība "Dobeles Jauniešu dome" Veidojam kopā! (22.03.2020.-30.06.2020.) 530.00
7 . Latvijas Politiski represēto apvienības Dobeles nodaļa Atbalsts Latvijas Politiski represēto apvienības Dobeles novada nodaļas biedriem (16.03.2020.-30.06.2020.) 600.00
8 . Latvijas Sarkanā krusta Dobeles komiteja Proti palīdzēt sev un citiem! (16.03.2020.-30.06.2020.) 600.00
9 . Biedrība "Elise" Izglītojošas lekcijas ģimenēm ar bērniem un pirmsskolas vecuma bērnu kustību koordinācijas, līdzsvara attīstība, veicinot fiziskas aktivitātes un sportojot kopā ar bērniem. (15.03.2020.-30.05.2020.) 580.00
10 . Sieviešu klubs "Liepas" Veseli un skaisti Penkules pagastā. (01.04.2020.-31.05.2020.) 400.00
11 . Zebrenes sieviešu biedrība "Dīva" Es mācos iepazīt sevi. (01.06.2020.-01.11.2020. 550.00
    KOPĀ: 6260.00
 

28.08.2019.

Apstiprinātie sociāla un veselības rakstura projekti 2019.gada otrajā kārtā

Pamatojoties uz nolikuma „Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību sociālā un veselības rakstura projektiem Dobeles novadā” (apstiprināts Dobeles novada domē 23.02.2017., lēmums Nr.43/2) un finansiāla atbalsta piešķiršanai sociāla un veselības rakstura projektiem komisijas sēdes lēmumiem š.g. 16.augusta, protokols Nr.5 un 26.augusta, protokols Nr.6.

Nr.p.k.

Iesniedzējs

Projekta nosaukums

Piešķirtais

finansējums (EUR)

1 .

Latvijas politiski represēto apvienība

"Atbalsts Latvijas Politiski represētoapvienības Dobeles novada nodaļas biedriem"

600.00

2 .

Dobeles pilsētas pensionāru biedrība

"Svētki biedrības senioriem"

575.00

3 .

Dobeles invalīdu biedrība

“Kas zina ko grib- spēj paveikt, ko grib!"

600.00

4.

Dobeles Diabēta biedrība

"Stiprināsim veselību saviem spēkiem"

600.00

5 .

Biedrība “Rozīnīte”

 “Pēc pieredzes uz Radivilišķiem un aptieku"

600.00

6 .

Dobeles novada bērnu un jauniešu invalīdu biedrība "Laimiņa"

"Gūstam jaunu pieredzi"

600.00

 

 

KOPĀ:

3575.00

 

01.04.2019.

Apstiprinātie sociāla un veselības rakstura projekti 2019. gada pirmajā kārtā

Pamatojoties uz nolikuma „Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību sociālā un veselības rakstura projektiem Dobeles novadā” (apstiprināts Dobeles novada domē 23.02.2017., lēmums Nr.43/2) un Finansiāla atbalsta piešķiršanai sociāla un veselības rakstura projektiem komisijas sēdes lēmumiem š. g. 23 augustā, protokols Nr.2, un 28. martā, protokols Nr.3.

Nr.p.k.

Iesniedzējs

Projekta nosaukums

Piešķirtais
finansējums (EUR)

1 .

Dobeles invalīdu biedrība

"Proti, un dari"

 600.00

2 .

Latvijas Nacionālo karavīru biedrība

"Nacionālo karavīru sociālo un kultūras vajadzību nodrošināšanas pasākumi"

600.00

3 .

Zebrenes sieviešu biedrība "Dīva"

"Galda piederumu un trauku iegāde pasākuma un nometnes organizēšanai"

470.00

4 .

Annenieku attīstības biedrība

"Ceļot prieks"

520.00

5 .

Dobeles Diabēta biedrība

"Mūsu nākotne ir atkarīga no mums"

580.00

6 .

Bikstu pensionāru biedrība

 "Acis darba izbijās, rokas darba nebijās"

250.00

7 .

Dobeles Vācu kultūras biedrība

"Kārtībai jābūt"

596.14

8 .

Dobeles novada bērnu un jauniešu invalīdu biedrība "Laimiņa"

"Ceļā uz sociālo pakalpojumu sniegšanu"

600.00

9 .

Dobeles pilsētas pensionāru biedrība

"Jautri kopā ar draugiem"

600.00

10 .

Biedrība Sieviešu klubs "Liepas"

"Skaistā vasara Penkules bibliotekā un dienas centrā"

317.00

12 .

Jauniešu izglītības un iniciatīvas centrs "Sasprude"

"Pirmās palīdzības sacensības - 2019."

600.00

13 .

Biedrība "Dobeles jauniešu dome"

"Runā! Rādi! Radi!"

400.00

14 .

Latvijas politiski represēto apvienība

"Atbalsts Latvijas Politiski represēto apvienības Dobeles novada nodaļas biedriem"

600.00

15 .

Bikstu sieviešu biedrība "Senēcija"

"Ekskursija uz Jelgavu"

530.00

 

 

KOPĀ:

7263.14

 

10.08.2018.

Apstiprinātie sociāla un veselības rakstura projekti 2018. gada otrajā kārtā

Pamatojoties uz nolikuma „Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību sociālā un veselības rakstura projektiem Dobeles novadā” (apstiprināts Dobeles novada domē 23.02.2017., lēmums Nr.43/2) un Finansiāla atbalsta piešķiršanai sociāla un veselības rakstura projektiem komisijas sēdes lēmumu š. g. 6. augustā, protokols Nr.4, finansējums piešķirts sekojošiem projektiem.

Nr. p. k.

Iesniedzējs

Projekta nosaukums

Piešķirtais finansējums

(EUR)

1.

Biedrība “Pīlādzis”

“Deja un veselīgs dzīvesveids”

588,00

2.

Dobeles novada bērnu un jauniešu invalīdu biedrība „Laimiņa”

“Darboties prieks 2018. gada nogalē”

600,00

3.

Dobeles invalīdu biedrība

“Par maz gribēt, vajag darīt”

600,00

4.

Dobeles pilsētas pensionāru biedrība

“Senioru diena - Latvijas valsts simtgadē”

600.00

5.

Biedrība „Elise”

“Izglītojošas lekcijas ģimenēm ar bērniem un pirmsskolas vecuma bērnu kustību koordinācijas attīstība, veicinot fiziskas aktivitātes un sportojot kopā ar bērniem”

589,83

6.

Annenieku attīstības biedrība

“Dobe Latvijas simtgadei”

500,00

7.

 Dobeles novada kultūrizglītības biedrība „Gaismas koks”

“Rakstīšanas terapijas nodarbības Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā”

600,00

8.

Latvijas Politiski represēto apvienības Dobeles nodaļa

“Atbalsts Latvijas politiski represēto apvienības Dobeles novada nodaļas biedriem”

600,00

 

 

KOPĀ

4677,83

 

06.04.2018.

Apstiprinātie sociāla un veselības  rakstura projekti 2018. gada pirmajā uzsaukumā

Pamatojoties uz nolikuma „Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību sociālā un veselības rakstura projektiem Dobeles novadā” (apstiprināts Dobeles novada domē 23.02.2017).,  III daļas „Projekta pieteikumu izskatīšanas un izvērtēšanas kārtība” no 10.-14.punktiem, Pielikumiem Nr.1 un Nr.2 un finansiāla atbalsta piešķiršanai sociālajiem projektiem komisijas sēžu lēmumiem š.g. 14.martā, protokols Nr.2 un 23.martā, protokols Nr.3 .

Nr.p.k.

Iesniedzējs

Projekta nosaukums

 

Piešķirtais finansējums

(EUR)

 1.  

Dobeles invalīdu biedrība

“Piliens pa pilienam un skaties - spainis ir pilns”

600,-

2.

Dobeles pilsētas pensionāru biedrība

“Draudzība sākās pirms 45 gadiem”

600,-

3.

Dobeles novada bērnu un jauniešu invalīdu biedrība „Laimiņa”

“Kopībā ir spēks”

600,-

4.

“Lejasstrazdu  Namiņš”

“Vasara Francijā”

600,-

5.

“Dobeles Jauniešu dome”  biedrība

“Nāc un iesaisties, esi radošs un aktīvs!”

417,-

6.

Latvijas Nacionālo karavīru biedrības Dobeles nodaļa

“Nacionālo karavīru sociālo un kultūras vajadzības nodrošināšanas pasākumi”

600,-

7.

Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs “Saspraude”

“Pirmās palīdzības sacensības - 2018.

600,-

8.

Annenieku attīstības biedrība

“Ceļotprieks”

461,50

9.

Bikstu pensionāru biedrība

“Prieks ceļot”

515,-

10.

Sieviešu klubs “Liepas”

“Māksla dziedē”

440,-

11.

Zebrenes sieviešu biedrība „Dīva”

“Mēs par veselīgu un aktīvu dzīves veidu”

590,-

12.

Annenieku evanģēliski luteriskā draudze

“Atceramies un godinām”

600,-

13.

Biedrība  „Elise”

“Izglītojošas lekcijas par runas, domāšanas un loģikas attīstību vecākiem un loģiskās domāšanas materiālu iegāde Krimūnu pagasta pirmsskolas vecuma bērniem”

599,10

 

 

KOPĀ

 

7222,60

 

30.10. 2017.

Apstiprinātie sociāla un veselības  rakstura projekti 2017.gada otrajā uzsaukumā

Pamatojoties uz nolikuma „Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību sociālā un veselības rakstura projektiem Dobeles novadā” (apstiprināts Dobeles novada domē 23.02.2017).,  III daļas „Projekta pieteikumu izskatīšanas un izvērtēšanas kārtība” no 10.-14.punktiem, Pielikumiem Nr.1 un Nr.2 un finansiāla atbalsta piešķiršanai sociālajiem projektiem komisijas sēdes lēmumiem š.g. 10.septembrī, protokols Nr.5 .

Nr.p.k.

Iesniedzējs

Projekta nosaukums

 

Piešķirtais finansējums

(EUR)

 1.  

Dobeles Diabētu biedrība

Projekts rudenī 2017.gadā

500,00

 1.  

Latvijas Sarkanā Krusta
Dobeles komiteja

Bads nav brālis II

550,00

 1.  

Dobeles novada bērnu un jauniešu invalīdu biedrība „Laimiņa”

Darboties prieks 2017.gada nogale

550,00

 1.  

Dobeles invalīdu biedrība

Sekot sirds vēlmēm, neatliekot neko uz vēlāku

500,00

 1.  

Dobeles Jauniešu dome Biedrība

Bērni iesaistās

350,00

 1.  

Dobeles pilsētas pensionāru biedrība

Seniori svin savus svētkus

550,00

 1.  

 Dobeles novada kultūrizglītības biedrība

„Gaismas koks”

Neformālā rudens skola

550,00

 1.  

Biedrība  „Elise”

Izglītojošas lekcijas ģimenēm ar bērniem, pirmsskolas vecuma bērnu sajūtu pieredzes veidošana, izmantojot smilšu lampas

550,00

 1.  

Biedrība „Pīlādzis”

Biodanzas dejas spēks

544,00

 1.  

Latvijas Politiski represēto apvienības Dobeles nodaļa

Atbalsts Dobeles novada Politiski represēto apvienības biedriem

 

550,00

 

 

KOPĀ

5184,00

 

 

24.04.2017.

Apstiprinātie sociāla un veselības rakstura projekti 2017.gada pirmajā uzsaukumā

Pamatojoties uz nolikuma „Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību sociālā un veselības rakstura projektiem Dobeles novadā” (apstiprināts Dobeles novada domē 23.02.2017., lēmums Nr.43/2)  un finansiāla atbalsta piešķiršanai sociāla un veselības rakstura projektiem komisijas sēdes lēmumiem š.g. 29.martā, protokols Nr.3 un 10.aprīlī, protokols Nr.4 .

Nr.p.k.

Biedrības nosaukums

Projekta nosaukums,

norises laiks

Pieprasītā un piešķirtā summa no domes

(EUR)

 1.  

Dobeles invalīdu biedrība

“No sirds uz sirdi!”

01.04.2017.-30.11.2017.

550,00

2.

Biedrība „Lejasstrazdu Namiņš”

“Vasara Francijā”

20.06.2017.-23.08.2017.

545,00

3.

Dobeles novada bērnu un jauniešu invalīdu biedrība „Laimiņa”

Darboties prieks 2017

01.04.2017.-30.06.2017.

 

550,00

4.

Biedrība “Rozīnīte”

“Iepazīšanās ar atveseļošanās tūrisma iespējām Lietuvā”

01.06.2017.-30.06.2017.

550,00

5.

Latvijas Nacionālo karavīru biedrības Dobeles nodaļa (LNKB)

Nacionālo karavīru sociālo un kultūras vajadzības nodrošināšanas pasākumi

01.04.2017.-30.11.2017.

550,00

6.

Biedrība „Pīlādzis”

“Uztura ABC veselībai”

02.05.2017.-28.07.2017.

490,00

7.

Latvijas Sarkanā Krusta Dobeles komiteja

“Bads nav brālis”

01.04.2017.-01.09.2017.

 

550,00

8.

Dobeles pilsētas pensionāru biedrība

“Smaidi un dāvā prieku citiem”

01.04.2017.-30.06.2017.

550,00

9.

Annenieku attīstības biedrība

“Ceļotprieks atceroties vēsturi”

01.06.2017.-30.07.2017.

313,54

10.

Biedrība „Elise”

“Izglītojošas lekcijas ģimenēm ar bērniem par līdzsvara attīstību pirmsskolas vecumā un attīstošo materiālu iegāde”

01.04.2017.- 30.05.2017.

550,00

11.

Latvijas Politiski represēto apvienības Dobeles nodaļa

“Atbalsts Dobeles novada Politiski represēto apvienības biedriem”

01.04.2017.-31.08.2017.

550,00

12.

Sieviešu klubs “Liepas”

“Spēle garīgajai veselībai”

25.10.2017.

300,00

13.

Bikstu sieviešu biedrība „Senēcija”

“Iepazīsim savu pagastu un sportosim”

15.06.2017.-30.07.2017.

 

480,00

14.

JIIB „Saspraude

“Pirmās palīdzības sacensības 2017”

15.05.2017.-31.10.2017.

550,00

 

 

KOPĀ

7078.54

 

 

10.10.2016.

Pamatojoties uz nolikuma „Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību sociālā un veselības rakstura projektiem Dobeles novadā” (apstiprināts Dobeles novada domē 25.03.2010., lēmums Nr.93/5, ar grozījumiem 23.02.2012. Dobeles novada domes lēmums Nr.41/2 „Par grozījumiem nolikumā „Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību sociāla un veselības rakstura projektiem Dobeles novadā”) III daļas „Iesniegumu izskatīšanas un izvērtēšanas kārtība” no 11.-15.punktiem un finansiāla atbalsta piešķiršanai sociālajiem projektiem komisijas sēdes lēmumiem š.g. 3. oktobrī, protokols Nr.5

Iesniegtie sociāla un veselības  rakstura projekti  2016. gada otrajā uzsaukumā

Nr.p.k.

Iesniedzējs

Projekta nosaukums

 

Piešķirts

EUR

 1.  

Dobeles Diabēta biedrība

Nost ar cukura slimību

370,-

 1.  

Dobeles invalīdu biedrība

Esam kopā jau 25.gadus

 

550,-

 1.  

Dobeles novada bērnu un jauniešu invalīdu biedrība „Laimiņa”

Darbotiesprieks 2016.gada nogale

 

550,-

 1.  

Zebrenes sieviešu biedrība „Dīva”

Veco ļaužu pasākums „Stiprināsimies caur Latvju rakstu zīmēm”

550,-

 1.  

Dobeles pilsētas pensionāru biedrība

Atzīmēsim Starptautisko senioru dienu

550,-

 1.  

Bikstu pensionāru biedrība

Darbosimies, palīdzēsim, veiksim

200,-

 1.  

Biedrība „Pīlādzis”

Mākslas un mūzikas plenērs „Sajūtu un ritmu virpulī”

540,-

 1.  

Bikstu sieviešu biedrība „Senēcija”

Attīstošo rotaļlietu iegāde bērnu pieskatīšanas istabai „Laimiņa”

450,-

 1.  

Latvijas Sarkanā krusta Dobeles komiteja

Bads nav brālis

550,-

 1.  

JIIC “Saspraude”

Pirmās palīdzības sacensības -2016.

550,-

 1.  

Biedrība “Elise”

Izglītojošas lekcijas ģimenēm ar bērniem pirmsskolas vecuma bērnu sajūtu pieredzes veidošana ģimenēs un pirmsskolas vidē

550,-

 1.  

Biedrība Sieviešu klubs “Liepas”

Radošās nodarbības:Prieks kopā būt

200,-

 1.  

Latvijas Politiski represēto apvienības Dobeles nodaļa

Atbalsts Dobeles novada Politiski represēto apvienības biedriem

536,-

 1.  

Annenieku attīstības biedrība

Darboties prieks Kaķeniekos- paaudžu radoša sadarbība

365,-

 

 

KOPĀ

6511,-

 

 

15.03.2016.

Sociāla un veselības rakstura projektu 2016. gada pirmā uzsaukuma rezultāti   
Nr.p.k. Iesniedzējs Projekta nosaukums  Piešķirtais finansējums (EUR) 
1 . Dobeles novada bērnu un jauniešu invalīdu biedrība „Laimiņa” Darboties prieks 2016. 450,00
2 . Dobeles invalīdu biedrība Dots devējam atdodas! 500,00
3 . Dobeles novada kultūrizglītības biedrība "Gaismas koks" Galda spēles un nozīmīšu prese Dobeles novada Centrālajā bibliotekā 500,00
4 . Annenieku attīstības biedrība Bērnu un jauniešu mākslas un atpūtas centrs „Varavīksnes galā” 550,00
5 . Biedrība „Lejasstrazdu Namiņš” Vasara Francijā 545,00
6 . Zebrenes sieviešu biedrība „Dīva” Aktīvie seniori ar Suvenīrkrūzi 500,00
7 . Bikstu pensionāru biedrība Paaudžu radoša sadarbība- Prieks Bikstos 455,00
8 . Bikstu sieviešu biedrība „Senēcija” Sporta un atpūtas parka izveide „Bikstos” 550,00
9 . Dobeles pilsētas pensionāru biedrība Mūzika mūs vieno 350,00
10 . Latvijas Nacionālo karavīru biedrības Dobeles nodaļa (LNKB) Nacionālo karavīru sociālo un kultūras vajadzības nodrošināšanas pasākumi 550,00
11 . Latvijas Sarkanā krusta Dobeles komiteja Bads nav brālis  550,00
12 . Biedrība "Elise" Veselības, izziņas uninteraktīvās dabas takas „Ciemos pie Dižskabārža” labiekārtošana Krimūnu pagastā 2.kārta 550,00
13 . Biedrība "Pīlādzis" Tautieši Igaunijā 550,00
14 . Dobeles Vācu kultūras biedrība Silta zupa talciniekiem 100,00
15 . Biedrība "Dobeles Jauniešu dome" Nesēdi malā- iesaisties! 266,00
16 . Biedrība "Taurenīši" Lekciju kurss „Bērnu fiziskā un psihiskā attīstība līdz divu gadu vecumam” sociāli maznodrošinātām ģimenēm 70,00
17 . Latvijas Politiski represēto apvienības Dobeles nodaļa Atbalsts Dobeles novada Politiski represēto apvienības biedriem 536,00
18 . JIIC "Saspraude" Dūlu dienas Dobeles novadā 2016. 360,00
    KOPĀ: 7932,00

 

15.09.2015.

Pamatojoties uz nolikuma „Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību sociālā un veselības rakstura projektiem Dobeles novadā" (apstiprināts Dobeles novada domē 25.03.2010., lēmums Nr.93/5, ar grozījumiem 23.02.2012. Dobeles novada domes lēmums Nr.41/2 „Par grozījumiem nolikumā „Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību sociāla un veselības rakstura projektiem Dobeles novadā") III daļas „Iesniegumu izskatīšanas un izvērtēšanas kārtība" no 11.-15. punktiem un finansiāla atbalsta piešķiršanai sociālajiem projektiem komisijas sēdes lēmumiem š.g. 10.septembrī, protokols Nr.5 .

Iesniegtie sociāla un veselības rakstura projekti 2015. gada otrajā uzsaukumā

Nr.p.k.

Iesniedzējs

Projekta nosaukums

Piešķirts €

1.

Dobeles invalīdu biedrība

Pasniegsim roku un palīdzēsim invalīdiem!

01.09.-18.12.2015.

450,00

2.

Annenieku attīstības biedrība

Vecums nav šķērslis, lai ceļotu, atcerētos, draudzētos

10.10.2015.

412,00

3.

Dobeles Diabētu biedrība

Gaisma ne vien logā, bet arī tavā sirdī 2015. gada septembris- novembris

250,00

4.

Dobeles novada bērnu un jauniešu invalīdu biedrība „Laimiņa"

Darbotiesprieks 2015.gada nogale

15.09.-10.12.2015.

450,00

5.

Zebrenes sieviešu biedrība „Dīva"

Veco ļaužu pasākums „Mūsu jaunība sovhozs „Zebrene""

Mazgāšanas līdzekļu iegāde zupas virtuvei

01.10.15.12.2015.

465,00

6.

Latvijas Sarkanā krusta Dobeles komiteja

 

Bads nav brālis II

01.09.-31.12.2015.

550,00

7.

Biedrība „Pīlādzis"

Spēka krājumi ziemai

2015.gada septembra-oktobrim

 

300,00

8.

Biedrība „Taurenīši"

Krāsaino smilšu nodarbību veikšana Dobeles novada pirmsskolas bērniem ar uzvedības, uztveres un runas traucējumiem

01.09.-15.12.2015.

430,00

9.

Biedrība „Dobeles Jauniešu dome"

Eiropas Mobilitātes nedēļas aktivitātes Dobeles novadā 2015

16.09.-31.10.2015.

-

10.

Latvijas Politiski represēto apvienības Dobeles nodaļa

Atbalsts Politiski represēto apvienības Dobeles novada nodaļas biedriem

01.09.-18.12.2015.

459,00

11.

Biedrība  „Elise"

Izglītojošas lekcijas ģimenēm ar bērniem un ziemas inventāra iegāde pirmskolas vecuma bērnu kustību attīstībai ziemas periodā

01.11.-18.12.2015.

448,94

12.

Dobeles sieviešu interešu klubs „Dziedra"

Vecums pienāk dažādi

01.10.-10.12.2015.

-

13.

Dobeles pilsētas pensionāru biedrība

1.oktobris - Starptautiskā Senioru diena

09.10.2015.

430,00

14.

JIIB „Saspraude

 Raibās rudens brīvdienas 2

06.10.-30.11.2015.

550,00

 

 

Kopā piešķirts:

5194,94

02.04.2015.

Sociāla un veselības rakstura projektu 2015.gada pirmā uzsaukuma rezultāti 
Nr.p.k. Iesniedzējs Proj. nosaukums  Piešķirtais finansējums (EUR) 
1 . Biedrība „Lejasstrazdu namiņš" „Vasara Francijā" 545,00
2 . Biedrība "Pīlādzis" „Spēka zāle" 540,00
3 . Biedrība "Dobeles Jauniešu dome" „Pirmās palīdzības sacensības" 550,00
4 . Dobeles invalīdu biedrība „Visi kopā - esam spēks" 550,00
5 . Biedrība "Rozīnīte" „Ķermeņa un dvēseles zāles Dobeles pagasta senioriem" 550,00
6 . Dobeles sieviešu interešu klubs "Dziedra" „Eiropas gads attīstībai Dobelē" 100,00
7 . Latvijas Sarkanā krusta Dobeles komiteja "Bads nav brālis" 550,00
8 . Biedrība "Elise" „Izglītojošās lekcijas ģimenēm ar bērniem un pirmsskolas vecuma bērnu kustības koordinācijas attīstība" 550,00
9 . Bikstu pensionāru biedrība „Dušas telpas atjaunošana" 550,00
10 . Dobeles novada bērnu un jauniešu invalīdu biedrība „Laimiņa" „Darboties prieks 2015" 550,00
11 . JIIC "Saspraude" „Ģimenēm - gaidot un audzinot mazuli" 545,18
12 . Latvijas Nacionālo karavīru biedrība „Nacionālo karavīru sabiedriski un veselības uzlabošanas pasākumi" 550,00
13 . Zebrenes sieviešu biedrība „Dīva" „Piknikparka apmeklējums Rīgā, šokolādes muzejs Pūrē un saulrieta sagaidīšana pie jūras" 550,00
14 . Biedrība "Taurenīši" "Krāsaino smilšu nodarbību veikšana Dobeles novada pamatskolās bērniem ar uzvedības, uztveres un runas traucējumiem" 550,00
15 . Dobeles pilsētas pensionāru biedrība „Nav laika novecot" 550,00
16 . Annenieku attīstības biedrība „Veselīgam dzīves veidam" 481,00
17 . Latvijas Politiski represēto apvienības Dobeles nodaļa „Atbalsts Dobeles novada Politiski represēto apvienības biedriem" 550,00
18 .  Bikstu sieviešu biedrība "Senēcija" „Bērnu stūrīšu izveide Bikstu pagasta pagasta bibliotēkā" 470,00
      9281,18

11.09.2014.

Pamatojoties uz nolikuma „Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību sociālā un veselības rakstura projektiem Dobeles novadā" (apstiprināts Dobeles novada domē 25.03.2010., lēmums Nr.93/5, ar grozījumiem 23.02.2012. Dobeles novada domes lēmums Nr.41/2 „Par grozījumiem nolikumā „Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību sociāla un veselības rakstura projektiem Dobeles novadā") III daļas „Iesniegumu izskatīšanas un izvērtēšanas kārtība" no 11.-15.punktiem un finansiāla atbalsta piešķiršanai sociālajiem projektiem komisijas sēžu lēmumiem š.g. 3.septembrī, protokols Nr.5 un  4.septembrī, protokols Nr.6,

Sociāla un veselības rakstura projektu 2014.gada otrā uzsaukuma rezultāti

Nr.p.k.

Iesniedzējs

Projekta nosaukums

Piešķirts EUR

1.

Dobeles invalīdu biedrība

„Kvalitatīvie sakari un mājīgas, siltas telpas- pamats biedrības darbībai!"

440,00

2.

Dobeles novada bērnu un jauniešu invalīdu biedrība „Laimiņa"

„Kopā 2014.gada nogale"

440,00

3.

Dobeles pilsētas pensionāru biedrība

„Senioru diena - Veselības diena"

440,00

4.

Zebrenes sieviešu biedrība „Dīva"

„Veco ļaužu diena 19.gadsimta Zebrenes muižā. Mazgāšanas līdzekļu iegāde Zupas virtuvei."

416,00

5.

Biedrība „Pīlādzis"

„Kā stiprināt sevi ikdienā starp savējiem!"

400,00

6.

Latvijas Sarkanā krusta Dobeles komiteja

„Bads nav brālis II"

440,00

7.

Dobeles Diabēta biedrība

„Sakārtota vide diabētu biedrībai"

440,00

8.

Biedrība „Taurenīši"

„SIF Projekta „Bērniem drošas un draudzīgas ģimenes vides veicināšana Latvijas pašvaldībās: Dobelē realizācijas līdzfinansējums""

-

9.

Biedrība „Rozīnīte"

„Veselība ir tur, kur cilvēki mācās, strādā, spēlējās un mīl..."

-

10.

Bikstu sieviešu biedrība „Senēcija"

„Atpūšamies kopā"

230,00

11.

Alternatīvā izglītības biedrība „CITĀDA SKOLA"

„Četras muzikālās paudzes vienā muzikālā centrā"

120,00

12.

Annenieku attīstības biedrība

„Triju paaudžu radošā darbnīca "Svētku priekam"

400,00

13.

Dobeles novada Politiski represēto apvienība

„Atbalsts Dobeles novada Politiski represēto apvienības biedriem"

440,00

14.

Dobeles sieviešu interešu klubs „Dziedra"

„Mēs dziedrām"

-

15.

Dobeles pilsētas Pensionāru biedrība

„Mēs vēl varam!"

-

16.

Biedrība „Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs „Saspraude"

„Nodarbību cikls „Māmiņai, tētim un mazulim"

440,00

17.

Biedrība „Svētelis"

„Drošības ceļojums"

384,00

18.

Biedrība „Elise"

„Veselības, izziņas un interaktīvās dabas takas „Ciemos pie Dižskabārža" izveide Krimūnu pagastā"

440,00

19.

Biedrība „Elise"

„Dzīvotprieks bez atkarībām"

-

 

 

Kopā piešķirts

5470,00