?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Projektu konkursa rezultāti

06.07.2022.

Noslēdzies Dobeles novada pašvaldības konkurss, kura kārtībā piešķir finansiālu atbalstu kultūras projektiem Dobeles novada tēla veidošanai un popularizēšanai, kultūras nozares attīstībai, atbalstot uz rezultātu vērstas kolektīvas vai individuālas kultūras aktivitātes. Izglītības, kultūras un sporta komitejai ir tiesības noteikt katra nākamā gada budžetā atbalstāmās prioritātes kultūrā.

Pavisam tika saņemti 16 projekta pieteikumi un 2022. gada kultūras nozares 1. projektu konkursā tika atbalstīti sekojoši projekti.

 

Nr. p.k.

Finansējuma saņēmējs

Projekta nosaukums

Piešķirtais finansējums, EUR

1.

Biedrība "Elise"

ŠEIT UN TAGAD

1000,00

2.

Edīte Bēvalde

Iedzīvotāju iniciatīvu grupa:

Maira Ķikure, Edīte Bēvalde, Aigars Bēvalds

Saulgriežu mistērijas Kadiķos

1000,00

3.

Biedrība "Tērvetes mājražotāji un amatnieki"

Smaržas un garšas Labrenču tirgū Tērvetē

670,00

4.

Selekcionāra Pētera Upīša biedrība

Ābols – tautas vēsturisko vērtību un Latvijas augļkopības zinātnes simbols

1000,00

5.

Sieviešu klubs “Liepas”

Penkulei 750

392,25

6.

Dobeles vēstures biedrība

Filma "Dobeles Atbrīvošanas pieminekļa vēsture"

1000,00

7.

Ērika Karro

Vitas Ramanes atmiņu stāstu grāmata "Atmiņu ceļos"

900,00

8.

Biedrība "Auces novada Sociālo inovāciju parks"

Dynamix ‘22

750,00

9.

Īles luterāņu baznīcas fonds

Atjaunotās Īles luterāņu baznīcas atklāšana un jauniešu kora BALSIS koncerts “Dievs tava zeme deg!”

1000,00

10.

Biedrība “LATVJU PIRTS UN SPA

ASOCIĀCIJA”

Koncerts “Margrietiņu naktī”

1000,00

11.

Zebrenes pagasta sieviešu biedrība "Dīva"

Ar pļavu uz krekla

964,00

12.

SLO biedrība „Penkulē atver durvis

"Piedzīvojums Penkulē"

1000,00

13.

Biedrība "Lielauces attīstībai"

"Ēnu teātris"

940,00

14.

Dobeles Vācu kultūras biedrība

"Vēsturiskais muižu mantojums Dobeles novadā"

946,26

KOPĀ piešķirtais finansējums, EUR

12562,51

 

Paldies ikvienam par radošajām idejām, kas dažādo, bagāti un dod iespēju ikvienam novada iedzīvotājam apmeklēt jaunus kultūras pasākumus.

Informāciju apkopoja Dobeles novada Kultūras pārvalde

 

18.08.2021.

Noslēdzies 2021. gada otrā pusgada Dobeles novada pašvaldības kultūras projektu konkurss.

Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības finansiālā atbalsta piešķiršanas kultūras nozarē komisijas 2021. gada 10. augusta protokolu Nr. 2 šī gada 2. kultūras projektu konkursā tika atbalstīti šādi projektu iesniegumi:

Nr.p.k.

Projekta nosaukums

Iesniedzējs

Piešķirtā summa

1.

Ālaves muižas parks-iepazīts un iemīlēts

SLO biedrība "Penkule atver durvis"

600

2. 

Pētera Upīša Dārzkopības muzeja āra ekspozīcijas bagātināšana dārzkopības nozares popularizēšanas veicināšanai

Selekcionāra Pētera Upīša biedrība

586

3.

Brīvdabas koncerta un bērnu izklaides programmas organizēšana - kvalitatīva pasākuma sastāvdaļa

Biedrība "Tautas sporta bāze"

490

4.

Izdejo Dobele ielas garumā

Dobeles kultūras biedrība

600

5.

Skatuves tērpu iegāde un akrobātikas nodarbības deju grupai "TENAX karsējmeitenes"

"Zemgales reģionālais handbola klubs"

600

Finansējuma līgumu slēgšana no 2021. gada 23. augusta. Par līguma slēgšanu lūdzam sazināties ar Kultūras un sporta pārvaldes lietvedi Līgu Freibergu, tālr.63720933, e-pasta adrese: liga.freiberga@dobele.lv.

Informāciju sagatavoja:
Māra Krūmiņa,
Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
mara.krumina@dobele.lv, tālr. 63725385

16.03.2021.

Noslēdzies 2021. gada pirmā pusgada Dobeles novada pašvaldības kultūras projektu konkurss.

Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības finansiālā atbalsta piešķiršanas kultūras nozarē komisijas 2021. gada 11. marta protokolu Nr. 1 šī gada 1. KULTŪRAS PROJEKTU konkursā tika atbalstīti šādi projektu iesniegumi:

Nr. p.k.

Projekta nosaukums

Iesniedzējs

Piešķirtais finansējums EUR

1.

Ālaves muižas kungu nama glābšana

SLO biedrība "Penkule atver durvis"

1200

2.

Vasaras un rudens deju skolas BDK "Bitītes" dalībniekiem, attīstot un pilnveidojot dejotāju prasmes

Biedrība "Elise"

1100

3.

Dobeles, Auces un Tērvetes apriņķu etnogrāfisko materiālu izmatošana jaunu skatuvisko deju radīšanā

Arvils Noviks

850

4.

No tautas tērpa līdz Dobeles Ābolu maisam

Dobeles kultūras biedrība

550

5.

Mūzika skatuviskās tautas dejas oriģinālhoreogrāfiju veidošanai BDK "Drellīši"

Biedrība BDK "Drellīši"

1200

6.

Kultūras pasākumu dažādošana Dobeles novada iedzīvotājiem un viesiem sadarbībā ar Dobeles Mūzikas skolas audzēkņiem un pedagogiem

"Dobeles Mūzikas skolas atbalsta biedrība"

1198

7.

Uguns skulptūras performance Bērzes ciemā

Ieva Jurka

1200

8.

Pētera Upīša ceriņu dārza šķirņu informatīvā materiāla bagātināšana

"Selekcionāra Pētera Upīša biedrība"

1092

9.

Pārvietojamo solu iegāde āra pasākumiem

Zebrenes sieviešu biedrība "Dīva"

616

10.

Ar Anneniekiem sirdī

Annenieku attīstības biedrība

1200

KOPĀ

10206

Finansējuma līgumi jānoslēdz līdz 2021. gada 31. maijam. Par līguma slēgšanu lūdzam sazināties ar Kultūras un sporta pārvaldes lietvedi Līgu Freibergu, e-pasta adrese: liga.freiberga@dobele.lv, tālr. 63720933 vai 20260177

Informāciju sagatavoja:
Māra Krūmiņa,
Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
mara.krumina@dobele.lv, tālr. 25488420

 

05.08.2020.

Noslēdzies 2020. gada otrā pusgada Dobeles novada pašvaldības kultūras projektu konkurss.

Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības finansiālā atbalsta piešķiršanas kultūras nozarē komisijas 2020. gada 29. jūlija protokolu Nr.2, finansējums piešķirts šādiem projektu iesniegumiem:

Projekta nosaukums

Iesniedzējs

Piešķirtā summa EUR

Rāmju iegāde Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja "Pikšas" izstāžu un ekspozīciju dažādošanai un papildināšanai

Biedrība "Kodols 2019"

500

Vidējās paaudzes deju kolektīvu sadraudzības koncerts/konkurss- "Dobeles ābolu maiss -10"

Dobeles kultūras biedrība

300

Dobeles pilsētas kultūras nama BDK Drellīši (5.-9.klase) meiteņu ņiebura (vestes) un puišu bikšu šūšana

Biedrība "BDK Drellīši"

387

Gadalaiki

Biedrība "Personu ar invaliditāti un atbalstītāju biedrība "Laimiņa"

600

Kultūras aktivitātes Tautas sporta bāzē - novada pozitīvā tēla veidošanas sastāvdaļa

Biedrība "Tautas sporta bāze"

1200

Pētera Upīša Dārzkopības muzeja pamatekspozīcijas nomaiņa atbilstoši muzeja jaunajai stratēģijai

Selekcionāra Pētera Upīša biedrība

600

Dobeles pagastam -100

Biedrība "Rozīnīte"

600

Es savai Penkulei

SLO biedrība "Penkulē atver durvis"

434

Līgumus par finansējuma piešķiršanu jānoslēdz  līdz 2020. gada 30. septembrim iepriekš sazinoties ar Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes lietvedi Līgu Freibergu, tālr.63720933, e-pasta adrese: liga.freiberga@dobele.lv

Sagatavoja:
Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
Māra Krūmiņa

27.02.2020.

Noslēdzies 2020. gada pirmā pusgada Dobeles novada pašvaldības kultūras projektu konkurss.

Līgumus par finansējuma piešķiršanu jānoslēdz  līdz 2020. gada 29. maijam, iepriekš sazinoties ar Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes lietvedi Līgu Freibergu, tālr.63720933, e-pasta adrese: liga.freiberga@dobele.lv

Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības finansiālā atbalsta piešķiršanas kultūras nozarē komisijas 2020. gada 26. februāra protokolu Nr.1, finansējums piešķirts šādiem projektiem:

Nr. p.k.

Projekta nosaukums

Iesniedzējs

Piešķirtā summa

1.

Daba un mēs

Personu ar invaliditāti un atbalstītāju biedrība "Laimiņa"

300

2. 

Starpnovadu projekts "Zemgale, kur tavi varoņi"

Biedrība "Ultramarīns"

600

3.

Tautastērpu kolekcijas papildināšana vidējās paaudzes deju kolektīvam Dzīpars

Dobeles kultūras biedrība

600

4.

Paaudžu sadarbība Latvijas vēstures skaidrošanā

Latvijas Nacionālo karavīru biedrības Dobeles nodaļa

450

5.

Zelta ritmi

Dobeles pilsētas pensionāru biedrība

270

6.

Dobeles novada Krimūnu pagasta bērnu deju kolektīva "Bitītes" dalība starptautiskajos deju konkursos Lietuvā un Polijā

Biedrība "Taurenīši"

600

7.

Dobeles muzeja krājuma gleznu kolekcija pastkartēs

Dobeles vēstures biedrība

578

8.

Dobeles mūzikas skolas zēnu kora karoga (vimpeļa) izgatavošana

Dobeles mūzikas skolas atbalsta biedrība

350

9.

Dobeles pilsētas kultūras nama BDK "Drellīši" (1.-4.klase) meiteņu apakšsvārku šūšana

Dobeles kultūras biedrība

573

10.

Kora "Vizma" materiāli tehniskās bāzes uzlabošana - tautisko kurpju iegāde

Biedrība "Koris Vizma"

400

11.

Kurzemes puses galvas lakatu iegāde vidējās paaudzes deju kolektīva "Bikstenieki" sievām

Biedrība "Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Bikstenieki""

600

12.

JDK - tautas deju kolektīvu sadraudzības pasākums "MĀRAS ZĪME"

Dāmu klubs "Noskaņa"

545

13.

Latvijas dārzkopības mantojuma popularizēšana Dobeles novadā - P.Upīša dārza plāna - informatīvā stenda izveide

Selekcionāra Pētera Upīša biedrība

600

14.

Dobeles pilsētas kultūras nama BDK "Drellīši" (5.-9.klase) meiteņu apakšsvārku šūšana

Biedrība "BDK Drellīši"

365

15.

Dobeles pilsētas kultūras nama BDK "Drellīši" (5.-9.klase) meiteņu blūzīšu (raksturdejām) šūšana

Biedrība "BDK Drellīši"

418

16.

Auru pagasta sporta veterānu atpūtas pasākums 2020

Biedrība "Auru mantojums"

300

Sagatavoja:
Māra Krūmiņa,
Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
Tālr. 25488420
e-pasta adrese: mara.krumina@dobele.lv