?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Projektu konkursi

27.06.2022

Iedzīvotāju intereses par aktīvu un veselīgu dzīvesveidu veicināšanai un iedzīvotāju iniciatīvu un vietējās kopienas iesaistīšanās sekmēšanai aktīva un veselīga dzīvesveida aktivitāšu piedāvājuma radīšanā un pasākumu realizēšanā, kā arī augstu sasniegumu sporta attīstības veicināšanai Dobeles novada pašvaldības Finansiālā atbalsta piešķiršanas sporta projektiem komisija izsludina atklātu projektu konkursu finansiāla atbalsta saņemšanai sporta programmā.

Pretendenti:

biedrības un nodibinājumi, kuru iesniegtie projekti atbilst finansējuma piešķiršanas mērķiem un kuru juridiskā adrese ir Dobeles novada administratīvajā teritorijā;
individuāli sportisti, kuru deklarētās dzīvesvietas adrese ir Dobeles novada administratīvās teritorijas robežās, par kuriem iesniegumus par finansiālu atbalstu iesniedz Latvijas Sporta federāciju padomes atzītās sporta veidu federācijas, kam ir juridiskas personas statuss;
iniciatīvu grupas, kuru dalībnieki ir Dobeles novada iedzīvotāji un kuras projektus īstenos Dobeles novada administratīvajā teritorijā.

Projekta īstenošanas laiks no 2022. gada 10. augusta līdz 2022. gada 15.decembrim

Viena projekta maksimālā atbalstāmā summa ir 1 000,00 EUR.

Projektus iesniedz personīgi, nogādājot pieteikumu Dobeles novada klientu apkalpošanas centros to darba laikā, vai nosūtot pa pastu uz adresi: Dobeles novada Sporta pārvalde, Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, vai elektroniski parakstīta dokumenta formā vienā dokumentā, nosūtot uz e-pasta adresi: sports@dobele.lv  no 2022. gada 27. jūnija līdz 27. jūlijam.

Projektu pieteikumu aizpilda atbilstoši nolikuma par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību sporta projektiem Dobeles novadā nosacījumiem un 1. pielikumam - šeit. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

09.07.2021. 

Dobeles novada domes komisijas finansiālā atbalsta piešķiršanai kultūras un sporta nozarēs izsludina atklātu projektu konkursu finansiāla atbalsta saņemšanai kultūras un sporta projektiem Dobeles novadā.

Saskaņā ar spēkā esošajiem Dobeles novada domes apstiprinātajiem nolikumiem - Nolikums par finansiāla atbalsta saņemšanas kārtību sporta projektiem Dobeles novadā un Nolikums par finansiāla atbalsta saņemšanas kārtību kultūras projektiem Dobeles novadā - projektu pieteikumus drīkst iesniegt pretendenti, kuru juridiskā adrese ir Dobeles novada administratīvās teritorijas robežās (līdz 01.07.2021).

Projektu realizācijas laiks no 2021. gada 1. septembra  līdz 2022. gada 31. martam.

Viena projekta maksimālā atbalstāmā summa ir:

Kultūras projektiem EUR 600.00;
Sporta projektiem EUR 1000.00.

Projekti jāiesniedz laikā no 2021. gada 15. jūlija līdz 2. augustam plkst. 16.00 Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldē, Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV3701, vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu sūtīt uz e-pasta adresi: liga.freiberga@dobele.lv.

Papildus informācija pa tālr. 63720933, Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes lietvede Līga Freiberga.

___________________________________________________________________________________________________________________________

11.02.2021.

Dobeles novada domes komisijas finansiālā atbalsta piešķiršanai kultūras un sporta nozarēs izsludina atklātu projektu konkursu finansiāla atbalsta saņemšanai kultūras un sporta projektiem Dobeles novadā.

Projektu realizācijas laiks no 2021. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 31. decembrim.

Viena projekta atbalstāmā maksimālā summa ir:

Kultūras projektiem EUR 1200.00;
Sporta projektiem EUR 2000.00.

 

Projekti jāiesniedz laikā no 2021. gada 15. februāra līdz 2. martam plkst.16.00 Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldē Brīvības ielā 17, 13.kabinetā. Ar projektu konkursa Nolikumu par finansiāla atbalsta saņemšanas kārtību sporta projektiem Dobeles novadā un Nolikumu par finansiāla atbalsta saņemšanas kārtību kultūras  projektiem Dobeles novadā var iepazīties Dobeles novada domes mājas lapā www.dobele.lv un Kultūras un sporta pārvaldē, Brīvības ielā 17, 13. kab., Dobelē.

Papildu informācija: Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes lietvede L. Freiberga 63720933.