?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Reklāmas vai izkārtnes saskaņojums

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā 

Tai skaitā pagastos

Pagasta pārvaldē

Pa pastu

Būvvalde, Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV – 3701

Elektroniski
pa e-pastu: buvvalde@dobele.lv, pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā 

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. Iesniegums Microsoft Office document icon Iesniegums reklāmai
2. Reklāmas vai izkārtnes vizualizācija uz ēkas fasādes. Jābūt norādītiem reklāmas gabarītizmēri. 2.eks.
3. Saskaņojums ar ēkas īpašnieku (blakus vizualizācijas risinājumam), ja reklāma tiek izvietota uz cita īpašumā esošas ēkas fasādes. Klāt jāpievieno ēkas vai telpu grupas nomas līguma kopijas. 2.eks.
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Iesniegt iesniegumu ar nepieciešamajiem dokumentiem.

2.

Būvvalde izvērtē un sniedz atļauju vai sniedz motivētu atteikumu.

Pakalpojuma maksa
EUR
Atbilstoši saistošajiem noteikumiem par pašvaldības nodevām
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

10 dienas

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
28325594, 28337948