?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Resursu izmaksas

ŪDENSAPGĀDE
Dobeles novadā: 1,08 EUR / m3 + PVN (21%)
Vairāk informācija par pieslēgšanos ūdensapgādes tīklam, skatīt šeit: www.dobelesudens.lv
Konsultācijas un papildus informācija pa tālruni: 63781301; +371 27871488 (Klientu daļa)
Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213
E-pasts: dobelesudens@dobele.lv
Skype: dobelesudens 
 
KANALIZĀCIJA
Dobeles novadā: 1,65 EUR  /m3 + PVN (21%)
Vairāk informācija par kanalizācijas pakalpojumu lietošanu, skatīt šeit: www.dobelesudens.lv
 
SILTUMAPGĀDE
45,00 EUR / MWh + PVN (iedzīvotājiem 12%, juridiskām personām 21%)
Vairāk informācijas: www.dobelesenergija.lv
 
SADZĪVES ATKRITUMI
17,91 EUR /1 m3 + PVN (21%)
 
DALĪTO sadzīves atkritumu savākšanas punkti:
(savāc PET dzērienu pudeles, polietilēnu, kartonu, papīru, stikla pudeles un burkas BEZ MAKSAS)
 • DOBELĒ: Muldavas iela 1; Muldavas iela 4; Kr.Valdemāra iela  3; Krasta iela 1a; Krasta iela 9; Meža prospekts 6; Skolas iela 10; Skolas iela 16; Zaļā iela 5, 21, 29 un 44; Saules iela 3; Dainu iela 5 un 10; Ausmas  iela 27; Liepu iela  4b; Kooperācijas iela 9d; Austrumu iela 6a; Bērzes iela 15; pie Domes ēkas; Dobeles 1.vidusskola; Dobeles Valsts ģimnāzija; Dobeles sākumskola; Pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš"; Sporta halle
 • BĒRZES pagastā: Bērze, Šķibe, Miltiņi
 • KRIMŪNU pagastā: Krimūnas, Akācijas
 • DOBELES pagastā: Lejasstrazdi, Aizstrautnieki
 • AURU pagastā: Gardene, Auri, Ķirpēni
 • PENKULES pagastā: Penkule
 • NAUDĪTES pagastā: Apgulde, Naudīte
 • ANNENIEKU pagastā: Annenieki, Kaķenieki
 • BIKSTU pagastā: Biksti 2, Upenieki 1
 • ZEBRENES pagastā: Zebrene
 • JAUNBĒRZES pagastā: Jaunbērzē Ceriņu ielā un Dārza ielā
ŠĶIROTO atkritumu īslaicīgās uzglabāšanas novietnes:
(pieņem sadzīves elektropreces, logu stiklu, lietotas autoriepas, lielgabarīta atkritumus, mēbeles u.c. koka atkritumus)
 • DOBELĒ: Dobelē, Spodrības ielā 2 un Zaļajā ielā 87d
 • BĒRZES pagastā: Bērze, Šķibe, Miltiņi
 • KRIMŪNU pagastā: Krimūnas, Akācijas
 • DOBELES pagastā: Lejasstrazdi, Aizstrautnieki
 • AURU pagastā: Ķirpēni, Auri, Gardenē
 • ANNENIEKU pagastā: Annenieki, Kaķenieki
 • BIKSTU pagastā: Biksti
 • ZEBRENES pagastā: Zebrene
 • JAUNBĒRZES pagastā: Jaunbērze
 • PENKULES pagastā: Penkule 
GĀZES APGĀDE
Dabasgāzes infrastruktūra pieejama Dobeles novada Annenieku, Bikstu, Bērzes un Dobeles pagastos.
 
Propāna gāzes balonu iegādes vietas Dobeles novadā:
 • “AGA SIA” – Dobele, Liepājas šoseja 27, 63722267
 • “Elme Messer L” SIA – Parka iela 1, Dobele, 27022251
 • “D.J.” SIA – “Vītoli”, Auru pagasts, Dobeles novads, 63781228
Vairāk informācijas: www.lg.lv
 
ELELTROENERĢIJA
Pieslēguma ierīkošanas izmaksas: www.sadalestikls.lv
Elektroenerģijas sadales sistēmas pieejamo pakalpojumu tarifi: www.sadalestikls.lv
 
SAKARU PAKALPOJUMI
Dobeles novadā pieejami visi eletronisko sakaru pakalpojumi, tai skaitā optiskais internets.