?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Sabiedrības līdzdalība

27.09.2022.

Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde informē par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu paredzētā projekta “Galvenās valsts mikromobilitātes infrastruktūras posmā Dobele – Rīga izpēte” izstrādei, kura rezultātā tiks izbūvēts gājēju un velosipēdistu ceļš Mārupes, Olaines, Jelgavas, Dobeles novadu teritorijās, saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktu.

 

Informatīvo paziņojumu skatīt šeit

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, vai elektroniski: ap@vvd.gov.lv.


 

2022. gada 9. jūnijā plkst. 18:00 Naudītes skolas telpās tiek rīkota publiskā apspriešana par īpašuma “Gravas” (bijušais p/s “Naudīte” tehnikas laukums), Naudītes pagastā, kadastra apzīmējums 46800030215, turpmāko izmantošanas veidu.

Sanāksmes darba kārtība:

  1.  Dāvja Šmēmaņa, Naudītes pagasta iedzīvotāja, prezentācija par turpmāko šī nekustamā īpašuma “Gravas” izmantošanas projektu.
  2.  Nekustamā īpašuma “Gravas” plānotās darbības atbilstība Dobeles novada teritorijas plānojumam.
  3.  Citi jautājumi.

Uz publisko apspriešanu aicināts ikviens interesents!