?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Salas pārvietošana Gaurata ezerā

  

Projekts:Dabīgi izveidojušās peldošās salas Gauratas ezerā pārvietošana un enkurošana ezera pretējā krastā ” (Nr. 18-06-AL30-A019.2201-000002)

Darbības programma: ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas attīstības stratēģiju” aktivitāte 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Mērķis: Projekta īstenošanas vieta ir Gauratas ezera publiskā peldvieta Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kas atrodas 7 km no Dobeles pilsētas.

Projekta ietvaros tiks pārvietota dabīgi izveidojušās sala un noenkurota ezera pretējā krastā. Sala tiks sadalīta mazākos gabalos, ar tehnikas palīdzību novirzīta un noenkurota. Grunts rakšanas darbi netiks veikti, lai netiktu traucēta zivju un putnu dabīgā biosfēra. Peldošā sala vētras ietekmē tika atpūsta no pretējā krasta un pilnībā nobloķēja peldvietu. Salas pārvietošana nepieciešama teritorijas labiekārtošanai un racionālai izmantošanai, ko apsaimnieko pašvaldība ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu atpūtas vietu Dobeles novada iedzīvotājiem. Gauratas ezera peldvieta tika  ierīkota un tiek uzturēta par Dobeles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas uz doto brīdi ir vienīgā oficiāli apzīmētā peldvieta Dobeles novadā. Uz pašvaldībai piederošās zemes atrodas volejbola laukums, rotaļu laukums, atpūtas vietas ar galdiem un soliņiem un pašā ezera krastā ierīkota peldvieta ar divām laipām.

Peldvieta un Gauratas ezers ir Dobeles novada pašvaldības īpašums un ik gadu tiek ieplānoti līdzekļi uzturēšanai.

Kopējās izmaksas (bez PVN): 37875.86 EUR

ELFLA finansējums: 24870.88 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums: 20958.91 EUR

Projekta īstenošanas laiks: līdz 2019.gada 1.oktobrim

Projekta vadītāja: Nadežda Čerpaka

Kontaktinformācija: tālr. 63700143, 27865565, e-pasts nadezda.cerpaka@dobele.lv

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

30.10.2019.

Dobeles novada pašvaldība informē par projekta Nr. 18-06-AL30-A019.2201-000002 “Dabīgi izveidojušās peldošās salas Gaurata ezerā pārvietošana un enkurošana pretējā krastā” īstenošanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšprogrammā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Dabīgi izveidojušās peldošās salas Gaurata ezerā pārvietošanas un enkurošanas darbi pabeigti kvalitatīvi un ievērojot vides prasības.

Eitrofikācijas rezultātā ezera dienvidu pusē pie Gaurata ezera ietekas ir izveidojies ūdens virsējās daļas pārpurvojums – sala, kas stipru vēju ietekmē ir atrāvies no tā sākotnējās vietas un pārvirzījies uz Dobeles novada pašvaldības publiskās peldvietas pusi. Aptuvenā dabīgi izveidojušās peldošās salas platība ir 12 000 m2, platībā un 1 līdz 1,5 m biezumā. Izveidojusies situācija liedz pilnvērtīgi izmantot vienīgo novada publisko peldvietu, kā peldēt gribētājiem tā arī makšķerniekiem.

Dobeles novada pašvaldības projektu vadītāja informē, ka Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālajā administrācija apsekoja Gaurata ezeru un konstatēja, ka nozīmīgas ligzdojošu putnu kolonijas uz salas netika konstatētas. Lai ievērotu piesardzības principu, darbu veicēju SIA ASFALTBŪVE  nolēma darbus uzsākt pēc 2019.gada 1. augusta, kad ir beigusies ūdensputnu ligzdošana saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes saņemto informatīvo vēstuli.

Salas kvalitatīvai noenkurošanai tika veikta ezera gultnes ģeoloģiskā izpēte ar niršanas metodi, kā rezultātā tika noteikts kādā dziļumā atrodas slodzi nesošs slānis, kurā jāieurbj pālis. 

Apsekojot ezera gultni, tika konstatēts, ka ūdens līmenis ir zemāks kā bija paredzēts sausuma dēļ un salas pārvietošana darbi noritēja lēnāk nekā bija plānots, taču līguma izpildes termiņš netika kavēts.

Gaurata ezerā tika nolaista amfībijas ekskavators, kas ar trošu palīdzību pārvietoja salu ezera pretējā krastā, kur tā tika nostiprināta ar skrūvpāļu galiem.. Sala tika nogādāta tās iepriekšējā vietā. Grunts rakšanas darbi netika veikti.

Gar salas perimetru tika izvietoti 20 skrūvpāļa gali, kas savstarpēji tika nostiprināti ar brusām un enkuriem. Salas kvalitatīvai noenkurošanai

Pārvietotā sala būs laba vieta ūdens putnu ligzdošanai, jo tai nebūs tieša piekļuve no krasta, kas liegs plēsīgiem zvēriem nokļūt pie ligzdām, tā vairojot esošo putnu daudzveidību Gaurata ezerā.

Projekta aktivitāte paredz, ka tiks attīrīts Dobeles novada pašvaldības pārvaldībā esošais Gauratas ezers, pārvietojot un noenkurojot dabīgi izveidojušos peldošo salu pretējā ezera krastā, kas šobrīd ir nobloķējusi peldvietu. Salas pārvietošana nepieciešama teritorijas labiekārtošanai un racionālai izmantošanai, ko apsaimnieko pašvaldība ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu atpūtas vietu Dobeles novada iedzīvotājiem.

Informāciju sagatavoja Dobeles novada pašvaldības projektu vadītāja Nadežda Čerpaka.