?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

SAM 4.2.2. SAC Tērvete energoefektivitāte

Projekts: “Sociālās aprūpes centra “Tērvete” energoefektivitātes uzlabošana” (Nr. 4.2.2.0/21/A/074)

 

Darbības programma: “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskais atbalsta mērķis “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3. specifiskais atbalsta mērķis “Atveseļošanās pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākums “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai”.

Piektā atlases kārta, kuras ietvaros paredzēts paaugstināt energoefektivitāti pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai.

 

Projekta mērķis: Energoefektivitātes paaugstināšana sociālās aprūpes centrā “Tērvete”, veicot ieguldījumus ēkās atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm, tādējādi samazinot primārās enerģijas patēriņu un pašvaldības izdevumus par siltumapgādi.

 

Galvenās aktivitātes:

1. Esošo ēku energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbi – logu, durvju un bēniņu lūku nomaiņa, fasādes sienu siltināšana, jumta pārseguma / bēniņu siltināšana un pagraba pārseguma siltināšana;

2. Būvdarbu būvuzraudzība;

3. Būvdarbu autoruzraudzība;

4. Projekta publicitāte.

 

Kopējās plānotās izmaksas: 3 225 369,91 EUR, tai skaitā:

kopējās attiecināmās izmaksas 3 132 675,62 EUR, t.sk. ERAF finansējums – 2 660 000 EUR, valsts budžeta dotācija – 112 912,81 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 359 762,81  EUR.
kopējās neattiecināmās izmaksas 92 694,29 EUR, kas tiek segtas no pašvaldības finanšu līdzekļiem.

 

Būvuzraudzības, autoruzraudzības un publicitātes izmaksas tiek segtas no pašvaldības finanšu līdzekļiem.

Projekta īstenošanas periods: no 2022. gada 12. maija līdz 2023. gada 31. decembrim.

 

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja Kristīne Ūdre
tālr. 63700121, mob. 22003609
e-pasts: kristine.udre@dobele.lv