?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

SIA "Dobeles namsaimnieks"

SIA "Dobeles namsaimnieks"

Zaļā iela 3, Dobele

Valdes loceklis Jānis Audzēvičs

Tālr. 63781900
e-pasts: namsaimnieks@dobelesnamsaimnieks.lv

 • Apsaimnieko uzņēmuma valdījumā vai lietojumā nodoto īpašumu;
 • organizē uzņēmuma valdījumā vai lietojumā esošā īpašuma remontu un restaurāciju;
 • slēdz māju apsaimniekošanas un uzturēšanas līgumus ar dzīvokļu un neapdzīvojamo telpu īpašniekiem;
 • slēdz dzīvojamo telpu īres un neapdzīvojamo telpu nomas līgumus;
 • organizē un veic kokizstrādājumu un būvkonstrukciju izgatavošanu;
 • sniedz elektromontiera pakalpojumus;
 • sniedz namsaimniecības pakalpojumus;
 • nodrošina ēku iekšējo tīklu uzturēšanu;
 • organizē dūmvadu tīrīšanu;
 • veic liftu apkalpošanu;
 • veic dzīvojamo māju iekškvartālu teritorijas apkopšanu;
 • organizē asenizācijas pakalpojumus;
 • organizē deratizācijas darbus;
 • veic stiklinieku un skārdnieku pakalpojumus;
 • veic mājdzīvnieku uzskaiti;
 • pēc pašvaldības noteiktajiem tarifiem aprēķina un izdrukā īres/ apsaimniekošanas un sabiedrisko pakalpojumu maksājumu kvītis;
 • veic maksājumu iekasēšanu no iedzīvotājiem par dzīvokļu īri/ apsaimniekošanu, sabiedriskajiem pakalpojumiem, kā arī iekasē maksu par pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu, Amatniecības vidusskolas, Mūzikas skolas un Mākslas skolas apmeklēšanu;
 • sagatavo un izplata informatīvos uzziņas materiālus.