?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

SIA "Dobeles ūdens"

SIA "Dobeles ūdens"

Noliktavas iela 5, Dobele, tālr. 63725502, fakss 63721096

Valdes loceklis Dainis Miezītis
e-pasts: dobelesudens@dobele.lv

  • Ūdens ieguve un piegāde patērētājiem;
  • ūdens ņemšanas ietaišu un ūdensvada tīklu apkalpošana;
  • kanalizācijas pārsūknēšanas staciju, kanalizācijas tīklu apkalpošana, uzturēšana, remonts;
  • attīrīšanas ierīču apkalpošana, uzturēšana, remonts;
  • maksas iekasēšana no klientiem par ūdensapgādi un kanalizāciju;
  • lietus kanalizācijas kolektoru, uztvērējaku apkalpošana, remonts;
  • komunikāciju projektēšana;
  • būvdarbi;
  • citi pakalpojumi.

Saite Facebook

Valdes locekļa apliecinājums