?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Skeitparks

Projekts: „Skeitparka konstrukciju elementu izgatavošana un uzstādīšana Dārza ielā 1, Dobelē, Dobeles novadā" (Nr.14-06-LL30-L413201-000006)

Projekta īstenotājs: Dobeles novada pašvaldība

Darbības programma: ELFLA pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"

Mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas un veselīga dzīves veida piekopšanas iespējas Dobeles novada bērniem un jauniešiem, atjaunojot esošo skeitparka laukumu un uzstādot jaunus konstrukciju elementus.

Projekta ietvaros tiks veikta skeitparka atjaunošana, veicināta veselīga dzīves veida attīstība, kā arī veicināta vietējo iedzīvotāju sabiedriskā aktivitāte. Dobeles novada bērniem un jauniešiem vecuma posmā no 7 līdz 25 gadiem tiks nodrošinātas pilnvērtīgas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Saskaņā ar publiskā iepirkuma rezultātiem skeitparka rekonstrukciju veiks SIA „Mind Works Ramps".

Kopējās izmaksas: EUR 28 375,38 (t.sk. PVN)

Publiskais finansējums: EUR 12 600,00

Pašvaldības līdzfinansējums: EUR 15 775,38

Projekta īstenošanas laiks: 2014.gada 31.jūlijs - 2014.gada 31.decembris

Projekta vadītāja: Kristīne Ūdre

Kontaktinformācija: tālr.63700126, e-pasts: kristine.udre@dobele.lv