?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Sociālā darba pakalpojums

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Dobeles novada Sociālajā dienestā, E.Francmaņa ielā 6, Dobelē, Dobeles novadā - pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Raiņa ielā 12, Aucē, Dobeles novads, pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Zelmeņi -1,Tērvetes pagasts, Dobeles novads, pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Tai skaitā pagastos

Auru, Annenieku, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes, Vītiņu, Īles, Bēnes, Ukru, Lielauces, Vecauces, Augstkalnes, Bukaišu pagastos sociālo darbinieku pieņemšanas laikos 

Pa pastu

E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV -3701

Elektroniski
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV -3701

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
2. Personu apliecinošu dokumentu (uzrādīt oriģinālu)
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Persona vai viņas likumiskais pārstāvis iesniedz pašvaldības sociālajā dienestā  iesniegumu vai Sociālais dienests ir saņēmis ziņojumu par personas /ģimenes pamatvajadzību, bērnu aprūpes vai prasmju trūkumu

2.

Sociālais darbinieks izvērtē vajadzību pēc sociāliem pakalpojumiem un izvērtē sociālo funkcionēšanu, pieprasa datus. Ja ir apgrūtināta sociālā funkcionēšana vai ir nepieciešami sociālie pakalpojumi, sociālais darbinieks iekārtoto klienta lietu, un noslēdz sadarbības līgumu ar personu/ģimeni un piešķir atbilstošus pakalpojumus, kā arī vienojas par risināmām problēmām, lai uzlabotu sociālo funkcionēšanu.

Pakalpojuma maksa
EUR
Pakalpojumu finansē no pašvaldības budžeta līdzekļiem
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Nekavējoši pakalpojuma pieprasīšanas brīdī

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
637 00192, 63781837, 637 00179