?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no psihoaktīvām vielām un procesiem atkarīgām personām

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Dobeles novada Sociālajā dienestā, E.Francmaņa ielā 6, Dobelē, Dobeles novadā - pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Raiņa ielā 12, Aucē, Dobeles novads, pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Zelmeņi -1,Tērvetes pagasts, Dobeles novads, pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Tai skaitā pagastos

Auru, Annenieku, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes, Vītiņu, Īles, Bēnes, Ukru, Lielauces, Vecauces, Augstkalnes, Bukaišu pagastos sociālo darbinieku pieņemšanas laikos

Pa pastu

E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV -3701

Elektroniski
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV -3701

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. Personu apliecinošs dokuments (uzrādīt oriģinālu)
3. Narkologa atzinums
4. Ģimenes ārsta izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par bērna vispārējo veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u).
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Persona vai viņas likumiskais pārstāvis iesniedz pašvaldības sociālajā dienestā  iesniegumu un tam pievienotos dokumentus 

2.

Trīs darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas novērtē sociālo vidi un kontaktus un sastāda novērtējuma aktu

3.

Sociālais darbinieks trīs darbdienu laikā nosūta dokumentus Sociālās integrācijas valsts aģentūrai.

Pakalpojuma maksa
EUR
Pakalpojums tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

3 darba dienu laikā no dokumentu saņemšanas brīža dienests nosūta dokumentus Sociālās integrācijas valsts aģentūrai lēmuma pieņemšanai

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
637 00192, 637 81837, 637 81195