?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Sociāli tiesiska rakstura izziņu, izrakstu, norakstu un kopiju izsniegšana no Dobeles novada Izglītības pārvaldes arhīva fondos esošajām lietām

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Izglītības pārvalde, Brīvības 15, 417. kab., Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Pa pastu

Izglītības pārvalde, Brīvības 15, 417. kab., Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Elektroniski
pa e-pastu: izglitiba@dobele.lv,
pa e-adresi: https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009147276
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Izglītības pārvalde, Brīvības 15, 417. kab., Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. Tiks pieprasīts atkarībā no konkrētās situācijas
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Jāiesniedz iesniegums Iesniegumu likuma noteiktajā kārtībā, iesniegumu var iesniegt arī elektroniski, dokumenta noformēšanai jāatbilst MK noteikumu Nr.473 prasībām

Pakalpojuma maksa
EUR
Bez maksas
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Saskaņā ar Iesniegumu likumu, no 15-30 darba dienām

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63722237