?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Sporta bāžu noma

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Dobeles novada Kultūras un sporta pārvalde, Brīvības iela 17, 11 kabinets, Dobele

Tai skaitā pagastos

Dobeles Sporta centrs, Tērvetes iela 10, Dobele;
Kaķenieku Kultūras un sporta centrs, Annenieku pagasts,
Bikstu sporta un atpūtas centrs, Bikstu pagasts;
Penkules sporta centrs, Penkules pagasts

Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Dobeles novada Kultūras un sporta pārvalde; Dobeles Sporta centrs; Kaķenieku Kultūras un sporta centrs; Penkules sporta centrs; Bikstu sporta un atpūtas centrs.

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Saskaņot pasākuma norises laiku un vietu pa tālruni, vai elektroniski

2.

Vismaz 10 darba diena pirms pasākuma iesniegt iesnieguma veidlapu iestādes vadītājam

3.

Noslēgt līgumu  

Pakalpojuma maksa
EUR
Dobeles novada domes 2014. gada 29. decembra lēmums Nr. 353/13 "Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem"
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

5 darba dienu laikā no iesniegšanas datuma

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
25488430 Dobeles Sporta centrs, 25488436 Kaķenieku Kultūras un sporta centrs, 25488429 Penkules sporta centrs, 25488426 Bikstu sporta un atpūtas centrs