?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Sporta inventārs

 

Projekti: "Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta "Sports" standarta īstenošanai Dobeles novada izglītības iestādēs" (Nr. 01-27/186 un Nr. 01-27/188)

Darbības programma: Atklāts projektu konkurss "Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta "Sports" standarta īstenošanai izglītības iestādēs"

Mērķis: Materiāli tehniskās bāzes atjaunošana un pilnveidošana sekmīgai mācību priekšmeta "Sports" standarta īstenošanai un ārpusstundu pasākumu organizēšanai.

Projekta ietvaros deviņām Dobeles novada skolām (Dobeles sākumskolai, Mežinieku pamatskolai, Penkules pamatskolai, Bērzupes speciālajai internātpamatskolai, Gardenes pamatskolai, Lejasstrazdu pamatskolai, Dobeles 1. vidusskolai, Krimūnu pamatskolai un Bikstu pamatskolai) tiks iegādāts nepieciešamais sporta inventārs, tādējādi, nodrošinot kvalitatīvas, interesantākas un bērniem saistošākas sporta nodarbības. Projekta rezultātā Dobeles novada skolu audzēkņiem tiks dota iespēja kvalitatīvāk apgūt sporta priekšmetu, labāk sagatavoties gan skolas, gan ārpusskolas sacensībām. Sporta skolotāji varēs pilnvērtīgāk mācīt savu priekšmetu, dodot katram skolēnam iespēju individuāli un radoši darboties sporta stundās.

Kopējās izmaksas: LVL 11 342,00

Publiskais finansējums: LVL 5 671,00

Pašvaldības līdzfinansējums: LVL 5 671,00

Projekta īstenošanas laiks: 2013. gada 6. jūnijs - 2013. gada 15. novembris

Projekta vadītāja: Kristīne Ūdre

Kontaktinformācija: tālr. 63700126, e-pasts: kristine.udre@dobele.lv