?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Sporta pārvalde

Dobeles novada Sporta pārvalde

Brīvības ielā 15, Dobele, LV-3701
Vadītāja Linda Karloviča, e-pasts: linda.karlovica@dobele.lv  tālrunis 29766085
Lietvede Vita Grosberga, e-pasts: vita.grosberga@dobele.lv
Dobeles pilsētas sporta pasākumu organizators, pagastu sporta darba organizatoru koordinators Andris Podvinskis, tālrunis 26467698, e-pasts: andris.podvinskis@dobele.lv
Dobeles sporta pārvaldes rekvizīti

 • Dobeles novada pašvaldības saistošie noteikumi  Nr. 16 “Par sabiedrisko kārtību Dobeles novada stadionos, sporta laukumos un bērnu rotaļu laukumos” nosaka kārtību kāda jāievēro stadionos, sporta laukumos un bērnu rotaļu laukumos (turpmāk – laukumi) Dobeles novada administratīvajā teritorijā, paredzot administratīvo atbildību par Noteikumu neievērošanu.
 • Dobeles novada brīvpieejas sporta un rotaļu laukumi, stadioni - skatīt šeit
 • Maksas pakalpojumi Dobeles novada Sporta pārvaldes struktūrvienībās (Dobeles novada domes 2022. gada 12. janvāra lēmums Nr.3/1 (prot.Nr.1, 3.§) "Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem"), skatīt šeit
 • Dobeles novada infrastruktūras objektu bezmaksas izmantošanas limiti sporta nodarbībām, skatīt šeit
 • NOLIKUMS Par naudas balvām par sasniegumiem sportā Dobeles novadā (Dobeles novada Domes 2022.gada 29.septembra lēmums Nr.442/17 (prot.Nr.17) , skatīt šeit

 

 • Dobeles sporta centrs

Tērvetes iela 10, Dobele, Dobeles novads, LV–3701
Tālrunis: 637 81385; e-pasts: dpsc@dobele.lv
Direktors: Dainis Ritums, tālrunis: 637 81886

 • Tērvetes sporta centrs

A. Brigaderes p-sk. Kroņauces ciems, Tērvetes pagasts, Dobeles novads
Vadītāja Anete Kruglauža, tālrunis: 28484402
e-pasts: anete.kruglauza@dobele.lv

 • Kaķenieku sporta organizators

Skolas iela 2, Kaķenieki, Annenieku pagasts, Dobeles novads, LV-3718
Rolands Dakteris, tālrunis: 29148674
e-pasts: doks3@inbox.lv

 • Penkules sporta organizatore

Skola, Penkules pagasts, Dobeles novads, LV-3725
Patrīcija Krumberga
E-pasts:  patricijakrum@gmail.com

 • Bikstu, Zebrenes pagastu sporta darba organizatore

„Atpūtas”, Biksti, Bikstu pagasts, Dobeles novads, LV-3713
Jana Volksone - Pronckus, tālrunis: 26085836
E-pasts: jana.volksone@inbox.lv

 • Auce un Vītiņu pagasta sporta organizators

Jelgavas iela 1, Auce, Dobeles novads
Guntis Strazdiņš , tālrunis: 29101146 

 • Auru sporta darba organizators

Skolas iela 8,Auru pagasts, Dobeles novads
 Kaspars Tabors, tālrunis: 29505153

 • Īles sporta darba organizators

,,Mālnieki”  Īles pagasts, Dobeles novads
Gatis Kobzars, tālrunis: 29438081

E-pasts: gatis_122@inbox.lv

 • Bēnes pagasta sporta darba organizators

Bēnes pagasts, Jelgavas iela 27, Dobeles novads

Līga Bitmane, tālrunis: 29916310

E-pasts: lbitmane@gmail.com

 • Krimūnu sporta sporta darba organizators

"Krimūnu skola” Krimūnu pagasts , Dobeles novads
Oskars Vaļuškins, tālrunis: 28304284       
E- pasts: bulmer87@inbox.lv   

 • Dobeles pagasta sporta darba organizators

"Stariņi", Lejasstazdu ciems, Dobeles pagasts
Ēriks Zaremba, tālrunis: 29760061
E-pasts: erikszar@inbox.lv

 • Gardenes sporta darba organizators

Priežu iela 21, Gardene, Auru pagasts, Dobeles novads
Artūrs Turiks, tālrunis: 23554516
E-pasts turiksarturs97@gmail.com

 • Jaunbērzes  sporta darba organizatore

Skolas iela 2 , Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads
Laura Janševska, tālrunis: 29792765
E-pasts: nestle06@inbox.lv

 • Naudītes sporta darba organizators

"Naudītes skola”, Naudītes pagasts, Dobeles novads
Haralds Daņilēvičs, tālrunis: 28745037

Dobeles novada Sporta pārvaldes nolikums