?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Telpu un brīvdabas norises vietu noma kultūras pasākumiem

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Dobeles novada Kultūras un sporta pārvalde, Brīvības iela 17, 13. kab., Dobele

Tai skaitā pagastos

Dobeles pilsētas kultūras nams (arī Ķestermeža estrāde) Baznīcas iela 6, Dobele; Amatu māja, Baznīcas iela 8;  Dobeles Novadpētniecības muzejs, Brīvības iela 7, Dobele; Kaķenieku Kultūras un sporta centrs, Annenieku pagasts,Dobeles novads; Penkules kultūras nams (arī Naudītes brīvdabas estrāde), „Dailes" Penkules pagasts, Dobeles novads; Bikstu kultūras nams, „Laukvidi", Bikstu pagasts, Dobeles novads; Jaunbērzes kultūras nams, Ceriņu iela 3, Jaunbērzes pagasts; Krimūnu tautas nams, Krimūnas, Dobeles novads.

Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Dobeles pilsētas kultūras nams (arī Ķestermeža estrāde);
Amatu māja;  
Dobeles Novadpētniecības muzejs;
Kaķenieku Kultūras un sporta centrs;
Penkules kultūras nams (arī Naudītes brīvdabas estrāde);
Bikstu kultūras nams, ''Laukvidi";
Jaunbērzes kultūras nams;
Krimūnu tautas nams.

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. Iesniegums
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Saskaņot norises datumu pa tālruni, vai elektroniski, vismaz 10 darba dienas pirms pasākuma norises datuma

2.

Iesniegt iesniegumu iestādes vadītājam vismaz 10 darba dienas pirms pasākuma norises datuma

3.

Noslēgt  līgumu

Pakalpojuma maksa
EUR
Dobeles novada domes 2022. gada 12. janvāra lēmums Nr.3/1 (prot.Nr.1, 3.§) "Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem"
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

5 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas datuma.

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
26673650 Dobeles pilsētas kultūras nams (arī Ķestermeža estrāde), 25488436 Kaķenieku Kultūras un sporta centrs, 25488438 Penkules kultūras nams (arī Naudītes brīvdabas estrāde), 27850801 Bikstu kultūras nams, 25488422 Jaunbērzes kultūras nams, 25488435 Krimūnu tautas nams, 29436379 Dobeles Novadpētniecības muzejs