?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Teritorija, iedzīvotāji

Dobeles novadā

Dobeles novads

2021. gada 1. jūlijā, darbu sākot jaunievēlētajām novadu domēm, stājās spēkā Latvijas Administratīvi teritoriālā reforma. Tās rezultātā jaunajā Dobeles novadā ir apvienoti līdzšinējie - Dobeles, Auces un Tērvetes - novadi.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu Latvijā ir septiņas valstspilsētas un 36 novadi.

Dobeles novadā iekļaujas Auces pilsēta, Dobeles pilsēta un 19 pagasti: Annenieku, Augstkalnes, Auru, Bēnes, Bērzes, Bikstu, Bukaišu, Dobeles, Īles, Jaunbērzes, Krimūnu, Lielauces, Naudītes, Penkules, Tērvetes, Ukru, Vecauces, Vītiņu, Zebrenes.

Teritorijas platība: 1629,33 km², ieskaitot līdzšinējo Dobeles novadu (888,57 km² ), līdzšinējo Auces novadu (516,97 km²) un līdzšinējo Tērvetes novadu (223,79 km²).

Iedzīvotāju skaits: 30 556  (pēc PMLP datiem uz 01.01.2021.), ieskaitot līdzšinējo Dobeles novadu (20608), līdzšinējo Auces novadu (6654) un līdzšinējo Tērvetes novadu (3294).

Līdzšinējā Auces novada mājas lapa;
Līdzšinējā Tērvetes novada mājas lapa