?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Tērvetes pagasts

Pagasta pārvalde 

Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730
Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
e-pasts: maris.berlands@dobele.lv

Darba laiks:

Pirmdien      8.00 - 17.00
Otrdien        8.00 - 17.00
Trešdien      8.00 - 18.00
Ceturtdien   8.00 - 17.00
Piektdien     8.00 - 16.00

Pusdienas pārtraukums 12.00 - 13.00

Ieņemamais amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

Pieņem apmeklētājus

Pagasta pārvaldes
vadītājs

Māris Berlands

26552303

Pirmdienās  13.00 – 18.30

Ceturtdienās  8.00 – 12.00 un  12.30 – 16.30

Sekretārs, kasieris  Santa Hibšmane 28389997

Kases darba laiks:

Pirmdienās 8.00 – 12.00

Ceturtdienās 8.00 – 12.00 

Komunālās saimniecības vadītājs

Jānis Melderis

29473450  
Komunālās saimniecības grāmatvede Inta Siliņa 26136603  
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Tērvetē Laila Buķevica 28389997 Tērvetes pagasta pārvaldes darba laikā

 

Vispārīga informācija

Platība

92,52 km²

Iedzīvotāju skaits

1808 (uz 01.01.2022.)

Lielākās apdzīvotās vietas

Kroņauces, Tērvetes, Zelmeņu ciemati un apdzīvotās vietas Klūnas un Mežmalieši.

Tērvetes bibliotēka
“Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV – 3730
Tālr. 63726029, 29219485
e-pasts: tervetesbiblioteka@inbox.lv
Bibliotekāre Vēsma Upīte

Bites bibliotēka
"Ābeles"–1, Kroņauce, Dobeles novads LV-3730
Tālrunis: 63768432 
Bibliotekāre Gita Čigāne

Annas Brigaderes pamatskola
Annas Brigaderes skola, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV -3730
Tālrunis: 63768519, e-pasts: brigaderes.psk@dobele.lv
Direktors Aldis Tisenkopfs

Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa „Sprīdītis”
metodiķe Aiga Kuģe

Mēness aptieka
"Tišas", Kroņauce, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV – 3730
Tālrunis: 28445001

Tērvetes kultūras nams
"Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV – 3730
Tālrunis: 29330689
Vadītāja Monta Bērziņa

Pulciņi:

 • Jauktais koris “Tērvete”, vadītāja Dace Reinika
 • Jauniešu deju kolektīvas “Avots”, vadītāja Santa Zemīte
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Avots”, vadītāja Ligita Urbele
 • Amatierteātris “Trīne”, vadītāja Dzintra Zimaiša
 • Folkloras kopa “Ceļteka”, vadītāja Anda Ābele
 • Sporta deju pulciņš bērniem un jauniešiem, vadītāja Sanda Biteriņa
 • Floristika Tērvetes pagasta pārvaldes telpās, vadītāja Antra Priede

Tērvetes sporta halle
Vadītāja- Anete Kruglauža 
Tālrunis: 2976605

Muzeji

 • Annas Brigaderes muzejs “Sprīdīši”

Adrese: “Sprīdīši”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, tālr. 26532691

 • Tērvetes senvēstures muzejs un XII gs. Tērvetes koka pils

Adrese: “Jērumi”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV – 3730
tālr. +371 29896804; e -pasts: lielkenins@inbox.lv

Lielākie uzņēmumi pagastā

 • A/S „Agrofirma “TĒRVETE””,
 • A/S “Tērvetes AL”
 • Lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība „Dāmnieki”,
 • SIA „SIGUS B”, 
 • SIA Rehabilitācijas centrs “Tērvete”,
 • Sociālās aprūpes centrs “Tērvete”,
 • Restorāns, viesnīca, alus darītava “Zoltners”,
 • Viesu nams „Ores”,
 • Kristīnes picērija un beķereja.