?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Traces of Crusades

Projekts
“Following Traces of Livonian Crusade in Western Semigallia” Traces of Crusades/ LLI-453
“Sekojot Livonijas ordeņa krustnešu gājienam rietumu Zemgalē” Krustneša pēdās/ LLI-453

Darbības programma INTERREG V-A Latvija – Lietuva Programmas 2014-2020 1.prioritāte “Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā” investīciju prioritāte 1.1.“Saglabāt, aizsargāt, veicināt un attīstīt dabas un kultūras mantojumu”

Partnerība:

projekta vadošais partneris: Žagares reģionālais parks (LT), http://zagaresrp.am.lt

Projekta partneri:

Dobeles novada pašvaldība (LV), www.dobele.lv

Tērvetes novada pašvaldība (LV), www.tervetesnovads.lv

Jonišķu vēstures un kultūras muzejs (LT), www.joniskiomuziejus.lt

nevalstiskā organizācija “Dabas mantojuma fonds” (LT), www.gpf.lt

Projekts paredz ilgtspējīgu kultūras tūrisma veicināšanu un tūrisma potenciāla palielināšanu vēsturiskajā Zemgales teritorijā (Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā), piedāvājot unikālu iespēju izpētīt tematisko kultūras maršrutu “Sekojot Livonijas ordeņa krustnešu gājienam Rietumu Zemgalē”.

Galvenās aktivitātes:

Livonijas ordeņa krustneša tematika vieno – Žagares reģionālo parku (LT), Tērvetes novada pašvaldību (LV), Dobeles novada pašvaldību (LV), Jonišķu vēstures un kultūras muzeju (LT) un nevalstisko organizāciju “Dabas mantojuma fonds” (LT), kas piedāvās unikālu iespēju ceļot laikā un telpā, iepazīstinot ar mazāk populāro Krustnešu tēmu, atspoguļojot to ietekmi uz vietējo kultūru un saikni ar plašāku Eiropu. Maršrutam no Dobeles (LV) līdz Jonišķiem (LT) 70 km garumā, tiks radīti unikāli tūrisma produkti, kā piemēram, tematiski apraksti par Livonijas ordeņa krustneša gājienu, ceļojuma maršrutu apraksti,  izstrādāti reklāmas materiāli.  Kā arī iekštelpu ekspozīcija Dobeles Livonijas ordeņa pilī, rekonstrukcijas darbi Tērvetes pilsdrupās, izveidota atpūtas vieta pie Žvelgaiša pilsdrupām, autentisku krustnešu kostīmi, kurus būs iespējams  uzlaikot. Organizētas izklaidējošas spēles, aktivitātes jaunākajiem apmeklētājiem. Lai veicinātu atbildīgu tūrisma un līdzsvarotu attīstību starp vietējo ekonomiku, vietas potenciāla ilgtspējīgu izmantošanu, tiks organizēti semināri vietējiem tūrisma pakalpojuma sniedzējiem, uzņēmējiem, skolotājiem un iedzīvotājiem. Vēstures, kultūras, tūrisma, izglītības, mēdiji un citi profesionāļi iegūs iespēju izzināt Krustnešu tēmu dodoties mācību vizītēs uz Cēsu pili Latvijā un arheoloģisko pētījumu centru Šlēsvigā, Vācijā. Projekts paredz veicināt pārrobežu sadarbību kultūras jomā, kas ilustrē pārrobežu Zemgales reģiona kopīgo bagātīgo kultūras un mantojuma daudzveidību, pārrobežu dialogu un labākas zināšanas, izpratni par kopīgo kultūras identitāti, saglabājot dabas un kultūras mantojumu.

Kopējās attiecināmās izmaksas visiem partneriem:  838 982,51 EUR
ERAF finansējums:  713 135,10 EUR
Partneru līdzfinansējums: 125 847,41  EUR

Dobeles novada pašvaldības ERAF finansējums: 148 882,78 EUR
Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējums: 26 273,44 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada augusts - 2022. gada jūlijs
Projekta vadītājs: Dobeles novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja Nadežda Čerpaka
Kontaktinformācija:
darba tālrunis +371 63700143, mobilais tālrunis +371 27865565, e-pasts nadezda.cerpaka@dobele.lv

Projektu līdzfinansē Interreg V-A Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam,  www.latlit.eu  www.europa.eu
Par sagatavoto informāciju ir atbildīga Dobeles novada pašvaldība, tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Programmas oficiālā saite www.latlit.eu un Eiropas Savienības oficiālā saite www.europa.eu.

Jaunumi

01.08.2022.

Projekta LLI - 453 Sekojot Livonijas ordeņa krustnešu gājienam rietumu Zemgalē” (Krustneša pēdās) veiksmīgi noslēdzies

2022.gada 26.jūlijā Jonišku vēstures un kultūras muzejā (Lietuvā), projekta partneri tikās, lai pārrunātu projekta aktivitātes un rezultātus. Tikšanās laikā projektu partneri dalījās ar projekta ieguvumiem, radītajiem produktiem, jaunajiem tūrisma maršrutiem un citiem projekta rezultātiem. Katrs projekta vadītājs atzina projekta neveiksmes, un protams veiksmes. Kopīgie radītie projekta rezultāti būs pieejami ikvienam interesentam.

Projekta ietvaros tapa Tomas Baranauskas grāmata “Krusta kari Zemgalē”, lielisks atskat uz krusta kariem, ar vēstures faktiem un ilustratīviem attēliem.

 

Grāmata “Zemgale krusta kara laikā”:

LV

Skatīt šeit

LT

Skatīt šeit

EN

Skatīt šeit

 

Tāpat arī tapa izglītojoša filma, bērnu un jauniešu mērķauditorijai par krusta kariem. Filma kā mācību saturs tika izmantota Dobeles novada pils muzejpedagoģiskajās programmās un Tērvetes koka pilī skolnieku programmās.

LT

http://gpf.lt/kryziuociu-pedsakais/filmai/kryziuociu-pedsakais.mp4

LV

http://gpf.lt/kryziuociu-pedsakais/filmai/krustnesa-pedas.mp4

Lai veiksmīgāk bērniem un jauniešiem stāstītu par viduslaikiem, lielisks ieskats tā laika sadzīvē, aprīkojumā, tiek piedāvāts izspēlēt interneta vidē, kā arī Tērvetes koka pilī ir pieejams aprīkojums, kas dod iespēju ikvienam apmeklētājam uzvilkt apmetni, izspēlējot spēli kopā ar Normundu Jērumu. 

http://gpf.lt/kryziuociu-pedsakais/zaidimas/

Dobeles novada pašvaldība projekta ietvaros izgatavoja krāsojamo grāmatiņu ar teiku siluetiem un magnētus. Tie būs pieejami bez maksas ikvienam pils apmeklētājam.

  

Magnēta paraugs. SIA “Roug” dizains.

Dobeles novada pašvaldība patiesi novērtē projekta īstenošanu Dobeles novadā, pilnveidojot un attīstot Dobeles Pils infrastruktūru papildinot to ar ekspozīciju, izglītojošiem tūrisma maršrutiem.

Informāciju sagatavoja: Nadežda Čerpaka, projektu vadītāja

 

11.07.2022.

 

Dobeles Pils piedāvājums un apmeklējums no 2021. gada 28. augusta līdz 2022. gada 7. jūlijam.

Dobeles Pili periodā no 2021. g. 28. augusta līdz 2022. g. 7. jūlijam apmeklējuši 18 360 apmeklētāji, no kuriem 1 300 ir bijuši ārvalstu tūristi no Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Vācijas, Ukrainas, ASV, Šveices, Anglijas, Brazīlijas, Izraēlas, Zviedrijas, Itālijas, Turcijas, Dānija, Gruzija, Šrilanka, Indija, Spānija, Beļģija.

 

Pils gida pavadībā aizvadītas 300 ekskursijas (kopumā 6 000 ekskursanti). Lielākā tūrista interese radās, tieši pēc Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas īstenotā projekta Nr. LLI-453 “Sekojot Livonijas ordeņa krustnešu gājienam rietumu Zemgalē” (Krustneša pēdās) aktivitātes“Dobeles Livonijas ordeņa pils muzeja pastāvīgā vēsturiskā ekspozīcija” īstenošana Dobeles pilī.

Bez ekskursijām ar Pils gida vēstures stāstījumu, piedāvājumā ir izstrādātās 3 kultūrizglītojošas muzejpedagoģiskās programmas:

“Arheoloģijas stāsts Dobeles Pilī” (Programmas mērķis: iepazīstināt ar Dobeles Pilī veiktajiem atklājumiem, arheoloģiskajos izrakumos atrastajiem priekšmetiem un to, ko tie spēj pastāstīt par pils vēsturi.  Aizraujošā veidā veicināt interesi par zem mūsu kājām atrodamajiem “dārgumiem” rotaļas veidā radīt jaunatklāšanas prieku.)

“Elizabetes Magdalēnas dārza noslēpumi” (Programmas mērķis: iepazīstināt ar hercogienes Elizabetes Magdalēnas aizraušanos  - ārstniecības augu audzēšanu un interesi par to pielietojumu. Sniegt ieskatu par viduslaiku dārzos augušajiem augiem, eksotiskākajiem uzskatiem par to, kas ir ārstniecisks un kas ne.)

“Senie amati jeb darbs un darba rīks” (Programmas mērķis: iepazīstināt un raisīt interesi Dobeles Pils apmeklētājiem par amatniecību viduslaikos un veicināt sapratni par ikdienai nepieciešamo sadzīves priekšmetu tapšanu un izmantošanu.)

 

Ekspozīcijas eksponāti, kas izvietoti vitrīnas ir lielisks papildinājums gida stāstījumiem. Projekta īstenošana nozīmīgi uzlaboja un veicināja tūrista skaita palielināšanos Dobeles novadā.

Pateicoties projekta savstarpējai veiksmīgai īstenošanai, Dobeles novada pašvaldība piesaistīja Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu un guva atbalstu tehniskā projekta “Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas vēsturiskās pastāvīgā ekspozīcija” izstrādei sadarbībā ar SIA “H2E design”. Strādājot pie tehniskā projekta risinājumiem, tika domāts par klientu izglītošanu un izklaidi Pilī. Programmu dalībnieku skaits vienlaikus var būt līdz 12 personām; ilgums 1h – 1h 20 min; pielāgojamas gan bērniem, gan pieaugušajiem. “Arheoloģijas stāsts Dobeles Pilī” un “Senie amati jeb darbs un darba rīks” ir iekļautas kultūrizglītības programmā “Latvijas skolas soma”. Muzejpedagoģiskās programmās līdz šim ir piedalījušās 34 grupas ( ~410 dalībnieku).

 

Dobeles Pils piedāvā jaunlaulāto ekskursiju. Dalībnieku skaits līdz 90 personām. Ilgums 1h – 1h 20 min. Ekskursijas mērķis ir interesantā un atraktīvu uzdevumu risināšanā pārbaudīt jaunās sievas un jaunā vīra saderību. 1 h stundas laikā jaunlaulātajiem tiks dotas iespēja pabūt visās Dobeles Pils telpās un katrā no tām veikt kādu zīmīgu uzdevumu, tādā veidā iepazīstot Pils vēsturi un pašiem kļūstot par daļa no tās! Šo pakalpojumu līdz šim ir izmantojušas 14 grupas. (~ 500 dalībnieku). Kāzu piedāvājums Dobeles Pilī ir aktīvs TIKAI piektdienās!

            No 2022. gada 14. maija Dobeles Pils piedāvājumā ir piedzīvojumu spēle “Hercogienes zudušais medaljons”. (Spēles noteikumi! Stāsts: kaut kur Pilī Elizabete Magdalēna ir pazaudējusi savu mīļāko medaljonu. Jūsu uzdevums būs to atrast, sekojot norādēm, atrisinot 7. dažādus uzdevumus katrā no Pils zālēm. Mērķauditorija: ģimenes ar bērniem, pieaugušo kompānija. Grūtuma pakāpe: viegli. Spēle paredzēta vienlaikus vienai grupai līdz 6 personām. Ilgums: līdz 1h.) Piedzīvojuma spēlē līdz šim piedalījušās ir 8 grupas (48 dalībnieki).

Dobeles Pils apmeklētākie pasākumi ir Dārza svētki (400 apmeklētāji), Dobeles Pils atklāšanas svētki (400 apmeklētāji), Carnival Youth koncerts (650 apmeklētāji). Apmeklētākais pasākums līdz šim Dobeles Pils pirmā muzeju nakts, kuru apmeklēja rekordliels apmeklētāju skaits – vairāk kā 5000 apmeklētāji (Pils apmeklētājiem svētkos bija atvērta no 10.00 – 01.00).

 

Informāciju sagatavoja: Sandra Safranoviča, Dobeles Pils vadītāja

Nadežda Čerpaka, projektu vadītāja

 

18.03.2022.

2022.gada 15. martā, atklājot Dobeles Pils vēsturisko ekspozīciju, tika izteikta pateicība visiem, kuri iesaistīti projekta DOBELES LIVONIJAS ORDEŅA PILS VĒSTURISKĀS EKSPOZĪCIJA īstenošanā tikā veikta pateicoties  INTERREG V-A Latvija – Lietuva Programmas 2014-2020 1. prioritāte “Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā” investīciju prioritāte 1.1. “Saglabāt, aizsargāt, veicināt un attīstīt dabas un kultūras mantojumu” projekta Nr. LLI-453 “Sekojot Livonijas ordeņa krustnešu gājienam rietumu Zemgalē”.

Ekspozīcijas vienkāršais vēstījums un precizitāte, interaktivitāte un mūsdienīgums. Tas panākams ar atbilstošu dizaina un digitālo risinājumu palīdzību. Šogad iekārtots pagrabstāvs un pirmā stāva muzejpedagoģisko programmu un radošo darbnīcu telpa (reizē arī ekspozīciju telpa, kurā var iepazīt ārstniecības augus un to izmantošanu, kā arī amatniecību) un daļa ekspozīcijas Pils Lielājā zālē – Dobeles Pils krāsns podiņu kolekcija. Pagrabstāvā klausāmas un skatāmas “Teikas par Dobeles pili”, pagrabstāva izstāžu telpā izvietota pastāvīgā vēstures ekspozīcija par Dobeles apkārtni aizvēstures periodā un Dobeli Livonijas ordeņa pakļautībā.

Paldies vārdi tika teikti – Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Valsts kultūrkapitāla fonds, vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai, H2E, REVERIE Trading Group, SIA , ekspozīcijas satura autorei Beāte Orlova, ekspozīcijas tēmas “Dobele Kurzemes Zemgales hercogistē” satura autorei muzeja vecākajai vēsturniecei Dace Blūma un asistentei Undīne Krūze, Dobeles novada muzeja direktorei Baiba Golubeva un filiāles Dobeles Pils vadītājai Sandra Safranoviča .

Otrdienas pēcpusdiena un pirmā ekskursija Dobeles Pils pastāvīgās ekspozīcijas aplūkošanā un ieskats muzejpedagoģiskajās programmās kopā ar Pils muzejpedagoģi Alise Limanska tika veltīta visām projektā iesaistītajām personām, kas augsti novērtēja projektā paveikto un mūsdienu risinājumu iedzīvināšanu pils mūros.

Pils ekspozīcijas atklāšanas pasākumā piedalījās arī projekta partneri, kuriem bija iespēja pirmajiem iepazīties ar ekspozīciju un piedalīties muzejpedagoģiskajās programmās.

     

Publikāciju sagatavoja: Nadežda Čerpaka, Dobeles novada Kultūras pārvaldes vadītāja

 

31.01.2021.

Pateicoties Latvijas - Lietuvas pārrobežu projektam LLI-453 Dobeles Pilī ir tapusi ekspozīcija

Ekspozīcijas īstenošanas process ir ļoti komplicēts, kurā iesaistās gan jomas speciālisti, gan muzeja darbinieki - vēsturnieki. Un neskatoties uz to, ka tika izstrādāts tehniskais projekts “Dobeles Livonijas ordeņa pils patstāvīgā ekspozīcija”, lai nonāktu līdz gala produktam bija jāpieliek vēl ļoti daudz darba. Tika pārskatīts vis sagatavotais materiāls informatīvo stendu apdrukai, vitrīnu anotācijām un atlasītās teikas, kuras piedzīvoja atdzīvināšanu.

Ekspozīcija piedāvās iepazīt Dobeles Livonijas ordeņa pils vēsturi un iepazīties ar teikā gan latviešu, angļu un pat lietuviešu un krievu valodā.

  
Attēli no projektu vadītājas arhīva.

Ekspozīcijas īstenošanu iepirkuma rezultātā īstenoja SIA “H2E” un SIA “REVERIE Trading Group”.

Pagraba telpas tika papildinātas ar noslēpumainām skaņām noskaņu radīšanai. Lielajā zālē būs iespēja iepazīties ar unikālo Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas podiņu krāšņu daudzveidīgo mantojumu.


Attēls no SIA H2E mājas lapas.

Par podiņu krāšņu daudzveidību var lasīt “Dobeles muzeja raksti I. Digitālais izdevums pieejams http://www.dobelesmuzejs.lv/publikacijas/ kā arī izdevumu ir iespējams iegādāties Dobeles Pilī, Brīvības ielā 2c.

Visinteraktīvākā telpa Dobeles Pilī būs austrumu piebūvē, kur tapa radošā telpa ārstniecības augu izzināšanai. Ir patiess saviļņojums redzēt kā ekspozīcija piepilda pils mūrus.

Projektu līdzfinansē Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam, www.latlit.eu www.europa.eu
Par sagatavoto informāciju ir atbildīga Dobeles novada pašvaldība, tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Programmas oficiālā saite www.latlit.eu un Eiropas Savienības oficiālā saite www.europa.eu.

Publikāciju sagatavoja:
Nadežda Čerpaka, Dobeles novada pašvaldības projektu vadītāja

 

29.10.2021.

  

Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstam Dobeles Novadpētniecības muzejs ir izstrādājis tehnisko projektu “Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas vēsturiskās pastāvīgā ekspozīcija” sadarbībā ar SIA “H2E design”.

2021. gada septembrī tika parakstīts līgums ar SIA “REVERIE Trading Group” par interaktīvas sēdmēbeles izgatavošanu, audiovizuālo iekārtu un tehnoloģiju piegādi, uzstādīšanu un interaktīvu multimediju izstrādi un integrēšanu ekspozīcijā un līgums ar SIA “H2E design” par informatīvo stendu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu ekspozīcijas nodrošināšanai, kā arī individuāli izgatavojamo vitrīnu, aprīkojuma un mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu ekspozīcijas nodrošināšanai. Ekspozīcijas īstenošana notiek Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta LLI-453 “Sekojot Livonijas Ordeņa krustnešu gājienam rietumu Zemgalē” ietvaros.

Ir aizvadītās jau pirmās divās darba grupas par Dobeles Pils vēsturiskās pastāvīgās ekspozīcijas īstenošanu. Projekta ietvaros tiek īstenota tehniskā projekta pagraba stāva telpu radītie risinājum, pirmā stāva radošās telpas aprīkojums, kā arī iepirktas Lielās zāles vitrīnas māla podiņu eksponēšanai.

Līguma izpildes laiks ir četri mēneši. Ņemot vērā valsts ārkārtējas situācijas stāvokli Dobeles novada pašvaldība cer, ka veiksmīgā iepriekšējā sadarbība ar SIA “H2E” speciālistiem būs veiksmīga un ikviens interesents tiks aicināts uz Pils ekspozīcija atklāšanu 2022. gada janvārī. 

Projektu līdzfinansē Interreg V-A Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam, www.latlit.eu www.europa.eu
Par sagatavoto informāciju ir atbildīga Dobeles novada pašvaldība, tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Programmas oficiālā saite www.latlit.eu un Eiropas Savienības oficiālā saite www.europa.eu.

Publikāciju sagatavoja Nadežda Čerpaka, Dobeles novada pašvaldības projektu vadītāja.

 

08.10.2021.

2021. gada 7. oktobrī Dobeles Pils telpās tika organizēts Latvijas - Lietuvas pārrobežu projekta Nr. LLI-453 “Sekojot Livonijas ordeņa krustnešu gājienam rietumu Zemgalē” seminārs KAPACITĀTES CELŠANAS TŪRISMA JOMĀ IESAISTĪTAJIEM.

Pasākums tika organizēts klātienes formātā, dodot iespēju apmeklēt jauno tūrisma objektu Dobelē, taču ikvienam interesentam bija iespēja pieslēgties attālināti pasākuma organizētāju veidotajā saitē. 

Uz pasākumu tika aicināti jaunā Dobeles novada kultūras mantojuma, tūrisma speciālisti, mājražotāji un citi interesenti, kuri vēlas celt kapacitāti tādās jomās, kā:

  • Lauku tūrisma attīstība, nepieciešamās iemaņas un aspekti labāka pakalpojuma izveidei piesaistot tūristus, ceļot tūrista skaitu. Prezentēja Mg.geogr. Daina Vinklere.
  • Tūrisma produktu mārketinga kanālu izmantošana, veids kā sevi parādīt Latvijas un arī ārpus Latvijas robežām. Klientu piesaiste un sadarbības veidošana. Prezentēja Ieva Bērziņa, tūrisma projektu vadītāja.
  • Tūrisma produktu pārdošana mērķa grupām. Prezentēja –  Dr. oec. Ēriks Lingebērziņš, kas strādā tūrisma jomā jau 15 gadus, praktiski darbojoties ar dažādiem tūrisma uzņēmējiem, lielākoties ienākošajā tūrismā, izstrādā jaunus tūrisma produktus. Kā lielākā atziņa klausoties Ērika Lingebērziņa ieteikumus mārketingā, nebūt pieticīgiem un runāt skaļi par saviem tūrisma magnētiem, kā piemēru min:

"Vai tu zini kas ir Dobeles Pils? Nē!
Vai zini, kas ir Turaida? Jā, zinu!
Nu re Dobeles Pils ir kā Turaida, tikai nav sarkana!"

Apmeklētāji pēc pasākuma tika aicināti uz diskusiju, kas izvērtās ļoti interesenta. Ikviens tūrisma jomā iesaistītais atzina, ka ļoti būtisks aspekts ir sadarbība un klienta informētība. Veidot kopīgus tūrisma maršrutus papildinot viens otra pakalpojumu mēs radām labvēlīgu vidi ikvienam novada apmeklētājam popularizējot Dobeles novada mājražotājus / objektus. Izstrādājot kultūrvēsturisku objektu tūrisma maršrutus ir ļoti svarīgi padomāt kur ceļotājs spēs paēst, pagulēt un nopirkt suvenīru. Nozīmīgi ir veikt arī infrastruktūras attīstību – ceļu, labierīcību esamība.

Ēriks Lingebērziņš pēc pasākuma saka: "Diezgan pārliecinoši arī Dobele kā daļa no Zemgales sirds attīsta savu tūrisma galamērķa piedāvājumu. Pirmo reizi Dobeles pilī - jauns Zemgales tūrisma magnēts vai pasākumu norises vieta, vai abi reizē - to rādīs laiks. Bet pavisam noteikti kopā ar saviem Biznesa augstskola Turība kolēģiem ar prieku dalījāmies zināšanās ar novada tūrisma plānotājiem un vadītājiem, nozares uzņēmējiem. Veiksmīgi izraudzīta vieta, labs pārsteigums un noteikti iesaku iegriezties, plānojot savu Zemgales ceļojumu. Kaut vai šajās brīvdienās - zelta rudens Zemgalē vēl nebūt nav galā.”

Projektu līdzfinansē Interreg V-A Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam, www.latlit.eu www.europa.eu

Par sagatavoto informāciju ir atbildīga Dobeles novada pašvaldība, tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Programmas oficiālā saite www.latlit.eu un Eiropas Savienības oficiālā saite www.europa.eu.

Publikāciju sagatavoja Nadežda Čerpaka, Dobeles novada pašvaldības projektu vadītāja.

27.09.2021.

Sekojot Livonijas Ordeņa krustnešu gājienam rietumu Zemgalē.

Pateicoties Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas un Dobeles novada pašvaldības projektam Nr.LLI-453 “Sekojot Livonijas ordeņa krustnešu gājienam rietumu Zemgalē” četri projekta partneri devās tematiskā maršruta izzināšanā. Maršrutā kā nozīmīgi kultūras un tūrisma objekti tiek izceltas pilskalni un pilis.

   

Saujas kaujā, kas notika 13.gs, Zobenbrāļu ordenis cieta smagu sakāvi un Zobenbrāļa ordeņa paliekas tika pievienotas Vācu ordenim. Vācu ordenis nodibināja Livonijā jaunu atzaru – Livonijas ordeni.

Vēsturiskās ziņas par mūsu senčiem un zemēm, ko tie apdzīvoja kristalizācijas laikā, sniedz rakstiskie ziņu avoti. Tā sauktā Indriķa jeb Livonijas hronika aptver notikumus, sākot ar 12.gs beigām līdz 1227.gadam. Hronika vēsta, ka visilgāk un visvaronīgāk savu brīvību aizstāvēja zemgaļi. Zemgalē, kas tolaik sniedzās vairāk uz dienvidiem un ietvēra arī daļu no tagadējās Lietuvas teritorijas, ietilpa vēlākajam Jaunpils novadam piederošās zemes. Pamats Zemgales sadalīšanai bija 1251.gada 3.marta lēmums par Rīgas, Zemgales un Kurzemes baznīcas reformāciju. Bīskapa daļā ietilpa Silene – pils un zemes Zemgales daļā, Mežmuižas apkārtne, 25 km uz dienvidaustrumiem no Dobeles; un Zagare – pils un zemes Zemgales dienvidu daļā, Žagares tuvumā Lietuvā, netālu no Kurzemes robežas. Tieši šī iemesla dēļ četri Latvijas un Lietuvas projekta partneri iesaistījās kopīgā projektā, kas paredz ilgtspējīgu kultūras tūrisma veicināšanu un tūrisma potenciāla pielielināšanu vēsturiskajā Zemgales teritorijā. Projekts paredz unikālu iespēju izpētīt tematisko kultūras maršrutu “Sekojot Livonijas ordeņa krustneša gājienam”. Projekta ietvaros ir izstrādāts maršruts no Dobeles līdz Jonišķiem (LT) 70 km garumā, unikāls tūrisma produkts ar tematiskiem aprakstiem par Livonijas ordeņa krustneša gājienu, ceļojuma maršrutu apraksts un izstrādāti kvalitatīvi reklāmas materiāli. Izvēlētie objekti maršrutā ir nozīmīgas vēstures liecības Livonijas ordeņa laikā.

Dobeles, Tērvetes un tieši tā pat Jaunpils apkārtne jau izsenis ir bijusi apdzīvota vieta ar apmetni, aizsargsienu. Kā viens no nozīmīgiem pilskalniem tiek atzīmēts Jaunpils pilskalns, kas atradies pakalnu ķēdes vidū, ko dēvē par Kartavu kalniem. Kartavu kalni ar saviem tumšajiem mežiem un gravām piešķīruši apkārtnei mežonīgu, bet tajā pašā laikā romantisku noskaņu. Tieši šeit kādreiz stāvējusi sena pils, kurai, kā vēsta teika, bija jānogrimst zemes klēpī, kas kā pretstats kristīgās kārtības un tikumu sargāšanai tika uzbūvēta tā sauktā vācu Jaunā pils.

Jaunpils pils ir viduslaiku pils, ko cēlis Livonijas ordenis 14.gs otrajā pusē. Šodien valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis un valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Jaunpils pils sākotnēji bijusi bruņinieku muiža, kas celta kā ūdens pils 1301.gadā Livonijas ordeņa mestra Gotfrīda fon Roges laikā un no 16.gs. piederējusi fon der Reku dzimtai. Jaunpils bijusi lielākā privātmuiža. Pils bijusi vairākkārt pārbūvēta un laika gaitā cietusi, tomēr ārēji pils saglabājusi daudzas ordeņa pilīm raksturīgās iezīmes – tipisko apaļo stūra torni, pils pamatstāvu bez logiem un biezos mūrus.

Šodien Jaunpils pils piedāvā ikvienam interesentam izzināt apkārtnes vēsturi un iepazīties ar fon der Rekas dzimtu, kas kopj savas dzimtas tradīcijas līdz pat mūsdienām regulāri apciemojot pils darbiniekus. Muzeja darbinieki aicina pili iepazīt viduslaiku stilā kopā ar mūku Teodoru un kalponi. Plašajās telpās iekārtoti arī viduslaiku stila numuriņi un viduslaiku krodziņš. Noslēpumainās viduslaiku trepītes no bruņinieka pagrabiņa aizved uz pilskunga kabinetu un izstāžu zāli, kurā regulāri notiek vietējo mākslinieku un amatnieku izstādes.

Informāciju sagatavoja:
Nadežda Čerpaka,
Dobeles novada pašvaldības
attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

Publikācija laikrakstā "Zemgale" 

08.06.2021.

Dobeles novada pašvaldības ikmēneša informatīvais izdevums “Dobeles Novada Ziņas”.

31.05.2021.

Dobeles novada pašvaldība kopā ar projekta partneriem pārrunā projekta aktivitātes. 

Dobeles novada pašvaldība sadarbībā ar projekta partneriem īsteno  INTERREG V-A Latvija – Lietuva Programmas 2014-2020 1.prioritāte “Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā” investīciju prioritāte 1.1.“Saglabāt, aizsargāt, veicināt un attīstīt dabas un kultūras mantojumu” projektu “Sekojot Livonijas ordeņa krustnešu gājienam rietumu Zemgalē” Krustneša pēdās/ LLI-453.

Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgu kultūras tūrismu, palielināt tūrisma potenciālu vēsturiskajā Zemgalē, Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā un sniegt unikālu iespēju ceļot pa kultūras maršrutu “Sekojot Livonijas ordeņa krustnešu gājienam Rietumu Zemgalē”.

Tikšanās laikā projekta partneri dalījās sasniegumos un pārrunāja turpmāko aktivitāšu īstenošanu ņemot vērā COVID-19 ierobežojumus.

Žagares reģionālais parks šobrīd strādā pie kopīga tūrisma maršruta izstrādes, kas ietver nozīmīgus kultūrvēsturiskas vietas gan Latvijā, gan Lietuvā. Vēsturnieks Tomas Baranauskas sagatavojis īsu vēsturisku apskatu par krustnešu pārgājienu. Apraksts tiks atspoguļots mobilajā lietotnē un izstrādātas izglītības programmās. Kā arī uzsākti labiekārtošanas darbi pie Žvelgaiša ezera.

Tērvetes novada pašvaldība ir uzsākusi darbus pie Tērvetes pilsdrupu konservācijas ar mērķi saglabāt nozīmīgākās zemgaļu liecības nākošajām paaudzēm.

Dobeles novada pašvaldība šobrīd organizē atklātu konkursu “Dobeles Livonijas ordeņa pils aprīkojuma un ekspozīcijas iegādei” DNP2021/16K/ERAF. Iepirkumā tiks iegādāta SIA “H2E” izstrādātie ekspozīcijas risinājumi. Ekspozīcija atspoguļos interesantākos Pils vēstures faktus, tajā skaitā personības, kas dzīvojušas pilī. Kā arī būs iespēja apskatīt Dobeles Novadpētniecības muzeja eksponāti, kā rotaslietas, ieročus un ikdienas priekšmetus. Iedzīvotājus aicina sekot jaunumiem FB kanālā @Dobeles Pils

Ņemot vērā epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai projekta partneri centīsies nodrošināt projekta aktivitātes.

Veicinot projekta atpazīstamību, vadošais projekta partneris izstrādājis projekta LLI-453 logo, kas tiks izmantots publicitātei un projekta atpazīstamībai.

Plašāka informācija pieejama vietnē www.latlit.eu ; www.europa.eu.

Šī informācija tika sagatavota, izmantojot Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs informācijas saturu atbild Dobeles novada pašvaldība. Nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tas atspoguļo Eiropas Savienības viedokli.

Informāciju sagatavoja:
Nadežda Čerpaka,
Dobeles novada pašvaldības
attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja