?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Tūrisma objekti

Bikstu pagasts

* Zebrus ezers ir lielākais ezers Dobeles novadā. Ezers izveidojies Lielauces paugurainē. Tā platība ir 420 ha, garums - 3,6 km, platums - 1,75 km, dziļums - 3,9 m. No 1957. gada Zebrus ezers kopā ar Svētes ezeru veido 928 ha lielu komplekso dabas liegumu. Lieguma teritorijā ietilpst Zebrus ezers ar pilskalnu sistēmu ezera austrumu krastā, kā arī egļu un priežu mežu ainavas. Ezera krastos, purvos, mežos sastopamas retas aizsargājamo augu sugas. Ezera apkārtne bijusi apdzīvota jau sen. Par to liecina atklātās apmetnes vietas Elku un Lejascīsku pakalnos. Zebrus ezera skaistums un tā krastos dzīvojušo bikstenieku gaitas aprakstītas Kārļa Ieviņa romānā "Pie teiksmotā ezera".

*Skatu tornis

 Ir iespēja iegādāties makšķerēšanas licences, viesu nams "Dzirnaviņas", Bikstu pagasts, Dobeles novads, tālr. 29178181.

* Ezerlūķu pilskalns atrodas Zebrus ezera A pusē. Augstākā virsotne Zebrus ezera tuvumā. Sporta laukums, pikniku un telšu vietas.

Kontaktpersona – Irēna Dabra, tālr. 29111938.

* Z/S "Laugaļi" (semināru telpas, naktsmītne, pirts), īpašniece Mērija Vilūna, tālr. 6537090

* Smiltnieku pilskalns

* Bikstu dzirnavas

* Bikstumuižas parks

* Bērziņu dižozols (5,8 m)

* Upesmuižas goba (3,5 m)

* Bērzes upes ieleja

Zebrenes pagasts

 • Zebrus dabas liegums izveidots 1957. gadā. Kompleksais dabas liegums "Zebrus un Svētes ezers ar kopējo ainavu" izveidots 1997. gadā. No tā 291,3 ha atrodas Zebrenes pagastā un 640,5 ha - Bikstu pagastā.
 • Svētes ezera kopējā platība ir 55,0 ha, ezers atrodas 87,6 m virs jūras līmeņa, tā garums ir 1,2 km, platums - 0,5 km. Ezera apkārtnē aug dzegužpirkstītes.
 • Elku kalns atrodas Zebrenes pagasta Bikstu mežniecības Silakalnu iecirknī, 162. kvadrātā, Svētes ezera Z daļā. Elku kalns ir sena zemgaļu kulta vieta, latviešu svētnīca (iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā).
 • Grabu kapu senkapi atrodas pie Grabu kapsētas.
 • Kaupju senkapi atrodas pie Kaupju mājām.
 • Īles meža senkapi atrodas Īles mežniecības teritorijā, Kalnu iecirknī, 102. kvadrātā, pie Janku mājām.
 • Zebrenes baznīcas drupas atrodas pretī mājām "Auniņi". Reņģes (tagad Zebrenes) baznīca celta no 1856. gada - 1857. gadam. Baznīcā bijušas 300 sēdvietas. Draudze dibināta 1548. gadā. Baznīcu nopostīja padomju varas gados. 1957. gadā baznīcā ierīkoja graudu kalti.
 • Bijušais Reņģes muižas parks - tagadējais Zebrenes centra parks. Sastopamas retas un savdabīgas koku sugas.
 • Bijušais Ārīšu muižas parks atrodas aiz mājām "Villikas", to iezīmē savdabīga koku aleja, kas aizved līdz Svētes ezeram.
 • Greņču muižas parks atrodas pie Greņču mājas drupām.
 • Krievkalni ir otrs augstākais kalns Dobeles rajonā, ļoti gleznaina lielo pauguru grupa (149 m virs jūras līmeņa).
 • Piemineklis sarkanā terora upuriem un 2. pasaules karā kritušajiem nacionālajiem cīnītājiem  atrodas Zebrenes pagasta centrā - parkā. Uzstādīts 1995. gadā par apvienības "Daugavas Vanagi" ārzemju latviešu saziedotajiem līdzekļiem, lai atgādinātu nākošajām paaudzēm par 1941. un 1949. gada represijām pret Zebrenes pagasta iedzīvotājiem.
 • Piemineklis un piemiņas zīme pie bunkura, kas atrodas Īles mežā pie mājām "Druviņas" (mājas nopostītas). Bunkurs un zemnīca pieminēti filmā "Kad lietus un vēji sitas logā", kuras darbība risinājās Zebrenes pagastā esošajās mājās "Priedaiši". "Priedaišu" mājas saimniece cepa maizi un brūvēja kandžu Kārļa Kraujas grupējumam, kurš slēpās no padomju varas. Šo vietu sāka apkopt un izveidot kā piemiņas vietu 1993. gadā. Četri dzīvi palikušie bunkura partizāni organizēja atjaunošanas darbus un katru gadu organizē piemiņas pasākumus pie bunkura.
 • Ārīšu kapi joprojām tautā tiek saukti par Vikingu kapiem. Šie kapi ir pieminēti Kārļa Ieviņa darbā "Pie teiksmotā ezera".